Увійти в інтернет-магазин
Зайти за допомогою
Нагадати пароль
/bitrix/urlrewrite.php?SEF_APPLICATION_CUR_PAGE_URL=%2Fcalendar%2Fkyyiv%2Fprezentatsiya-novoyi-audioknyhy-blazhennishoho-lyubomyra-guzara-suspilstvo-i-zakon%2F
На цей email буде вислано ваш пароль
або
Увійти
Увійти в інтернет-магазин
Зареєструватись за допомогою
або
Увійти

Презентація нової аудіокниги Блаженнішого Любомира (Гузара) «Суспільство і закон»

Книгарня «Є» запрошує на презентацію нової аудіокниги Архиєпископа-емерита УГКЦ Блаженнішого Любомира (Гузара) під назвою «Суспільство і закон», яка відбудеться 24 квітня.Ппочаток - o 13.30.Аудіокнига побудована у формі запитань і відповідей.

Духовний лідер українців відповідає, зокрема, на запитання про значення закону в житті суспільства, про те, кому належить пріоритет у праві: людині чи державі, про права людини і вседозволеність, про Божий закон і свободу людини, про суддів і засуджених та про право громадян на фізичний спротив.

Питання автору аудіокниги ставить Тамара Смовженко, ректор Університету банківської справи НБУ, доктор економічних наук, професор. Вступне слово сказав Петро Стецюк, суддя Конституційного Суду України, кандидат юридичних наук.

«Закон – засіб, щоб наладнати мирне, упорядковане співжиття між людьми», – каже Блаженніший Любомир. На його думку, закон вчить людей, як вони повинні поводитися.

Пріоритет у праві має надаватися лише людині, а не державі. Бо держава, ідеться в «Суспільстві і законі», не є чимось більшим, ніж людина. Держава – людська спільнота. «Закон є для людей, а не люди для закону».

«Для чого я є свобідний? Свободу ми маємо тільки на те, щоб робити добро. Природа свободи така, що припускає можливість помилки, але вона не дає права когось кривдити», – чуємо в аудіокнизі.

Божі заповіді, які для людини є найвищим законом, на переконання автора, дають людині свободу. Вони нам вказують, як робити добро. Наприклад, Божа заповідь «Не вбий». «Хтось може сказати: це обмежує мою свободу… Але це не обмеження, це кордон, який ми не можемо перейти. Якщо ми хочемо справді бути свобідними й респектувати іншим цю свободу, то не можемо вбивати всіх направо і наліво», – стверджує Блаженніший Любомир.

«Людська свобода – це не є щось, що нам дала держава, чи ми собі це вибороли. Людська свобода – Божий дар», – переконує Архиєпископ. На запитання, що є суворішою мірою покарання: смертна кара чи довічне ув’язнення, Блаженніший відповідає: «Ми не хочемо людину просто покарати, ми хочемо допомогти їй навернутися, збагнути деякі речі». Він вважає, що «суддею має бути людина не тільки зі знаннями, а й з досвідом»…

В аудіокнизі «Суспільство і закон» слухач знайде ще багато мудрих, повчальних і філософських висловлювань Блаженнішого Любомира. Вони, з одного боку, дають прямі відповіді на запитання, які ніколи не перестають хвилювати суспільство, з другого – спонукають читача самому задуматися над певними питаннями.

«Суспільство і закон» є останньою книгою з трилогії «Суспільство». Раніше вже побачили світ аудіокниги «Суспільство і влада» та «Суспільство і бізнес».

***Адреса книгарні «Є»:вул. Лисенка, 3,

м. «Золоті Ворота»Вхід вільний.Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень» Presentation of His Eminence Liubomyr Huzar’s new audiobook Suspilstvo i zakon (“Society and Law”)

Date: 24 Apr. 2013

YE Bookstore is honoured to invite you to the presentation of the new audiobook Suspilstvo i zakon (“Society and Law”) by His Eminence Liubomyr Huzar, Archbishop Emeritus of the UGCC, on 24 April.

Beginning at 13:30.

The audiobook is composed of questions and answers.

Archbishop Emeritus Liubomyr Huzar, the spiritual leader of Ukrainian Greek Catholics, answers a number of questions. Among them is the question about the role of law in society’s life, about who has priority in law, an individual or the state, about human rights and permissiveness, about God’s Law and the freedom of man, about judges and convicts, about citizens’ right to physical resistance, and so on.

His Eminence is interviewed by Professor Tamara Smovzhenko, doctor of economy and president of the University of Banking at the National Bank of Ukraine. The foreword is made by Petro Stetsiuk, Ph.D., judge of the Constitutional Court of Ukraine.

“Law is a means of establishing a peaceful, orderly coexistence among people,” says His Eminence. In his view, law teaches people how they should behave.

The priority in law must be given only to man, and not to the state. The author maintains that the state is not greater than an individual human being. The state is a community of men. “Law is for people, not people for law.”

“What am I free for? We only have freedom to do good. The nature of freedom allows for a mistake, but it does not imply the right to hurt others.”

The author is convinced that God’s commandments, which are the ultimate law for man, give us freedom. They instruct us how to do good. For one, the commandment “thou shalt not kill.” “Some may say: it restricts my freedom… But this is no restriction. It is a boundary which we cannot overstep. If we want to be truly free and respect this freedom in others, we cannot kill everyone.”

“Human freedom is not given to us by the state, or gained in a battle. Human freedom is God’s gift,” emphasises Archbishop Huzar. When asked which penalty is more severe, capital punishment or life imprisonment, His Eminence answers: “We do not want merely to punish someone. We want to help them convert and realise certain things.” He believes that “a judge must have not only knowledge, but also experience.”

The reader (or rather listener) of the audiobook Society and Law will find there much more wise, instructive and philosophical maxims. On the one hand, they give direct answers to questions, which have always interested society. On the other, they urge the reader to ponder over certain issues.

Society and Law is the last book in the trilogy Society. The two previous audiobooks are Suspilstvo i vlada (“Society and Power”) and Suspilstvo i biznes (“Society and Business”).***

Address:

YE Bookstore,

3 Lysenko Street, Metro Zoloti Vorota

Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week
24.04.2013 13:30 0
Поділитись