Приходь
Календар
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Заходи в рамках 20. Форуму видавців у Львові та 8. Львівського міжнародного літературного фестивалю (Львів)

14 вересня (субота), з 12.00 до 12.45:
презентація перших двох томів авторської "Історії української літератури (кін. ХІХ-поч. ХХІ ст.): У пошуках іманентного сенсу” (І і ІІ томів) авторства Юрія Коваліва. Спільно з вид-вом “Академія”. Учасники: Юрій Ковалів, Віктор Неборак, Тарас Салига, Микола Ільницький, Любомир Сеник, Леся Мудрак.

Перші два томи охоплюють динаміку літературного процесу та соціального й національного контексту межі ХІХ – ХХ ст. на теренах Східної й Західної України в період драматичного переходу письменства від реалізму й народництва до модернізму, почасти – авангардизму. Тут детально проаналізовано еволюцію лірики, епіки й драми, що утверджували себе на перехресті європейської «філософії життя» та національної «філософії серця», у тісному зв’язку зі світовим письменством, циркуляцією естетичних, філософських ідей та боротьбою за виживання в колоніальному статусі.

14 вересня (субота), з 13.00 до 13.45:
презентація українського перекладу роману Вірджинії Вулф «Хвилі». Учасники: Альбіна Позднякова, Катерина Оніщук, Оксана Думанська.

Найнезвичайніший роман Вірджинії Вулф (1882—1941) «Хвилі» (1931) змальовує шістьох друзів, чиї рефлексії, ближчі до речитативу, ніж до традиційного внутрішнього монологу, формують хвилеподібну атмосферу, дуже схожу на поезію в прозі. «Навіщо допускати в літературу все, що не є поезією? Чи не за те я лаю романістів, що вони не завдають собі клопоту відбором? Поети, натомість, зазвичай відбирають так, що не лишається майже нічого. Я ж хочу вмістити все; але просочити, наситити», — писала Вірджинія Вулф, працюючи над «Хвилями». Це перший роман авторки, перекладений українською мовою.

14 вересня (субота), з 14.00 до 14.45:
презентація книжки «Незвичайні історії звичайних жінок.Усна історія XX століття». Спільно з вид-вом Національного університету “Львівська політехніка”. Учасники: Ярослав Грицак, Гелінада Грінченко, Іроїда Винницька, Оксана Дмитерко, Франк Сисин, Наталя Федорович.

Ця книжка постала з т. зв. жіночого проекту, який 2001 року започаткував Українсько-Канадський Дослідчо-Документаційний Центр у Торонто (Канада). Працюючи з власною великою колекцією інтерв’ю, працівники Центру почали звертати особливу увагу на жіночі розповіді про війну: жінки менше наголошували на воєнних і політичних аспектах, а більше — на щоденному житті, особистих та родинних пережиттях – і при цьому оповідали дуже цікаво й емоційно. Через рік до проекту долучився Інститут історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка зі своїм архівом усної історії. З первісних 250 інтерв'ю у книжку ввійшло 21, які відображають майже всі регіони України і показують, як драматично і по різному війна вплинула на долю цих жінок і на долю найближчих їм людей. Інтерв'ю супроводжуються великим науковим апаратом, а до книжки додано CD, де ці спогади можна почути на живо.

14 вересня (субота), з 15.00 до 15.45:
презентація альманаху переможців конкурсу художнього репортажу «Самовидець». Спільно з вид-вом “Темпора”, Польським Інститутом у Києві, Інститутом Книжки (Краків). Учасники: Маріуш Щиґел (Польща), Вітольд Шабловський (Польща), Лесь Белей.

До книги увійшли 10 найкращих художніх репортажів українських авторів за результатами всеукраїнського конкурсу «Самовидець». Половина текстів присвячена Україні, половина — закордонним мандрівкам. Серед авторів — як початківці, так і відомі письменники й журналісти: Ірина Набитович, Дмитро Губенко, Олег Коцарев, Євген Манженко, Олександр Гаврош, Катерина Цибенко, Ілля Афанасьєв, Денис Казанський, Наталя Гуменюк, Олег Криштопа.

