Інтернет-магазин
Увійти в інтернет-магазин
Нагадати пароль
/calendar/kyyiv/antin-mukharskyj-prezentuye-mystetsko-kulturolohichnyj-almanakh-zhlobolohiya/
Відновити пароль по телефону
або
Увійти
Зареєструватись
або
Увійти

Антін Мухарський презентує мистецько-культурологічний альманах «Жлобологія»

Книгарня «Є» та мистецька агенція «Наш Формат» запрошують на презентацію мистецько-культурологічного альманаху «Жлобологія», що відбудеться 8 листопада. Початок – о 18:00. «..Жлоб - це людина, яка хоче мати щось тому, що хоче це мати. А для чого йому це потрібно? Невідомо..» (Юрій Винничук, письменник, перекладач) «Навіть гіпотетично не можу припустити, скільки в нашому суспільстві жлобів, бо волію думати про людей добре. Однак жлобство зустрічається так часто, що іноді здається, ніби нічого іншого немає» (Юрій Іздрик, письменник, художник, музикант) "Митець – це, передусім, сміливість. Сміливість промовити вголос те, про що або говорять пошепки, або про що взагалі воліють не говорити. Бо ці "неприємні" теми порушують усталений порядок, спричиняють проблеми, призводять до конфліктів і позбавляють комфорту, – розповідає ідеолог видання, засновник Союзу Вольних Художників, автор і ведучий анархо-кабаре «Зелена лампа» на ТВІ, Антін Мухарський. – Але без сміливості неможливо осягнути реальність, зрозуміти час, у якому живеш, бо правда майже завжди болюча, а часом і страшна". Мистецько-культурологічний проект "Жлобологія" – це 5 років роботи. Інтерв’ю з трьома десятками знакових для країни постатей, серед яких Юрій Андрухович, Юрій Винничук, Лесь Подерв’янський, Сергій Жадан, Богдан Жолдак, Іван Малкович, Олександра Коваль, Антон Соломуха, Олександра Коваль, Андрій Кузьменко (Скрябін), Володимир Бебешко, Юрій Іздрик та багато інших відомих представників сучасного українського мистецтва і культури. А також – понад триста унікальних робіт кращих українських художників. Дві різноформатні версії розкішного ілюстрованого видання були презентовані 12-15 вересня на 20-му Форумі видавців у Львові. «Жлобологія» – це надзвичайний творчий експеримент, несподіваний подарунок для тих, хто шукає відвертих думок і нових емоцій. Видання для усіх, хто хоч раз задавався питанням «Чому в Україні з історією та добробутом не склалося?» "..Явище жлобства описують у різний спосіб, однак, якщо пробувати пояснити його по-простому, то жлоб - це та людина, яка потрапляє не у своє середовище, не знає коду цього середовища, його культури..." каже мистецтвознавець Дмитро Горбачов. А поет, видавець, власник і директор видавництва "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га" Іван Малкович підкреслює: "…Найгірше зі жлобств - то наше національне жлобство. Коли немає національних героїв. Тільки подумайте, 50-мільйонна нація, яка не має ні своїх мультфільмів, ні свого кіно – ні дитячого, ні дорослого.. – Був один славний мультфільм про трьох козаків, та й то німий, щоб козаки, боронь Боже, нічого не бовкнули зайвого... Дійсно неймовірно, але ми ще досі існуємо. Отже, ми дуже сильна нація". "Жлобологія" – унікальне видання, в якому піднімаються усі теми – від мистецтва до політики, від моди до літератури та музики. "…Добра половина жлобів сама не розуміє, що вони - жлоби. Вони часто не мають думки себе з кимось порівнювати, варяться у своїй тусні,для них існує така проста ієрархія: скільки смужок на штанах, стільки й личок на твоїх погонах, умовно кажучи....", – каже музикант та музичний продюсер Кузьма Скрябін. А художник, письменник та драматург Лесь Подерв'янський додає, "..Жлоб - це істота з тваринними звичками, які мають відповідне походження..Інстинкти - зазвичай дикі.. Але зовсім без інстинктів не можна. Бо від них залежить виживання. Але людина відрізняється від тварини, тим що у неї є ще культурний шар. Він у всіх отненький. Якщо пошкребти - в певних екстремальних ситуаціях - він зникає навіть. Присутність цього культурного шару - визначальна: або він є, або його нема..". "Жлобологія". Страшно. Весело. Про нас. Сподіваємося на увагу однодумців, небайдужих до культури України і її культурних героїв!

