Приходь
Календар
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Заходи в рамках 20. Форуму видавців у Львові та 8. Львівського міжнародного літературного фестивалю (Львів)

12 вересня (четвер), з 15.30 до 16.45:
презентація книжки Євгена Сверстюка “Гоголь і українська ніч. Есеї”. Спільно з вид-вом “Кліо”. Учасники: Євген Сверстюк, Тетяна Кришталовська, Василь Овсієнко, Раїса Руденко, Мирослав Маринович, Віра Соловйова.

Наш час любить розважальні сюжети з Гоголем на Сорочинському ярмарку. Насправді Гоголь уже в своїй першій книзі «Вечорах на хуторі біля Диканьки» зазирав у таємничі глибини душі, і це стане головною його темою. Тут зібрано тексти, писані протягом трьох десятиліть, – про Гоголя-романтика й гумориста, про сатирика і про релігійного мислителя. Трагічна постать, роздвоєний дух, мученик перехресть, він запліднив ниву української літератури й започаткував ту російську літературу, що вийшла на світовий обшир. Його печальний дар гостро відчувати метафізичне зло в банальній пошлості буднів був провісним, як Хлєстаков для епохи большевизму і Чичиков для посткомуністичної пори.

12 вересня (четвер), з 17.00 до 17.45:
презентація українського видання роману Зиґмунта Мілошевського (Польща) «Зерно правди». Спільно з видавництвом “Урбіно” та Інститутом Книжки (Краків). Учасники: Зиґмунт Мілошевський, Божена Антоняк, Анатолій Івченко.

Зигмунт Мілошевський (нар. 1976 р.) – польський письменник, журналіст. У 1995 почав працювати як журналіст газети «Супер-експрес», для якої писав репортажі із зали суду. Від 2003 року постійно співпрацює із журналом «Newsweek», зараз – постійний фельєтоніст цього тижневика. «Зерно правди» продовжує цикл детективів із прокурором Теодором Шацьким. У провінційному Сандомирі він розслідує жорстоке вбивство відомої громадської діячки. Хтось намагається пов’язати злочин з антисемітською легендою про криваве жертвоприношення, а Шацький намагається відшукати те зерно правди, котре, як відомо, є в кожній легенді.

12 вересня (четвер), з 18.00 до 20.00:
публічна подіумна дискусія на тему “Політична культура та європейська історія: як соціальні мережі та сучасні засоби комунікації впливають на формування нової політичної культури?”. Спільно з Європейською програмою Міжнародного фонду “Відродження”, Віденською міською радою, Інститутом “Go-Governance" (Відень) у межах проекту “Київський діалог”. Учасники: Посол Австрії в Україні Вольф Дітріх Гайм; директорка Інституту “Go-Governance” Мелані Сулі; заступник директора Інституту “Go-Governance” Йозеф Мантл; головний редактор незалежного журналу “Ї”, член правління “Київського діалогу” Тарас Возняк; директор Центру близькосхідних досліджень Національної академії наук Ігор Семиволос; журналіст, перекладач і публіцист, член правління “Київського діалогу” Юрій Дуркот.

Під час дискусії обговорюватимуть такі питання:
• Зв’язок політичної культури та європейської історії на прикладі європейських країн (Австрія, Німеччина та Велика Британія).
• Яку роль відіграє докомуністичний досвід західноукраїнських областей у становленні політичної культури в Україні?
• Що було визначальним для становлення політичної культури в Україні?
• Чи відбувається перенесення форм громадянської активності у глобальну мережу? Яку роль відіграють при цьому соціальні медіа та сучасні засоби комунікації?
• Чи можна прирівняти активність у віртуальних об’єднаннях і групах із реальними формами демократичної співучасті громадян?

УВАГА: Робочі мови дискусії — українська та німецька з синхронним перекладом. Для участі слід зареєструватися до 11 вересня, написавши листа на електронну адресу banakh@irf.kiev.ua.

***

Адреса книгарні “Є”:
просп. Свободи, 7.
Вхід вільний.

УВАГА: у розкладі можливі зміни. Стежте за оголошеннями.

YE Bookstore, 20th Publishers’ Forum in Lviv and 8th International Literary Festival (Lviv) invite you to the following events:

12 September (Thursday), 15:30 – 16:45:
Presentation of Yevhen Sverstiuk’s book Hohol i ukrainska nich. Eseii (“Gogol and the Ukrainian Night. Essays”). Together with Klio Publishers. Participants: Yevhen Sverstiuk, Tetiana Kryshtalovska, Vasyl Ovsienko, Raisa Rudenko, Myroslav Marynovych, Vira Soloviova.