14 вересня (субота), з 16.00 до 16.45:
Презентація українського перекладу книжки Анджея Піліп'юка (Польща) “Хроніки Якуба Вендровича”. Спільно з вид-вом “Зелений пес”, Польським Інститутом у Києві. Учасники: Анджей Піліп'юк, Максим Бондаренко.

Анджей Піліп’юк (нар. 1974 р.) — археолог за освітою, а за покликанням – письменник, публіцист, історик та шукач метеоритів. Книга “Хроніки Якуба Вендровича” відкриває семитомний цикл пригод невгамовного старого, сільського екзорциста-аматора, якого переслідують давні гріхи протизаконного варіння самогону і браконьєрства. Його одвічні вороги – вампіри, демони, комуністи й усіляка нечисть на чолі з міліцією та заздрісними сусідами. Ці пригоди стають приводом для в'їдливої сатири на соціалістичну та сучасну Польщу. В тексті є жорстока пародія на різні явища поп-культури.

14 вересня (субота), з 17.00 до 17.45:
презентація українського перекладу книги Нади Ґашич (Хорватія) “Тиха вулиця, алея”. Спільно з вид-вом “Літопис”. Учасники: Нада Гашич, Алла Татаренко, Андрій Содомора, Віктор Дмитрук.

Роман хорватської письменниці Нади Ґашич (нар. 1950 р.) «Тиха вулиця, алея» – це детективна розповідь про низку таємничих убивств, які скоєно упродовж двох спекотних серпневих тижнів 2003 року на одній із тихих загребських вулиць з алеєю. У романі вдало поєднано щоденникові записи, розшифровування снів, поліційні протоколи, есемески, малюнки тощо, за допомогою яких читач має змогу постійно стежити за життям героїв, їх-німи вчинками, думками й підсвідомістю, та паралельно вести своє розслідування злочинів. Соціальні проблеми і хвороби сучасного, не лише хорватського, суспільства авторка описала з гумором, іронічним відстороненням, які тільки посилюють ефект реальності подій у романі.

14 вересня (субота), з 18.00 до 18.45:
презентація українського перекладу роману Наталки Бабіної (Білорусь) «Рибгород». Спільно з вид-вом “Урбіно”. Учасники: Наталка Бабіна, Божена Антоняк, Анатолій Івченко.

Твори Наталки Бабіної (нар. 1966 р.) виділяються твердою білоруською національною позицією. Одночасно в пресі та інтернеті вона наполегливо і послідовно відстоює погляди про українськість Берестейщини.
...Після численних особистих потрясінь Алла переїздить у рідне село, де сподівається відшукати душевний спокій. Але відразу опиняється у вирі подій: на її землю чигає бізнесмен-новобагатько, самою нею активно цікавляться білоруські спецслужби. Проте найважливіше для неї та її друзів – відшукати старовинні скарби львівського ювеліра… Стосовно цієї книжки, в одному з інтерв’ю письменниця зазначає, що не могла не написати про те, що зараз відбувається в Білорусі: «Як бачите, те саме відбувається й в Україні. Думаю, що ця книжка і про Лукашенка, і про Януковича, і про Путіна. Про всіх тих політиків, які заради своєї влади і користі відмовляються від людського у собі».

14 вересня (субота), з 19.00 до 19.45:
презентація книжки Ізи Мейзи й Вітольда Шабловського «Наша маленька ПНР». Спільно з вид-вом “Темпора”, Польським Інститутом у Києві, Інститутом книжки (Краків). Учасники: Вітольд Шабловський, Іза Мейза, Лесь Белей.

Пропонована книга — це зразок репортажу перевтілення, досить рідкісного жанру в світовій
літературі й зовсім відсутнього в українській. Автори на півроку перенеслися у Польську Народну Республіку: відмовилися від мобільного, комп’ютерів, інтернету, супермаркетів та бутіків, почали наслідувати життєві модуси з тих часів. Автори намагалися відповісти собі на запитання: що Польща здобула з поваленням комунізму, а що втратила?

