Інтернет-магазин
Увійти в інтернет-магазин
Нагадати пароль
/calendar/kyyiv/prezentatsiya-rozsekrechenoyi-istoriyi-ukrayiny-khkh-stolittya/
Відновити пароль по телефону
або
Увійти
Зареєструватись
або
Увійти

Презентація розсекреченої історії України ХХ століття

Книгарня «Є» та агенція «Наш Формат» запрошують на презентацію книжки Володимира В’ятровича «Історія з грифом "Секретно". Українське ХХ століття» та публічну лекцію автора «Історія життя в історії століття. Історія століття в історії життя», що відбудеться 15 листопада. Початок – о 18:30 Історик Володимир В’ятрович, який на посаді керівника Архіву СБУ розсекречував раніше таємні документи радянських спецслужб, презентує у Києві свою нову книгу «Історія з грифом "Секретно". Українське ХХ століття». Книга є результатом чотирирічного дослідження архівних таємниць української історії ХХ століття, що зберігалися у сховищах КҐБ. «Ця книга — зустріч із минулим. Тут — 700 сторінок, 74 роки, 66 історій, 391 фотографія і набагато більше людей та ситуацій, котрі дивляться на читача зі світлин та архівних документів. Разом вони складають образ українського ХХ століття: часу, коли світ по-справжньому відкрив для себе Україну та українців, століття, коли творилося обличчя України», — зазначає В’ятрович. Готуючи цей проект, Володимир В’ятрович у 2011—2012 роках видав дві книжки із серії про минуле України на основі таємних архівів КҐБ. За першу книгу автор отримав премію імені Василя Стуса, а тижневик «Коментарі» назвав працю бестселером листопада 2011 року. У 2012 році «Історія з грифом "Секретно"» увійшла до десятки найпопулярніших книжок у мережі книгарень «Є», короткого списку рейтингу «Книжка року», а також отримала відзнаку Національної спілки письменників. Організатори заходу: Центр досліджень визвольного руху, Книгарня «Є», мистецька агенція «Наш формат», видавництво «Часопис» (Львів) за підтримки ТСН.ua. Довідково:  Володимир В’ятрович (36 років) — кандидат історичних наук, вивчає історію українського визвольного руху, Другої світової війни та проблеми подолання наслідків тоталітарного минулого. Директор наукового центру в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Очолює вчену раду Центру досліджень визвольного руху, член наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького». Автор книг «Сотенний "Бурлака"» (2000), «Рейди УПА теренами Чехословаччини» (2001), «Ставлення ОУН до євреїв: формування позиції на тлі катастрофи» (2006), «Друга польсько-українська війна. 1942—1947» (2011), «Історія з грифом "Секретно"» (2011), «Історія з грифом "Секретно". Нові сюжети» (2012); співавтор «Армія безсмертних. Повстанські світлини» (2002), «Українська Повстанська Армія. Історія нескорених» (2007); «Право на правду. Практичний порадник із доступу до архівів» (2012). Лауреат премії імені Василя Стуса за розкриття таємниць архівів радянської спецслужби від ЧК до КҐБ та актуальну публіцистичну працю «Історія з грифом "Секретно"», лауреат Форуму видавців у Львові — 2002, 2008, лауреат Книжкового рейтингу — 2012 Національної спілки письменників України.

***

Адреса книгарні «Є»: м. Київ, вул. Лисенка, 3, ст. м. «Золоті ворота» Вхід вільний. Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень».     Presentation of the declassified history of 20th-century Ukraine

Date: 15 Nov. 2013

YE Bookstore and Nash Format Art Agency have the honour to invite you to the presentation of Volodymyr Viatrovych’s book Istoria z hryfom “Sekretno”. Ukrainske XX stolittia (“Classified History. The 20th Century in Ukraine”) and the author’s public presentation “A life story in the century’s history. The century’s history in a life story.” The event will take place on 15 November. Beginning at 18:30. The historian Volodymyr Viatrovych, who, as the SBU archives director, declassified archives of the Soviet secret police, presents his new book Istoria z hryfom “Sekretno”. Ukrainske XX stolittia (“Classified History. The 20th Century in Ukraine”) in Kyiv. The book is the result of a four-year-long study of the secret KGB archives, pertaining to the 20th-century Ukrainian history. “This book is a rendez-vous with the past. 700 pages, 74 years, 66 stories, 391 photos and many more people and situation captured in those pictures and documents. Together, they make up an image of the Ukrainian 20th century: the time when the world truly discovered Ukraine and the Ukrainians; the century which has shaped Ukraine’s face,” said Viatrovych. While preparing this project, in 2011-12 Viatrovych published two books from his series about Ukraine’s past, based in the KGB’s classified archives. For the first book the author received the Vasyl Stus Award, and Komentari weekly ranked it as the best-seller of November 2011. In 2012, Classified History became one of the 10 most popular books in YE Bookstore, was shortlisted for the Best Book 2012, and got an award of the National Writers’ Union. Organisers: the Liberation Movement Research Centre, YE Bookstore, Nash Format Art Agency, Chasopys Publishers (Lviv), with the support of TSN.ua. Reference note: Volodymyr Viatrovych, 36, Ph.D., Viatrovych got his degree in history at the Ivan Franko National University (Lviv). He studies the history of the Ukrainian liberation movement, Second World War and the problems of overcoming the totalitarian legacy, and leads a research centre at the National University Kyiv-Mohyla Academy. Viatrovych is also the president of the academic council at the Liberation Movement Research Centre and member of the supervisory board at the National Lontsky Street Prison Museum. He is the author of Sotenny “Burlaka” (“Cossack Lieutenant Burlaka,” 2000), Reidy UPA terenamy Chekhoslovachyny (“The Ukrainian Insurgent Army’s Campaigns in Czechoslovakia,” 2001), Stavlennia OUN do yevreiv: formuvannia pozytsii na tli katastrofy (“The OUN and Its Attitude Towards Jews: Shaping the Policy during Disaster,” 2006), Druha polsko-ukrainska viina. 1942-1947 (“The Second Polish-Ukrainian War. 1942-1947,” 2011), Istoria z hryfom “Sekretno” (“Classified History,” 2011), Istoria z hryfom “Sekretno”. Novi siuzhety (“Classified History. New Stories,” 2012). He has also co-authored Armia bezsmertnykh. Povstanski svitlyny (“The Army of the Immortal. Insurgents’ Photos,” 2002), Ukrainska Povstanska Armia. Istoria neskorenykh (“The Ukrainian Insurgent Army. The History of the Unconquered,” 2007), Pravo na pravdu. Praktychny poradnyk iz dostupu do arkhiviv (“The Right to Truth. A Handbook of Accessing Archives,” 2012). Dr Viatrovych holds the Vasyl Stus Prize for unearthing the classified Soviet secret police archives, from CheKa to KGB, in his topical publicistic book Classified History. He was the laureate of the Publishers’ Forum in Lviv in 2002 and 2008 and the laureate of the National Writers’ Union’s Best Book ranking (2012).

***

Address: YE Bookstore, 3 Lysenko Street, Metro Zoloti Vorota Free admission. Media partner: The Ukrainian Week
15.11.2013 18:30 0
Поділитись
Отримай знижку