Увійти в інтернет-магазин
Зайти за допомогою
Нагадати пароль
/bitrix/urlrewrite.php?SEF_APPLICATION_CUR_PAGE_URL=%2Fcalendar%2Fkyyiv%2Fprezentatsiya-ostannikh-tomiv-z-novoyi-seriyi-litopysu-upa%2F
На цей email буде вислано ваш пароль
або
Увійти
Увійти в інтернет-магазин
Зареєструватись за допомогою
або
Увійти

Презентація останніх томів з нової серії «Літопису УПА»

Книгарня «Є» запрошує на презентацію16-20 томів з нової серії «Літопису УПА». Зустріч відбудеться 19 березня. Початок — о 18:00 Видавництво «Літопис УПА» заснували в 1973 році колишні вояки УПА, які в результаті Великого рейду 1947-49 рр. опинилися в Західній Європі, а опісля в Північній Америці. Перша серія – Основна – налічує 50 томів та базується на дoкументах, що їх рейдуючі частини і спецкур’єри переправили з України на Захід. Друга, Нова серія (започаткована в 1995 р.), нараховує 21 том, інші перебувають на різних стадіях підготовки. Вона охоплює документи з архівів (ЦДАГОУ, ЦДАВОУ, СБУ, обласних Західної України). Третя серія Бібліотека (заснована у 2000 р.) видає дослідження та спогади. Для ширшого загалу та пополяризації визвольної боротьби започатковано четверту серію “Події і Люди”, в якій опубліковано 23 книги. Загалом у видавництві вийшло 106 книг. До 16-го тому «Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН і УПА. 1944—1954 рр.» включено 281 діловий лист, а також низку фрагментів, розсекречених Службою безпеки України в 2009—2011 роках. Уперше в історіографії оприлюднюються невідомі листи Романа Шухевича, Василя Кука, Петра Федуна, Дмитра Клячківського та багатьох інших ключових фігур ОУН і УПА. Упорядники книги: к.і.н. Володимир Ковальчук, к.і.н. Валерій Огороднік. Назва 17-го тому — «Осип Дяків-«Горновий. Документи і матеріали». Книга включає творчу спадщину та листування цього провідного публіциста України 1940-х років, члена Проводу ОУН та керівництва Української Головної Визвольної Ради. Упорядник книги: Володимир Мороз. 18-й том - «Діяльність ОУН та УПА на території Центрально-східної та Південної України». До збірника увійшли нещодавно розсекречені Службою безпеки України документи та матеріали українського резистансу про діяльність українських повстанців у Великій Україні в 1942—1952 роках. Упорядники книги: к.і.н. Олександр Пагіря, Володимир Іванченко. В 19-му томі «Підпілля ОУН на Буковині. 1943—1951. Документи і матеріали» опубліковані невідомі раніше інструкції, звітно-інформаційні документи оунівських структур Буковини, документи Служби безпеки а також документи радянських органів державної безпеки, що вели боротьбу з українським визвольним рухом. Упорядник книги: Дмитро Проданик. 20-й том «Воєнна округа УПА «Лисоня». 1943 — 1952. Документи і матеріали» містить документи і матеріали військового штабу та окремих підрозділів військової округи УПА «Лисоня», як також звітно-інформаційні документи структур ОУН, що висвітлюють український визвольний рух на території Тернопільщини. Упорядник книги:Сергій Волянюк. Учасники: Володимир Ковальчук, Володимир Мороз, Володимир Іванченко та Олександр Пагіря. *** Адреса книгарні «Є»: вул. Лисенка, 3, м. «Золоті Ворота» Вхід вільний. Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень»     Presentation of the latest volumes of the new series Litopys UPA (“The UPA Chronicle”)

Date: 19 Mar. 2013

YE Bookstore is honoured to invite you to the presentation of volumes 16-20 of the new series Litopys UPA (“The UPA Chronicle”) on 19 March. Beginning at 18:00. Volume 16 Volyn i Polissia u nevidomii epistoliarnii spadshchyni OUN i UPA. 1944-1934 (“Volyn and Polissia Regions in the OUN and UPA’s Obscure Epistolary Heritage. 1944-54”) includes 281 official letters and a number of fragments of documents declassified by the Security Service of Ukraine in 2009-11. This is the first publication of obscure letters, written by Roman Shukhevych, Vasyl Kuk, Petro Fedun, Dmytro Kliachkivsky and other keynote figures in the OUN and UPA. The tome was compiled by historians Volodymyr Kovalchuk, PhD and Valerii Ohorodnik, PhD. Volume 17 is titled Osyp Diakiv-Hornovy. Dokumenty i materialy (“Osyp Diakiv-Hornovy. Documents and Materials”), and contains the literary heritage and correspondence of Diakiv-Hornovy, an outstanding Ukrainian political essayist of the 1940s, member of the OUN Directorate and of the Ukrainian Supreme Liberation Council. Compiled by Volodymyr Moroz. Volume 18 Diyalnist OUN ta UPA na terytorii Tsentralno-skhidnoi ta Pivdennoi Ukrainy (“The UPA Activities in East-Central and Southern Ukraine”), includes the recently declassified documents and materials of the Ukrainian Resistance concerning the activities of Ukrainian insurgents in Great Ukraine in 1942-52. Compiled by historians Oleksandr Pahiria, PhD and Volodymyr Ivanchenko. Volume 19 Pidpillia OUN na Bukovyni. 1943-1951. Dokumenty i materialy (“The OUN Underground Movement in Bukovyna. 1943-51. Documents and Materials”), publishes hitherto obscure directions, reports and newsletters by the OUN structures in Bukovyna, the Ukrainian Security Service documents, and those of the Soviet secret police and security service bodies, involved in the struggle against the Ukrainian liberation movement. Compiled by Dmytro Prodanyk. Volume 20 Voienna okruha UPA “Lysonia.” 1943-1951. Dokumenty i materialy (“The UPA Military District “Lysonia.” 1943-51. Documents and Materials”) contains documents and materials belonging to the headquarters and to several subdivisions of the UPA military district “Lysonia,” as well as the reports and newsletters of the OUN structures, concerning the Ukrainian liberation movement in what is now Ternopil Region. Compiled by Serhii Volianiuk. Participants: Volodymyr Kovalchuk, Volodymyr Moroz, Volodymyr Ivanchenko and Oleksandr Pahiria. *** Address: YE Bookstore, 3 Lysenko Street, Metro Zoloti Vorota Free admission. Media partner: The Ukrainian Week
19.03.2013 18:00 0
Поділитись