Увійти в інтернет-магазин
Зайти за допомогою
Нагадати пароль
/bitrix/urlrewrite.php?SEF_APPLICATION_CUR_PAGE_URL=%2Fcalendar%2Fkyyiv%2Fprezentatsiya-knyzhky-posibnyka-istoryka-andriya-kozytskoho-genotsyd-ta-polityka-masovoho-vynyshchen%2F
На цей email буде вислано ваш пароль
або
Увійти
Увійти в інтернет-магазин
Зареєструватись за допомогою
або
Увійти

Презентація книжки-посібника історика Андрія Козицького «Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у ХХ ст. (причини, особливості, наслідки)»

Книгарня «Є» та видавництво «Літопис» запрошують на презентацію навчального посібника «Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у ХХ ст. (причини, особливості, наслідки)», яка відбудеться 1 жовтня.Початок о 18:00.Посібник рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. Видання є першим в Україні академічним посібником, що висвітлює історію геноциду та скерованої проти цивільного населення репресивної політики урядів тоталітарних держав ХХ ст.

Автор посібника – Андрій Козицький, кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Львівського національного університету імені Івана Франка. Посібник створено на основі лекційного курсу, який упродовж 2002–2010 рр. автор читав для студентів Львівського національного університету.

У посібнику вперше в українському освітньо-науковому дискурсі висвітлено низку складних та суперечливих подій ХХ ст., що пов’язані з найбільш резонансними випадками геноцидної політики та урядового насилля. Зокрема, посібник містить інформацію про масове винищення вірмен в Османській імперії, Голодомор 1932–1933 рр. в Україні, Голокост європейських євреїв, організоване нацистським режимом Третього райху переслідування циган, примусові переселення малих народів СРСР у роки Другої світової війни, воєнні злочини періоду Другої світової війни та перших повоєнних років, соціальні експерименти та геноцид в Камбоджі 1975–1978 рр., політику “етнічних чищень” в період етнополітичних конфліктів на Балканах 1992–1999 рр., геноцид 1994 р. в Руанді. Окремо у книзі розглянуто ті випадки масового винищення цивільного населення, які ще не визнано геноцидом, хоча й містять виразні риси екстермінаційної політики. Крім цього навчальний посібник містить базові відомості про методичні підстави вивчення явища геноциду, розвиток міжнародного права у сфері захисту іманентних прав людини, зокрема, питання відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності та злочини геноциду. Видання проілюстровано великою кількістю архівних фотографій, значна частина яких походить із фондів Галузевого архіву Служби безпеки України.Книжка увійшла до 18 найкращих книг "Форуму видавців" у Львові 2012 рокуКозицький Андрій Михайлович – доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Львівського національного університету імені Івана Франка, на якій працює із 1997 р. Стажувався у Віденському та Варшавському університетах. Видав рекомендований Міністерством освіти та науки України навчальний посібник “Новітня історія Азії та Африки” (Львів, 2004, 2005), співавтор рекомендованого Міністерством освіти та науки України навчального посібника “Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945 р. – початок ХХІ ст.)” (Львів, 2011). Науковий редактор та один із авторів “Енциклопедії Львова” (Львів, Т. 1–4, 2007–2012).Модерує історик Володимир В'ятрович.***Адреса книгарні «Є»:

вул. Лисенка, 3,

ст. м. «Золоті Ворота».Вхід вільний.Медіапартнер заходу — тижневик «Український тиждень».YE Bookstore and Litopys Publishers are honoured to invite to a presentation of Andriy

Kozytsky’s handbook Henotsyd ta polityka masovoho vynyshchennia tsyvilnoho naselennia

u XX st. (prychyny, osoblyvosti, naslidky) (Genocide and the Policy of Mass Destruction of

Civilian Population in the 20th Century (Causes, Special Features and Consequences)) on 1

October.Beginning at 18:00.The handbook is recommended by the Ministry of Education and Science, Youth and Sports for

liberal arts college students. This edition is the first academic handbook in Ukraine to address the

history of genocide and the repressive anti-civilian policies of totalitarian governments in the 20th

century.The author, Andriy Kozytsky has a PhD in History and works as an Associate Professor at the

Department for New and Modern History of Foreign Countries, Ivan Franko Lviv National

University. The handbook is based on a series of lectures the author taught there in 2002-2010.The handbook offers a pioneering account of complex and controversial events of the past century

associated with the most high-profile cases of genocidal policies and government-directed violence.

It contains information on the mass destruction of Armenians in the Ottoman Empire, the 1932-33

Holodomor in Ukraine, the Holocaust of the European Jews, the Nazi’s persecution of the Roma,

forced deportations of the small nations in the USSR during the Second World War, war crimes

in Cambodia in 1975-78, the policy of ethnic cleansing in the Balkan conflicts in 1992-99 and the

1994 genocide in Rwanda. The book also deals with cases of mass murder of civilians that are yet

to be recognized as genocide, even though they have distinct features of extermination policies.

Moreover, the reader is offered basic data on the methods of studying genocide, the evolution of

international legislation on immanent human rights, including such issues as responsibility for war

crimes, crimes against humanity and the crime of genocide. The edition boasts a large number of

archival photographs most of which come from the funds of the SBU archive.The book was named among the 18 best books at the 2012 Publishers’ Forum in Lviv.Andriy Kozytsky has taught history in Lviv National University since 1997. He took advanced

training in the University of Vienna and the University of Warsaw. He wrote the handbook Novitnia

istoriya Aziyi ta Afryky (A Modern History of Asia and Africa, Lviv, 2004, 2005) and co-authored

Novitnia istoriya krain Zakhidnoi Yevropy ta Pivnichnoyi Ameryky (1945r. – pochatok XXIst.) (A

Modern History of Western European and South African Countries, 1945 to the Early 20th Century,

Lviv, 2011). He is a scientific editor and co-author of Enzyklopediya Lvova (An Encyclopedia of

Lviv, Vols.1-4, 2007-2012).The event will be moderated by historian Volodymyr Viatrovych.***Address:YE Bookstore,3 Lysenko Street, Metro Zoloti VorotaFree admission.Media partner: The Ukrainian Week
01.10.2012 18:00 0
Поділитись