Інтернет-магазин
Увійти в інтернет-магазин
Нагадати пароль
/calendar/lviv/publichna-podiumna-dyskusiya-na-temu-amp-amp-quot-pidpryyemnytska-etyka-ta-sotsialna-vidpovidalnist-/
Відновити пароль по телефону
або
Увійти
Зареєструватись
або
Увійти

Публічна подіумна дискусія на тему "Підприємницька етика та соціальна відповідальність бізнесу"

Міжнародний Фонд “Відродження”, Фонд Конрада Аденауера, Книгарня “Є”, Міжнародний інститут етики і проблем сучасності, Львівська бізнес-школа, Інститут лідерства та управління Українського католицького університету в рамках проекту “Київський діалог” запрошують на публічну подіумну дискусію на тему «Підприємницька етика та соціальна відповідальність бізнесу», що відбудеться 6 грудня. Початок – о 18.00 Під поняттям “соціальна відповідальність бізнесу” розуміють широкий спектр можливих стратегій та напрямків роботи підприємства як суб’єкта економічної діяльності. При цьому в центрі уваги такої діяльності – саме суспільство і навколишнє середовище, в якому працюють відповідні фірми. Підприємства можуть засвідчити своє відповідальне ставлення через бережливе до довкілля виробництво, через забезпечення оптимальних умов праці для своїх співробітників, а також через організацію і проведення соціально значущих програм і проектів. Саме такі ініціативи часто-густо знаходять точки дотику з діяльністю громадянського суспільства. Успішні приклади партнерства і точки дотику, у яких громадянське суспільство зустрічається із економікою, незважаючи на різну мотивацію і логіку цих двох секторів, можна зобразити за допомогою спільних ініціатив у сфері соціальної відповідальності бізнесу. Ця тема стала в останні роки досить актуальною у країнах Східної Європи, зокрема в Україні. Прротягом розмови особливу увагу буде приділено конкретним прикладам і практикам соціально значущої діяльності підприємств в Україні. Під час дискусії обговорюватимуться такі питання: • Зв’язок між підприємницькою етикою та соціальною відповідальністю бізнесу • Які форми соціальної відповідальності практикуються підприємствами в Україні? • Як позначається соціальна активність підприємств на їх економічний успіх і на формування їхнього суспільного іміджу? • Що є визначальним і які фактори впливають на розвиток соціальної відповідальності бізнесу в Україні? Програма 18.00 Реєстрація учасників 18.30 Вітальне слово Мирослава Дякович, Почесний консул Федеративної Республіки Німеччина у Львові 18.35 Подіумна дискусія Бернгард Уде, професор теологічного факультету Фрайбурзького університету, директор інституту Західно-Східної мудрості при університеті, м. Фрайбург Володимир Турчиновський, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності, Український католицький університет, м. Львів Ярослав Рущишин, директор ВАТ “Тротолла”, голова Комітету підприємців Львівщини Удо Гайне, підприємець, генеральний директор готелю “Атлас”, м. Львів Ігор Бураковський, професор кафедри економічної теорії НаУКМА, Голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій, м. Київ Модерація: Любомир Зубрицький, голова Ради з питань конкурентоспроможності, директор сервісного центру для клієнтів з Європи та Америки “Австрійських Авіаліній”, м. Львів Робочими мовами дискусії будуть українська та німецька із синхронним перекладом. Для участі просимо зареєструватися до 5 грудня 2013 р. за адресою: banakh@irf.kiev.ua

* * * "Київський діалог" є надпартійною, незалежною ініціативою, яка виникла на основі діалогу та співпраці німецького та українського громадянського суспільства. Своїм виникненням проект "Київський діалог" зобов’язаний ідеї неподільної, відкритої, демократичної та вільної Європи. Метою “Київського діалогу” є поширення інформації про європейські процеси в Україні та сприяння таким чином формуванню ґрунтовних знань про Європу та кращої обізнаності громадян про особливості процесу євроінтеграції.

***

Адреса книгарні “Є”: просп. Свободи, 7. Вхід вільний.     Public podium discussion “Business ethics and social responsibility”

Date: 6 Dec. 2013

YE Bookstore, the International Foundation Vidrodzhennia, the Konrad-Adenauer-Stiftung, the International Institute for Ethics and Contemporary Issues, the Lviv School of Business, and the Institute for Leadership and Governance at the Ukrainian Catholic University are honoured to invite you to the public podium discussion “Business ethics and social responsibility” in the framework of Kyiv Dialogue Project. The event will take place on 6 December. Beginning at 18:00. The concept of “social responsibility of business” includes a wide range of possible strategies and trends in an enterprise which functions as a subject of economic activity. Such activity is focused on the society and environment, in which the company in question works. Companies could demonstrate their responsible attitudes by introducing environment-friendly production technology, ensuring optimal working conditions for their employees and implementing social programmes and projects. Such initiatives typically overlap with civil society policies. Successful instances of partnership and points of contact where civil society meets economy, despite these two sectors’ different motivation and logic, can be represented by means of joint initiatives in the sphere of business’ social responsibility. Over the recent years this topic has become quite relevant in Eastern European countries, Ukraine in particular. During the discussion, special attention will be given to concrete examples and practices of socially relevant activities of Ukrainian firms. Discussion topics: - Links between business ethics and social responsibility of business. - What forms of social responsibility are practiced by companies in Ukraine? - How does the social activity of businesses translate into their economic success, and how does it shape their public image? - What defines the development of business’ social responsibility in Ukraine? Which factors are at play here? Agenda: 18:00 – Registration 18:30 – Introductions and greeting Ms Myroslava Diakovych, Honorary Consul of the Federative Republic of Germany in Lviv. 18.35 – Podium discussion Dr Bernhard Uhde, professor, Faculty of Theology, University of Freiburg; Dr Volodymyr Turchynovsky, director, International Institute for Ethics and Contemporary Issues, Ukrainian Catholic University (Lviv); Mr Yaroslav Rushchyshyn, CEO, JSC Trotolla, chairman of the Entrepreneurs Committee in Lviv Region; Mr Udo Heine, entrepreneur, CEO, Atlas Hotel (Lviv); Dr Ihor Burakovsky, professor, department of economic theory, National University Kyiv-Mohyla Academy; chairman, Institute of Economic Research and Policy Consulting (Kyiv). Moderated by Liubomyr Zubrytsky, chairman of the Council for Competitiveness, CEO, Europe and America Customer Service Centre, Austrian Airlines (Lviv). Working languages: Ukrainian and German, with simultaneous translation. The participants are kindly requested to register before 5 December 2013 at banakh@irf.kiev.ua

***

Kyiv Dialogue is a non-party, independent initiative which arose on the basis of Ukrainian – German cooperation and civil society dialogue. The project stems from the idea of indivisible, open, democratic, and free Europe. Kyiv Dialogue aspires to disseminate information about European processes in Ukraine, promote sound knowledge of Europe, and enlighten citizens on the process of European integration.

***

Address: YE Bookstore, 7 Svobody Avenue. Free admission. Media partner: The Ukrainian Week
06.12.2013 18:00 0
Поділитись

КІБЕРТИЖДЕНЬ!

Знижка -25% на ВСЕ

Діє до 20:00 04.12.2020

Промокод: CYBER

*діє на 99% асортименту, не сумується зі знижками

Отримай знижку 25%

КІБЕРТИЖДЕНЬ!

Знижка -25% на ВСЕ

Діє до 18:00 05.12.2020

Промокод: CYBER

*діє на 99% асортименту, не сумується зі знижками

Отримай знижку 25%