Приходь
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Зустріч з Миколою Мушинкою (Тернопіль)

Дата події: 27.11.2012 18:00

Книгарня «Є» та видавництво «Богдан» запрошують на зустріч Миколою Мушинкою, яка відбудеться 27 листопада.

Початок о 18:00

Микола Мушинка — професор кількох університетів, доктор філології, іноземний член НАН України, фольклорист.

Середню освіту здобув у Бардієві та Пряшеві, вищу у Празі. У 1960 р. прийнятий на роботу в Дослідний кабінет україністики філософського факультету (Пряшів), від 1963 р. аспірант Празького та Київського університетів. У 1967 р. здобув звання кандидата мистецтвознавчих наук, від 1992 — доктор наук. Є автором численних науково-публіцистичних статей, книжкових видань. Найважливіші з них: «З глибини віків. Антологія усної народної творчості українців Східної Словаччини» (1967), «Володимир Гнатюк — дослідник фольклору Закарпаття» (Париж, 1975), «Фольклор Пряшівщини в працях українських та російських вчених і сучасний стан його дослідження» (1968), «Спільні і відмінні риси у фольклорі русинів Пряшівщини та Войводини» (1971), «Фольклорні видання українців Пряшівщини» (Український календар на 1979 р., Варшава) та ряд інших.

У видавництві «Богдан» вийшла книжка Миколи Мушинки «Володимир Гнатюк». В ній розглянуто життя та наукову діяльність Володимира. Гнатюка — українського етнографа,
фольклориста, мовознавця, літературознавця, мистецтвознавця, перекладача та громадського діяча, уродженця Тернопільщини.

***

Адреса книгарні «Є»:
вул. Валова, 7-9.

Вхід вільний.

Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень».

 

YE Bookstore and Bohdan Publishers have the honour to invite you to the meeting with Mykola Mushynka on 27 November.

Beginning at 18:00.

Mykola Mushynka (Mikuláš Mušinka) is a professor of several universities, doctor of philology, foreign member of the Ukrainian National Academy of Sciences, and a renowned folklorist.

Dr. Mushynka obtained his secondary education in Bardejov and Prešov, and received his degree from the Charles University in Prague. In 1960, he started working for the Research Laboratory of Ukrainian Studies at the Philosophy department (Prešov). In 1963, Mushynka began his postgraduate course at the universities of Prague and Kyiv. In 1967 he was awarded the title of Candidate of Sciences in art history [the first postgrad academic degree, an approximate equivalent of PhD in the Soviet system of higher education], and in 1992, the full doctoral degree, Doctor of Sciences. Mushynka has authored numerous papers and books, the most important of which are Z hlybyny vikiv. Antolohia usnoi narodnoi tvorchosti ukraintsiv Skhidnoi Slovachyny (“From the Depths of Time: An Anthology of East Slovakia’s Traditional Ukrainian Folklore”), 1967, Volodymyr Hnatiuk – doslidnyk folkloru Zakarpattia (“Volodymyr Hnatiuk, the Student of Transcarpathian Folklore”), Paris, 1975, Folklor Priashivshchyny v pratsiakh ukrainskykh ta rosiiskykh vchenykh i suchasny stan yoho doslidzhennia (“The Prešov Folklore in the Works by Ukrainian and Russian Scholars, and the Contemporary Research”), 1968, Spilni i vidminni rysy u folklori rusyniv Priashivshchyny ta Voivodyny (“The Similarities and Differences in the Folklore of Prešov and Vojvodina Ruthenes”), 1971, Folklorni vydannia ukraintsiv Priashivshchyny: Ukrainsky calendar na 1979 (“Folklore Editions of Prešov Ukrainians: A Ukrainian Calendar for 1979”), Warsaw, 1979, et al.

Bohdan Publishers printed Mushynka’s book Volodymyr Hnatiuk, dedicated to the biography and scholarly career of a Ukrainian ethnographer, folklorist, linguist, literary critic, historian of art, translator, and public figure, a native of Ternopil region.

 

 

Address:
YE Bookstore,
7-9 Valova Street.

Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»