Увійти в інтернет-магазин
Зайти за допомогою
Нагадати пароль
/bitrix/urlrewrite.php?SEF_APPLICATION_CUR_PAGE_URL=%2Fcalendar%2Fkyyiv%2Fprezentatsiya-knyzhky-ihorya-derev-yanoho-syla-voli-evhen-konovalets%2F
На цей email буде вислано ваш пароль
або
Увійти
Увійти в інтернет-магазин
Зареєструватись за допомогою
або
Увійти

Презентація книжки Ігоря Дерев’яного «Сила волі. Євген Коновалець»

Книгарня «Є» спільно Центром досліджень визвольного руху запрошують на презентацію книжки Ігоря Дерев’яного «Сила волі. Євген Коновалець», що відбудеться 21 травня. Початок – о 18:30. «Сила волі. Євген Коновалець» — історія людини, яка створила найуспішніший український політичний проект минулого століття — Організацію українських націоналістів, поєднавши енергію двох поколінь — досвідчених вояків доби Української Народної Республіки та молодь генерації Бандери і Шухевича. Історія фронтового офіцера, творця однієї з найкращих частин української армії у війні за державність 1917—1921 років. Історія військовика, який умів воювати, але чудово опанував політичні методи боротьби. Історія політика, котрий робив усе, щоб об’єднати Схід і Захід. Історія лідера, що після поразки зумів дати нову надію й підняти на нову боротьбу. Євгену Коновальцю довелося відповісти на виклики, що визначили перебіг української історії. Що це були за рішення? Якими були їхні наслідки? Які дилеми стояли перед ним? У книзі — документи та свідчення очевидців, власні спогади, унікальні фотографії. Усе, що допоможе зрозуміти силу волі людини, здатної змінити час. Довідка: Ігор Дерев’яний — магістр історії, старший науковий співробітник Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького», співпрацює з Центром досліджень визвольного руху. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. Упорядник та науковий редактор спогадів Володимира-Ігоря Порендовського «На трасі Тайшет-Лєна (Озьорлаґ у роках хрущовської відлиги 1955—1959)» (2008), співавтор книги «Українська Повстанська Армія. Історія нескорених» (2007, 2008, 2011). Автор низки наукових та науково-популярних статей та виставок з історії українського визвольного руху XX століття та репресії проти його учасників. Сфера наукових зацікавлень: репресивна політика окупаційних режимів щодо визвольного руху в 1920—1950-х роках.

***

Адреса книгарні «Є»: вул. Лисенка, 3 ст. м. «Золоті Ворота» Вхід вільний. Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень».     Presentation of the book by Ihor Derevianyi entitled Syla Voli. Yevhen Konovalets (The Power of Will: Yevhen Konovalets) (Kyiv)

Date: May 21, 6.30 p.m.

YE Bookstore and Insurgent Movement Research Center have the pleasure to invite you to the presentation of the book by Ihor Derevianyi entitled Syla Voli. Yevhen Konovalets (The Power of Will: Yevhen Konovalets). The event will take place on May 21. Beginning at 18:30 Syla Voli. Yevhen Konovalets is a story about a man having created the most successful Ukrainian political project of the past century, namely Organization of Ukrainian Nationalists (OUN). He combined the energy of two generations, which are experienced soldiers of Ukrainian People's Republic and Bandera and Shukhevych youth. This is a story of frontline officer and organizer of the best regiments of Ukrainian army in its 1917-1921 fight for nationhood. This is also a story of soldier, having been good at fighting and at the same time having mastered political methods of fighting. This is a story of politician, having done his best to unite East and West of Ukraine. This is a story of leader having been able to give Ukrainians new hope and to initiate new fight after the defeat. Yevhen Konovalets had to meet the challenges having determined the course of Ukrainian history. What were these decisions? What were the consequences? What dilemmas did Yevhen Konovalets have? The book contains documents, evidences of witnesses, memoirs and unique photos. All of these materials are to help readers understand the will power of the man able to change time. Reference: Ihor Derevianyi is Master of History, senior fellow of Lontskoho Prison National Memorial Museum of occupational regimes victims, collaborating with the Liberation Movement Research Center. Ihor Derevianyi graduated from Ivan Franko Lviv National University. He is the compiler and science editor of the memoirs of Volodymyr-Ihor Porendovsky entitled Na Trasi Tayshet-Lena (Ozerlag u Rokah Khrushchovskoy Vidlyhy 1955-1959) (On Tayshet-Lena Route (Ozerlag in Khrushchov Thaw 1955-1959 years)), coauthor of Ukrainska Povstanska Armiya. Istoriya Neskorenykh (Ukrainian Insurgent Army. The History of Unconquerable Soldiers) (2007, 2008, 2011). He is also the author of scientific and science fiction articles, as well as exhibitions dedicated to history of Ukrainian liberation movement of the 20th century and repressions against its participants. Scientific interests: politics of repressive occupational regimes against liberation movement in 1920-1950s.

***

Address: YE Bookstore, 3 Lysenko Street, Metro Zoloti Vorota Free admission. Media partner: The Ukrainian Week
21.05.2014 18:30 0
Поділитись
minimized discount