Our contemporaries love entertaining stories about Gogol’s Sorochyntsi fair. In fact, his first book Evenings on a Farm Near Dikanka, offers an insight into the mysterious depths of the human soul, an idea which would become Gogol’s key theme.
The book is a collection of pieces about Gogol, written over three decades: Gogol the romanticist and humourist, Gogol as satirical author and religious thinker who took up the challenging mission of making Russia face Christ and putting it on the path of truth and law.
This tragic figure, the split spirit, the martyr of crossroads, Gogol impregnated Ukrainian literature and gave rise to that kind of Russian literature which later rose to the global scene. His tragic gift of sensing metaphysical evil in the banal triviality of everyday life was prophetic, just like Khlestakov for the bolshevist epoch and Chichikov for the post-communist time.

12 September (Thursday), 17:00 – 17:45:
Presentation of the Ukrainian translation of Zygmunt Miłoszewski’s novel Ziarno prawdy (“A Grain of Truth,” Poland). Together with Urbino Publishers and the Book Institute (Cracow). Participants: Zygmunt Miłoszewski, Bozhena Antoniak, Anatolii Ivchenko.

Zygmunt Miłoszewski (b. 1976) is a Polish writer and journalist. In 1995 he began working for the magazine Super-Express, for which he wrote reports from the courtroom. Since 2003 he has been writing for Newsweek and at the moment is a columnist at this magazine. A Grain of Truth is one of the Teodor Szacki detective series. Prosecutor Szacki investigates a brutal murder of a well-known woman in the provincial town of Sandomierz. Some are trying to connect the murder to the anti-Semitic legend about a ritual human offering, while Szacki looks for the grain of truth which every legend is known to have.

12 September (Thursday), 18:00 – 20:00:
Public podium discussion “Political culture and European history: shaping new political culture via social networks and present-day communication technology.” Together with the European Programme of the International Foundation Vidrodzhennia, the Vienna City Council and the Institute for Go-Governance (Vienna), part of the Kyiv Dialogue Project. Participants: Wolf Dietrich Heim, Ambassador of Austria to Ukraine; Melanie Sully, Executive Director, Institute for Go-Governance (Vienna); Josef Mantl, Deputy Director, Institute for Go-Governance (Vienna); Taras Vozniak, Editor-in-Chief, independent magazine Yi, board member Kyiv Dialogue; Ihor Semyvolos, Director, Centre for Middle East Studies, National Academy of Sciences Ukraine; Yurii Durkot, journalist, translator, political essayist, board member Kyiv Dialogue.

Questions to be discussed:
The connection between political culture and European history using the examples of European countries (Austria, Germany, Great Britain).
What is the role of pre-communist experience in Western regions in the establishment of Ukraine’s political culture?
What was crucial in the establishment of Ukraine’s political culture?
Are any forms of civic activism transferrable to the worldwide web? What is the role of social media and communication technology in this process?
Can activity in virtual groups and associations compare to real forms of citizens’ democratic involvement?
NB: Working languages: Ukrainian and German, with simultaneous translation. Please register before 11 September at banakh@irf.kiev.ua.

***

Address:
YE Bookstore,
7 Svobody Avenue.
Free admission.

ATTENTION: the schedule may be changed. Please follow our announcements.

3 відгуків

  1. Francisca X. Barry

    Впродовж 15 років в районі ЛПЗ міста Луцьк діє церква євангельських християн-баптистів «Фіміам». За роки існування її служителі організували центри ресоціалізації алко, – наркозалежних, завдяки служінню яких понад 120 людей отримали звільнення від залежностей, кабінет фізичної реабілітації неповносправних осіб, а також вміло проводять роботу з дітьми, підлітками, молоддю, сім’ями та літніми людьми доводячи людям, що євангельська церква реально служить потребам суспільства.

  2. Cecelia Hatfield

    Тест-драйв кроссовера Citroen C4 Aircross. Ходовые характеристики автомобиля, внедорожные качества, обзор деталей внешности и интерьера. Узнаем 6 вещей, которые никогда не скажут о владельцах Citroen C4 Aircross.

  3. Francine Mcmillan

    Тест-драйв кроссовера Citroen C4 Aircross. Ходовые характеристики автомобиля, внедорожные качества, обзор деталей внешности и интерьера. Узнаем 6 вещей, которые никогда не скажут о владельцах Citroen C4 Aircross.

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»