Інтернет-магазин
Увійти в інтернет-магазин
Нагадати пароль
/calendar/kyyiv/prezentatsiya-knyzhky-natali-yakovenko-dzerkala-identychnosti-doslidzhennya-z-istoriyi-uyavlen-ta-id/
Відновити пароль по телефону
або
Увійти
Зареєструватись
або
Увійти

Презентація книжки Наталі Яковенко «Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – початку XVIII століття»

Книгарня “Є” та видавництво “Laurus” запрошують на презентацію книжки Наталії Яковенко “Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – початку XVIII століття”, яка відбудеться 7 лютого.Початок — 0 18:30До нової книжки чільного українського історика, професора Києво-Могилянської академії Наталі Яковенко ввійшли вибрані статті про формування ідентичностей, особливості світосприйняття, концепції «правильної» влади і шляхетського обов’язку в ранньомодерній Україні.

“Кожна людина має характерні індикатори «членства в групі». Ці індикатори надзвичайно мінливі і ніколи не бувають остаточними й непорушними. На них впливають множинні персональні ідентичності, обумовлені зв’язками індивіда з соціальним, фаховим чи локальним середовищем, освітою, походженням, статтю тощо. Причому ієрархія цих ідентичностей так само мінлива, як і життєві колізії, в які потрапляє людина. Колективна ідентичність химерно і безмежно варіативно переплітається з ідентичністю персонального чи групового типу. В результаті свідомість людини постає як складний пасьянс, рівняння, перевантажене різного роду невідомими і змінними. Історикові тяжко дати раду з цим калейдоскопом ідентичностей, адже, на відміну від соціолога, він не може запропонувати своїм піддослідним анкету з питаннями. Ми приречені вести діалог лише з текстом джерела, який, крім зрозумілої неповноти, ще й обтяжений умовностями писемної та освітньої комунікації”.

Наталя ЯковенкоНаталя Яковенко — професор кафедри історії Києво-Могилянської академії, головний редактор часописів «Український гуманітарний огляд» та «Київська Академія». Авторка численних статей і книжок, зокрема «Українська шляхта з кінця ХІV до середини XVII століття» (1993, 2008); «Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII століття» (2002; польський переклад — 2010); «Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України» (1998, 2005, 2006, 2009; польський переклад — 2011, російський — 2012); «Вступ до історії» (2007).Досліджує соціокультурну історію України XVI–XVII століття, серед іншого політичні, просторові й ціннісні уявлення її жителів, їхні життєві стратегії, релігійну свідомість і творчу адаптацію західних взірців шкільництва та письменства до українських реалій.Модерує Олексій Толочко.***Адреса книгарні «Є»:вул. Лисенка, 3,

м. «Золоті Ворота»Вхід вільний.Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень». YE Bookstore and Laurus Publishers have the pleasure of inviting you to the presentation of Natalia Yakovenko’s book Dzerkala identychnosti. Doslidzhennia z istorii uiavlen ta idei v Ukraini XVI – pochatku XVIII stolittia (“The Mirrors of Identity. A Study into the History of Conceptions and Ideas in Ukraine in the 16th – Early 18th Centuries”) on 7 February.Beginning at 18:30.The new book of the leading Ukrainian historian and professor at the Kyiv Mohyla Academy, Natalia Yakovenko, includes selected articles on identity formation, the peculiarities of world perception, concepts of the “correct” government and the nobility’s duty in early modern Ukraine.“Every individual has specific indicators of ‘group membership.’ These indicators are extremely changeable and never remain definitive and immovable. They are affected by multiple personal identities, specified by the individual’s relations with his or her social, professional, or local environment, education, background, gender, etc. Moreover, the hierarchy of these identities is as changeable as the life collisions an individual finds himself or herself in. The collective identity intricately intertwines with personal or group identities, creating infinite varieties. As a result, human consciousness appears as a sophisticated card patience, an equation overburdened with a multitude of unknowns and variables. A historian can have a hard time coping with this kaleidoscope of identities: unlike a sociologist, he cannot offer his subjects a questionnaire. We are doomed to engage in a dialogue only with the text of the source, which, apart from a certain incompleteness, is also burdened with the conventionalities of written and educational communication.”

Natalia Yakovenko.Natalia Yakovenko is a professor of history at the Kyiv Mohyla Academy, editor-in-chief of the journals Ukrainsky humanitarny ohliad and Kyivska Akademia. She has authored numerous articles and books, in particular, Ukrainska shliakhta z kintsia XIV do seredyny XVII stolittia (“Ukrainian Nobility from the Late 14th to Mid-17th Centuries”) (1998, 2008), Paralelny sivt. Doslidzhennia z istorii uiavlen ta idei v Ukraini XVI-XVII stolittia (“The Parallel World. A Study into the History of Conceptions and Ideas in Ukraine in the 16th-17th Centuries”) (2002; Polish translation 2010); Narys istorii seredniovichnoi ta ranniomodernoi Ukrainy (“An Outline History of Mediaeval and Early Modern Ukraine”) (1998, 2005, 2006, 2009; Polish translation 2011, Russian translation 2012); Vstup do istorii (“Introduction to History”) (2007).Ms Yakovenko does research into the sociocultural history of Ukraine in the 16th-17th centuries, covering such areas as the political, spatial, and axiologic concepts of its inhabitants, their life strategies, religious consciousness, and creative adaptation of the Western specimens of didactics and literature to Ukrainian reality.Moderated by Oleksii Tolochko.

***

Address:

YE Bookstore,

3 Lysenko Street, Metro Zoloti Vorota

Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week
07.02.2013 18:30 0
Поділитись

Лови момент!

Знижка -15% на ВСЕ

Діє до 11:00 30.10.2020

Промокод: YE15

*діє на 99% асортименту, не сумується зі знижками

Отримай знижку 15%