***

Адреса книгарні “Є”:
просп. Свободи, 7.
Вхід вільний.

УВАГА: у розкладі можливі зміни. Стежте за оголошеннями.

YE Bookstore, 20th Publishers’ Forum in Lviv and 8th International Literary Festival (Lviv) invite you to the following events:

14 September (Saturday), 12:00 – 12:45:
Presentation of the first two volumes of Yurii Kovaliv’s Istoria ukrainskoi literatury (kintsia XIX – pochatku XX st.): U poshukakh imanentnoho sensu (“History of Ukrainian Literature (late 19th – early 20th centuries): Searching for Immanent Sense”). Together with Akademia Publishers. Participants: Yurii Kovaliv, Viktor Neborak, Taras Salyha, Mykola Ilnytsky, Liubomyr Senyk, Lesia Mudrak.

The first two tomes cover the dynamic literary process and the social and national context on the break of the 19th and 20th centuries in Eastern and Western Ukraine, when literature was making a dramatic turn from realism and populism to modernism and partly avant-gardism. The readers will find there a thorough analysis of the evolution of lyrics, epos and drama, which were establishing themselves on the crossroads of Europe’s “philosophy of life” and the national “philosophy of the heart,” closely bound to world literature, the whirlwind of aesthetic and philosophical ideas, and the struggle for survival in their colonial status.

14 September (Saturday), 13:00 – 13:45:
Presentation of the Ukrainian translation of Virginia Woolf’s novel The Waves. Participants: Albina Pozdniakova, Kateryna Onishchuk, Oksana Dumanska.

Virginia Woolf’s most unusual novel, The Waves (1931) portrays six friends, whose reflections, which resemble recitative rather than the conventional interior monologue, form a wave-like atmosphere, much like poetry in prose. “Why admit anything to literature that is not poetry – by which I mean saturated? Is that not my grudge against novelists? That they select nothing? The poets succeeded by simplifying: practically everything is left out. I want to put practically everything in: yet to saturate,” wrote Virginia Woolf as she was working on The Waves. This is the first translation of a Woolf novel into Ukrainian.

14 September (Saturday), 14:00 – 14:45:
Presentation of the book Nezvychaini istorii zvychainykh zhinok. Usna istoria XX stolittia (“The Extraordinary Stories of Ordinary Women. 20 Century Oral History”). Together with the National University “Lvivska Politekhnika” Publishers. Participants: Yaroslav Hrytsak, Helinada Hrinchenko, Iroida Wynnyckyi, Oksana Dmyterko, Frank E. Sysyn, Natalia Fedorovych.

This book has developed from the so-called “women’s project,” launched in 2001 by the Ukrainian Canadian Research and Documentation Centre in Toronto, Canada. As they processed their extensive interviews collection, the researchers paid special attention to women’s war stories. Women put less emphasis on the military and political aspects while they brought everyday life, private and family experiences into the focus, which made their accounts gripping and emotional. A year later the Institute of Historical Studies at the Ivan Franko National University (Lviv) joined in the project, with its own oral history archive. Out of the original 250 interviews, 21 were included in the book. They represent almost all regions of Ukraine and illustrate the dramatic and versatile impact the war made on the fates of these women and their families and friends. The book is complete with a CD with recordings of the interviewees’ reminiscences.

14 September (Saturday), 15:00 – 15:45:
Presentation of the almanac of the winners of the feature reportage contest Samovydets (“Eyewitness”). Together with Tempora Publishers, the Polish Institute in Kyiv, and the Book Institute (Cracow). Participants: Mariusz Szczygieł (Poland), Witold Szabłowski (Poland), Les Belei.

The book includes top 10 feature reportages by Ukrainian authors, selected at the nationwide contest Samovydets. Half of the texts cover events and places in Ukraine, the other half has to do with international themes. Among the authors the reader will find both budding and renowned writhers and journalists: Iryna Nabytovych, Dmytro Hubenko, Oleh Kotsarev, Yevhen Manzhenko, Oleksandr Havrosh, Kateryna Tsybenko, Illia Afanasiev, Denys Kazansky, Natalia Humeniuk, and Oleh Kryshtopa.

