Увійти в інтернет-магазин
Зайти за допомогою
Нагадати пароль
/bitrix/urlrewrite.php?SEF_APPLICATION_CUR_PAGE_URL=%2Fcalendar%2Fkyyiv%2Fpidsumky-oseni-bruno-shultsa%2F
На цей email буде вислано ваш пароль
або
Увійти
Увійти в інтернет-магазин
Зареєструватись за допомогою
або
Увійти

Підсумки «Осені Бруно Шульца»

Книгарня «Є», Польський Інститут у Києві, видавництва «Дух і Літера» та «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» запрошують на презентацію нових українських перекладів книжок Бруно Шульца, яка відбудуться 4 грудня.Початок - о 18:00.Бруно Шульц «Цинамонові крамниці та всі інші оповідання в перекладі Юрія Андруховича» (видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га», 2012) -це перший повний переклад творів Бруно Шульца на українську мову. Здійснив його один із найзнаковіших сучасних письменників Юрій Андрухович. Сам Юрій Андрухович зізнається, що ще до прочитання прози Шульца почав вважати його своїм улюбленим письменником. Переклад почав робити з оповідання «Серпень», і саме ним перекладач радить починати своє знайомство зі світом Бруно Шульца.Бруно Шульц «Книга листів» (видавництво «Дух і літера», 2012, переклад Андрія Павлишина) - Бруно Шульц (1892–1942) був видатним епістолографом. Його листи часто ставали зав'язком майбутніх оповідань, є високими зразками прози магічного реалізму. «Книга листів» – збірка усіх вцілілих листів до друзів, колег, партнерів у видавничих і мистецьких починаннях, освітянських установ. Вона також містить віднайдені листи до Бруно Шульца, які дозволяють краще зрозуміти перипетії індивідуальної біографії митця, його творчі пошуки та осягнення.Бруно Шульц «Літературно-критичні нариси» (видавництво «Дух і літера», 2012, переклад Віри Меньок) - ця збірка літературно-критичних, теоретично-літературних та філософських текстів Бруно Шульца відкриває нову грань творчості мистця й дозволяє поглянути на нього як на талановитого літературного критика, уважного до сучасного йому літературного дискурсу. Бруно Шульц постає як філософ й теоретик літератури, який створив оригінальну концепцію літературної творчості, запропонував власний інструментарій аналітичного прочитання і рецепції художнього тексту.Учасники:

Ярослав Ґодун – директор Польського Інституту у Києві

Олександра Коваль – президент ГО «Форум видавців»

Іван Малкович – директор видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»

Віра Меньок – директор Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі, перекладач

Андрій Павлишин – історик, публіцист, перекладач

Леонід Фінберг – головний редактор видавництва «Дух і літера»***Адреса книгарні «Є»:

вул. Лисенка, 3,

м. «Золоті Ворота»Вхід вільний.Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень». YE Bookstore, the Polish Institute in Kyiv, Dukh i Litera Publishers, and A-BA-BA-HA-LA-MA-HA Publishers have the pleasure to invite you to the presentation of Bruno Schulz’s books in Ukrainian translation on 4 December.Beginning at 18:00.Bruno Schulz, Tsynamonovi kramnytsi ta vsi inshi opovidannia v perekladi Yuriya Andrukhovycha (“Cinnamon Shops and All the Other Short Stories Translated by Yurii Andrkukhovych”), A-BA-BA-HA-LA-MA-HA, 2012 is the first complete translation of Bruno Schulz’s works into Ukrainian, accomplished by one of the most outstanding contemporary Ukrainian writers. The translator himself admitted that he had begun to consider Schulz his favourite author even before he actually got to read his prose. Andrukhovych started translating with the short story called August, and that’s where he suggests everyone should begin their acquaintance with Bruno Schulz’s world.

Bruno Schulz, Knyha lystiv (“The Book of Letters”), Dukh i Litera Publishers, 2012, translated by Andrii Pavlyshyn – Bruno Schulz (1892-1942) was an outstanding epistolary writer. His letters eventually grew into short stories, and are excellent examples of magical realism prose. The Book of Letters is a collection of surviving letters to friends, colleagues, schools, or partners in publishing and artistic ventures. The book also contains the recovered letters addressed to Schulz, which shed more light on the twists and turns of the artist’s personal life, as well as on his artistic quests and gains.

Bruno Schulz, Essays on Literary Criticism (Dukh i Litera Publishers, 2012, translated by Vira Meniok) – this collection of literary critical, theoretical, and philosophical texts by Bruno Schulz reveals a new dimension of his heritage and shows him as a talented literary critic, responding to his contemporary literary discourse. Schulz appears as a philosopher and literary theorist, author of an original concept of literary creativity, who suggested his own unique tools for analytical reading and reception of fiction.Participants:

Jaros?aw Godun, director, the Polish Institute in Kyiv;

Oleksandra Koval, chairperson, Publishers’ Forum;

Ivan Malkovych, director, A-BA-BA-HA-LA-MA-HA Publishers;

Vira Meniok, director of the Bruno Schulz International Festival in Drohobych, translator;

Andrii Pavlyshyn, historian, political essayist, translator;

Leonid Finberg, chief editor, Dukh i Litera Publishers.

***

Address:

YE Bookstore,

3 Lysenko Street, Metro Zoloti Vorota

Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week
04.12.2012 18:00 0
Поділитись