***

Адреса книгарні «Є»: м. Київ, вул. Лисенка, 3, ст. м. «Золоті ворота» Вхід вільний. Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень».   Antin Mukharsky presents the art and culture almanac Zhlobolohia (“Slobology”)

Date: 8 Nov. 2013

YE Bookstore and Art Agency Nash Format are happy to invite you to the presentation of the art and culture almanac Zhlobolohia (“Slobology”) on 8 November. Beginning at 18:00. “A slob is someone who wants to have something because he wants to have it. Why does he actually need it? No one knows…” (Yurii Vynnychuk, writer, translator)

“I cannot even hypothesise how many slobs there are in our society, for I prefer to think well of people. However, you face slobbishness so often that sometimes you think that is the only reality.” (Yurii Izdryk, writer, painter, musician)

“Being an artist involves primarily courage. The courage to say out loud something the others will only whisper about, or just hush up: these awkward themes break the conventional order, cause problems, trigger conflicts and deprive you of comfort,” says the ideologist of the publication, founder of the Free Artists’ Union, author and presenter Antin Mukharsky (anarcho-cabaret Green Lamp, TVI Channel). “However, without courage one cannot comprehend reality or understand the time you live in. The truth is almost always painful, and sometimes it is scary.” The art and culture project Slobology summarises five years of hard work, interviews with some thirty outstanding Ukrainians (among which are Yurii Andrukhovych, Yurii Vynnychuk, Les Poderviansky, Serhii Zhadan, Bohdan Zholdak, Ivan Malkovych, Oleksandra Koval, Anton Solomukha, Andrii Kuzmenko (Skriabin), Volodymyr Bebeshko, Yurii Izdryk and many other well-known representatives of contemporary Ukrainian art and culture) and over 300 unique works by the best Ukrainian painters. Two versions of the publication, decorated with luxurious illustrations, were presented on 12–15 September at the 20th Publishers’ Forum in Lviv. Slobology is an extraordinary artistic experiment, an unexpected present for those who looks for frank thoughts and new emotions. This is a publication for all those who at least once was confronted with the question “Why is Ukraine so unlucky both with history and well-being?” “There are many definitions of slobs and slobbishness, but in simplest terms, a slob is someone who finds himself in a strange environment without knowing the code of this environment, its culture,” says art historian Dmytro Horbachov. Ivan Malkovych, poet, publisher, and owner of A-Ba-Ba-Ha-La-Ma-Ha publishing house, emphasized that “our national slobbishness is the worst of all the varieties, which knows no national heroes. Just think: a 50-million strong nation without its own animation or fiction films, for children or adults… There used to be one great cartoon about three Cossacks, but silent: what if the Cossacks blurt out something unauthorised? Indeed, unbelievable, but we still exist. And it means that we are a very strong nation.” Slobology is a unique publication which raises all sorts of questions, from art to politics to fashion, literature, and music. “A good half of slobs do not realise that they are slobs. It does not occur to them to compare themselves to someone else. They are self-contained and know only one hierarchy defined by the number of stripes on your uniform, to put it simply,” says musician and producer Kuzma Skriabin. Adds artist, writer and playwright Les Poderviansky: “A slob is a creature with animal habits, which have respective origin. Their instincts are usually savage. But they cannot exist without instincts, since their survival depends on them. However, a human differs from an animal by having a cultural layer. It is very thin. Scrub a little, in an extreme situation, and it can completely disappear. The presence of this cultural layer is determinative: either you have it, or you don’t.”

Slobology. Scary. Funny. About us.

We hope to attract the attention of like-minded people who are not indifferent to Ukraine’s culture and cultural heroes. *** Address: YE Bookstore, 3 Lysenko Street, Metro Zoloti Vorota Free admission. Media partner: The Ukrainian Week
08.11.2013 18:00 0
Поділитись

Страшна знижка до Halloween!

Знижка -25% на ВСЕ

Промокод діє до 18:00 31.10.2020

Промокод: YE25

*діє на 99% асортименту, не сумується зі знижками

Отримай знижку -25%