14 September (Saturday), 16:00 – 16:45:
Presentation of the Ukrainian translation of the book by Andrzej Pilipjuk (Poland) Kroniki Jakuba Wędrowycza (“Chronicles of Jakub Wędrowycz”). Together with Zeleny Pes Publishers and the Polish Institute in Kyiv. Participants: Andrzej Pilipjuk, Maksym Bondarenko.

Andrzej Pilipjuk (b. 1974) has a degree in archaeology, but has chosen a career of writer, essayist, historian and meteorite hunter. The book Chronicles of Jakub Wędrowycz opens a seven-tome cycle about a restless adventurer and village amateur exorcist, haunted by his old sins (illegal moonshine distilling and poaching). His archenemies are vampires, demons, communists and other bogeys (the cops and jealous neighbours, to begin with). His adventures are a pretext to scoff at socialist and contemporary Polish reality. The text contains harsh parody on various pop culture phenomena.

14 September (Saturday), 17:00 – 17:45:
Presentation of the Ukrainian translation of the book by Nada Gašić (Croatia) Mirna ulica, drvored (“Peaceful Street, Lined with Trees”). Together with Litopys Publishers. Participants: Nada Gašić, Alla Tatarenko, Andrii Sodomora, Viktor Dmytruk.

The novel by Croatian writer Nada Gašić (b. 1950) Peaceful Street, Lined with Trees is a detective story of a series of mystery murders committed within two hot weeks in August 2003 in a quiet, tree-lined street in Zagreb. The novel aptly combines diary entries, dream interpretation, police reports, texting, drawings etc., which enable the reader to follow the protagonists’ lives, their thoughts, actions, their subconscious, and try to untangle the crimes. The author depicted the social problems and ills of contemporary society (and not only Croatian) with humour and ironic detachment, which only enhance the reality effect in the novel.

14 September (Saturday), 18:00 – 18:45:
Presentation of the Ukrainian translation of Natalka Babina’s novel Rybhorod (Belarus). Together with Urbino Publishers. Participants: Natalka Babina, Bozhena Antoniak, Anatolii Ivchenko.

The work of Natalka Babina (b. 1966) is marked by solid Belarusian national standpoint. At the same time she consistently advocates the idea of the Brest Region (Belarus) being ethnic Ukrainian land.
Alla, the protagonist of Rybhorod, comes back to her native village after a series of shocking events, hoping to find some peace there. However, she immediately finds herself in a whirlwind of events. A local nouveau riche is trying to get hold of her land, and the Belarusian secret police are also after her. However, Alla and her friends have an important mission: to find an ancient treasure hidden by a Lviv jeweller.
In one of her interviews Babina said that she could not help writing about the contemporary developments in Belarus: “As you see, the same is going on in Ukraine. I think this is a book about Lukashenka, Yanukovych, and Putin. About all those politicians who give up their humane self for power and profit.”

14 September (Saturday), 19:00 – 19:45:
Presentation of the book by Iza Mejza and Witold Szabłowski Nash mały PRL (“Our Little PRL”). Together with Tempora Publishers, the Polish Institute in Kyiv, and the Book Institute (Cracow). Participants: Witold Szabłowski, Iza Mejza, Les Belei.
This book is an example of “reincarnation reporting,” a rare genre in world literature and absolutely unknown in ours. The authors leapt back in time, to the Polish People’s Republic (PRL in Polish). They gave up their mobiles, computers, internet, supermarkets and boutiques and followed the patterns of the epoch. Mejza and Szabłowski tried to answer one question: what has Poland gained after the collapse of communism, and what has it lost?

***

Address:
YE Bookstore,
7 Svobody Avenue.
Free admission.

ATTENTION: the schedule may be changed. Please follow our announcements.

Один відгук

  1. Loretta Cline

    Тест-драйв кроссовера Citroen C4 Aircross. Ходовые характеристики автомобиля, внедорожные качества, обзор деталей внешности и интерьера. Узнаем 6 вещей, которые никогда не скажут о владельцах Citroen C4 Aircross.

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»