Увійти в інтернет-магазин
Зайти за допомогою
Нагадати пароль
/bitrix/urlrewrite.php?SEF_APPLICATION_CUR_PAGE_URL=%2Fcalendar%2Fkyyiv%2Flektsiya-besida-dosvid-literatury-prezentatsiya-knyhy-kseniyi-dmytrenko-avtosensy%2F
На цей email буде вислано ваш пароль
або
Увійти
Увійти в інтернет-магазин
Зареєструватись за допомогою
або
Увійти

Лекція-бесіда «Досвід літератури», презентація книги Ксенії Дмитренко «Автосенси»

Книгарня «Є» та видавництво «НІКА-центр» запрошують на лекцію бесіду «Досвід літератури» та презентацію книжки Ксенії Дмитренко «Автосенси». Зустіч відбудеться у середу, 22 травня.Початок — о 18:00

«...перенасиченість інформацією, рпосередкованість Інтернетом, відсутність справжнього спілкування, ринкова кон'юнктура, бульбашка літературних конкурсів, зростальна розважальність літіндустрії... Чим більше ми знесилюємося, тим більше ми стаємо спраглими і нарешті хочемо зустрічі із чимось спражнім. Наше граничне запитання полягає в тому, що таке література? Я пропоную підійти до його розкриття через поняття «досвід літератури», що містить два головні виміри - «бачення» та «відчуття». Література, поруч із повсякденністю, витворює окремий світ, якому властива особлива налаштованість свідомості і здатність «ставати іншим». Тоді критерієм розуміння літературного твору для читача, умовою його дійсного входження у світ літератури, є якомога ближче співпережиття досвіду автора, що є неповнорним у кодному окремому випадку...»

Ксенія ДмитренкоПро книгу:

Дебютний прозовий проект Ксенії Дмитренко, що поєднує в собі соціально-психологічну прозу та урбаністичну есеїстику. За основу повісті в першій частині збірки править метафора щоденного шляху по трасі Бориспіль–Київ. Переживання головної героїні Ади виринають на тлі колоритного полотна автошляху, що відтворюється у колажі медитацій довкола феномена щоденного автостопу, за яким приховується глибинний шар людського існування, пов’язаний із втратою сенсу, коханням і страхом. Оповідання, представлені у другій частині збірки, є сюжетноза¬рядженими й увиразнюють окремі фрагменти абсурдної пострадянської дійсності, в т. ч. через яскраві персоналістичні конструкти: розгубленого дисертанта Степана, що нескінченно блукає по інституту у пошуках свого керівника; підстаркувату й сліпу пані Странницьку в помаранчевому плащі, яка опікується якістю міських перевезень; Оленку та Дмитрика, чия історія кохання відтворюється у лабіринті спогадів, що пролягає крізь закинуті хащі промислових будівель. Насамкінець, невеликий додаток із трьох статей становить свого роду дійсний «базис» попередньої літературно-символічної «надбудови», вказуючи на фактичні події та умови співіснування в одній з урбаністичних локацій сучасної України.Про автора:

Ксенія Дмитренко — українська письменниця, філософиня та лектор. Навчалась у НаУКМА, працювала головним редактором архітектурноо часопису «АСС». Наразі є аспіранткою Інституту філософії НАН України, займається дослідженнями в галузі соціальної філософії та феноменології. У своєму науковому портфоліо має кілка наукових перекладів з німецької мови. ЇЇ дебютна прозова збірка «Автосенси» здобула відзнаку літературного конкурсу «Смолоскип».

***Адреса книгарні «Є»:вул. Лисенка, 3,

ст. м. «Золоті ворота»Вхід вільний.Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень».  Public presentation and discussion “Experience of literature,” presentation of Ksenia Dmytrenko’s book Avtosensy (“Autosenses”)Date: 22 May 2013

YE Bookstore and NIKA-Centre Publishers have the pleasure to invite you to the public presentation and discussion “Experience of literature” and the presentation of Ksenia Dmytrenko’s book Avtosensy (“Autosenses”) on Wednesday, 22 May.

Beginning at 18:00.“Oversaturation with information, the mediation of the internet, absence of real communication, market competition, the bubble of literary contests, and the literary industry as an amusement park… The more exhausted we become, the more we long for something real. Our ultimate question is, ‘What is literature?’ I suggest explaining it via the notion of the ‘experience of literature,’ which contains two key dimensions: ‘vision’ and ‘sensation.’ Surrounded by routine, literature creates a separate world, with its particular set of mind and an ability to ‘become different.’ Sharing the author’s experience, unique in each individual case, becomes then the criterion for the reader’s understanding of a written work and a condition for his or her access to the world of literature…”

Ksenia Dmytrenko

About the book:

This is Ksenia Dmytrenko’s debut in prose, which combines socio-psychological prose and urban essayism. In the first part of the collection the plot is based on the metaphor of daily trips from Boryspil to Kyiv. The emotional experiences of the protagonist, a young woman named Ada, are described against the colourful background of the highway, which is reproduced in a collage of meditations around the phenomenon of catching your daily ride, which conceals a deep layer of human existence related to the loss of sense, love, and fear.

The plots of the stories from the second part of the book are loaded with meaning. They emphasise distinct fragments of the absurd post-soviet reality – in particular, via vivid personal constructs: a confused postgrad student Stepan, who roams the university looking for his academic advisor; the elderly, blind Mrs Strannytska in an orange coat, who is worried about the quality of the city’s public transport; Olenka and Dmytryk, whose love story is reproduced in a maze of memories, lost in the thicket of abandoned industrial construction. Finally, a small addendum of three articles makes up a true “base” of the previous symbolic literary “superstructure,” referring the reader to real events and conditions of coexistence in one of contemporary Ukrainian megalopolises.

Ksenia Dmytrenko is a Ukrainian writer, philosopher and lecturer. She studied at the National University Kyiv Mohyla Academy and later worked as editor-in-chief for the architectural journal ACC. At present she is a postgraduate student at the Institute of Philosophy at the National Academy of Sciences. Her academic interests include social philosophy and phenomenology. Ms Dmytrenko has also done several scientific translations from German, and her debut prose collection Avtosensy (“Autosenses”) won an award in the literary competition Smoloskyp.***

Address:

YE Bookstore,

3 Lysenko Street, Metro Zoloti Vorota

Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week
22.05.2013 18:00 0
Поділитись