Інтернет-магазин
Увійти в інтернет-магазин
Нагадати пароль
/calendar/kyyiv/prezentatsiya-knyhy-vitchyznyana-praktyka-ta-svitovyj-dosvid-sez-i-tpr/
Відновити пароль по телефону
або
Увійти
Зареєструватись
або
Увійти

Презентація книги «Вітчизняна практика та світовий досвід СЕЗ і ТПР»

Книгарня «Є» та Міжнародний центр перспективних досліджень запрошують на презентацію книги «Вітчизняна практика та світовий досвід спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку» за участю директора МЦПД Володимира Панченка та директора департаменту національних проектів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Юрія Гусєва. Зустріч відбудеться 14 листопада. Початок – о 18:00 Економічний і соціальний розвиток країн світу відбувається нерівномірно, що пов’язано з численними факторами зовнішнього та внутрішнього характеру. Серед інструментів, які успішно використовується для збалансування регіональних відмінностей, є запровадження локальних інструментів стимулювання економічного розвитку. У праці Олени Чмир, Володимира Панченка, Юрія Гусєва та Василя Пили вперше наведено максимально повні відомості про вітчизняний досвід функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку. Критичний аналіз української практики застосування цих інструментів на депресивних територіях, безумовно, буде корисним і в майбутньому. Окрім цього, монографія пропонує ґрунтовний розгляд базової термінології, історії виникнення СЕЗ і ТПР, а також зарубіжного досвіду їх застосування на базі найбільш актуальних даних. Книга буде корисна науковцям, політикам, бізнес-аналітикам, працівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади, викладачам та студентам. Учасники: - Володимир Панченко, директор Міжнародного центру перспективних досліджень, радник Міністра економічного розвитку і торгівлі. Працював директором ряду приватних компаній. Був директором департаменту промислової політики Національного космічного агентства України, директором департаменту інвестиційної та інноваційної політики Міністерства економіки України. Автор книг та публікацій у наукових виданнях та пресі. - Юрій Гусєв, директор департаменту національних проектів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України. Працював директором та президентом кількох приватних компаній; був керівником групи радників, директором патронатної служби Міністерства економіки та заступником директора департаменту інвестиційної та інноваційної політики Мінекономіки. Викладає економічні науки в різних вишах в Україні та за кордоном. *** Адреса книгарні «Є»: м. Київ, вул. Лисенка, 3, ст. м. «Золоті ворота» Вхід вільний. Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень».     Presentation of the book Vitchyzniana praktyka ta svitovy dosvid spetsialnykh ekonomichnykh zon i terytorii priorytetnoho rozvytku (“Domestic Practices and Global Expertise in Special Economic Zones and Priority Development Areas”)

Date: 14 Nov. 2013

YE Bookstore and the  International Centre for Policy Studies (ICPS) have the honour to invite you to the presentation of the book Vitchyzniana praktyka ta svitovy dosvid spetsialnykh (vilnykh) ekonomichnykh zon i terytorii priorytetnoho rozvytku (“Domestic Practices and Global Expertise in Special (Free) Economic Zones and Priority Development Areas”). With the participation of Volodymyr Panchenko, director, ICPS, and Yurii Husiev, director, department for national projects at the State Agency for Investment and National Project Management (Ukraine). The meeting will take place on 14 November. Beginning at 18:00. The global economic and social development progresses at an uneven pace, due to numerous internal and external factors. Among the effective tools for evening out regional differences is the local stimulation of economic growth. The monograph by Olena Chmyr, Volodymyr Panchenko, Yurii Husiev, and Vasyl Pyla contains original exhaustive information about the domestic expertise concerning special (free) trade zones and priority development areas. There is no doubt that a critical analysis of Ukrainian practice of applying these tools to depressive areas will be useful in the future. Besides, the book offers a thorough analysis of the basic terminology, the history of the special economic zones and priority development areas, and most recent international expertise of their application. The monograph will be useful for scholars, politicians, business analysts, policy-makers on all levels of government, teaching staff and students. Participants: Volodymyr Panchenko, director, International Centre for Policy Studies, advisor to the minister for economic development and trade. Has worked as CEO of a number of private companies, lead the industrial policy department at the National Space Agency of Ukraine and the department of investment and innovation policy at the Ministry of Economy of Ukraine. Author of books and publications in specialised journals and mass media; Yurii Husiev, director, department for national projects at the State Agency for Investment and National Project Management (Ukraine). Has lead several private-owned companies, a group of consultants, the supervising service at the Ministry of Economy of Ukraine. At one time Husiev was deputy director of the department of investment and innovation policy at the Ministry of Economy. He teaches economy at a number of Ukrainian universities, as well as abroad.

***

Address: YE Bookstore, 3 Lysenko Street, Metro Zoloti Vorota Free admission. Media partner: The Ukrainian Week
14.11.2013 18:00 0
Поділитись

ДОДАТКОВІ ЗНИЖКИ!

-18% -19% -20%🔥🔥🔥

Умови використання
Додаткова знижка 20%