Приходь
Календар
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Заходи в Книгарні «Є» в рамках 19. Форуму видавців у Львові (Львів)

Дата події: 13.09.2012 14:30

Генеральне Консульство Польщі у Львові, Книгарня “Є” та 2. Міжнародний фестиваль перекладів “TRANSLIT”запрошують на лекцію перекладача та перекладознавця Радослава Новаковського (Польща) “Гіпертексти, гіперпереклади”, яка відбудеться 13 вересня.

Час проведення — 14.30-15.45.

Хоча гіпертекст передусім асоціюється з комп'ютерною епохою, він існував іще від світанку людства як принцип просторової організації тексту. Гіпертекст — це ніщо інше, як текст над текстом (або під ним, коло нього, в ньому, за ним, перед ним). Переклад у певному сенсі також є гіпертекстом, оскільки це текст, паралельний до оригінального, постійно до нього відсилає.
Питання, пов'язані з творенням та перекладом гіпертекстової прози, польський тлумач розглядатиме на прикладі твору американського автора Мішеля Джойса “по обіді. певна історія” (Michael Joyce „аfternoon. a story”, польською „popołudnie, pewna historia”), написаного 1987 р. і перекладеного польською Радославом Новаковським і Маріушем Пісарським, а також на прикладі відкритого гіпертекстового проекту LIBERLANDIA, що був реалізований кілька років тому в Інтернет-мережі трьома мовами.

***

Книгарня “Є” та 7. Львівський міжнародний літературний фестиваль запрошують на читання-тандем Остапа Сливинського (Україна) та Гюнстейна Бакке (Норвегія), яке відбудеться 13 вересня.

Час проведення — 16.00-16.45.

Остап Сливинський — український поет, перекладач, літературознавець, з 2009 року — редактор літературного часопису “Радар” (Україна — Польща — Німеччина). Автор збірок “Жертвоприношення великої риби” (1998), “Полуднева лінія” (2004), “М'яч у пітьмі” (2008), “Адам” (2012). Вірші перекладали польською, німецькою, болгарською, білоруською та ін. Ініціатор і учасник кількох синтетичних мистецьких проектів (“Повільне дзеркало”, “чотири сторони світла”).
Гюнстейн Бакке — норвезький поет, прозаїк, перекладач. Автор збірки поезій “Тейхоскопічні техніки” (2012), трьох романів (“Мод та Од. Роман про дорожній рух” (2011), “Старець усередині” (2005) та “Офіс” (2000)), а також книжки короткої прози з фотографіями “Книга дерев” (2012). Живе в Осло та на острові Ґотланд (Швеція).

Модератор — Левко Грицюк.

***

Книгарня “Є”, видавництво “Зелений пес” та 19. Форум видавців у Львові запрошують на майстер-клас “Магія українців” за книгою Лілії Мусіхіної «Магія українців вустами очевидця», який відбудеться 13 вересня.

Час проведення — 17.00-17.45.

Лілія Мусіхіна, яка вже більше 7 років займається вивченням народних вірувань, неодноразово й сама була очевидицею обрядів, магічних дій, безпосередньо знайомилась із чарами українців.
«Магія українців вустами очевидця” — це книга про те, якою була і є народна магія, якою вона входить у ХХІ століття. Праця ґрунтується на особистих зустрічах та розмові з мольфарами, відьмами, знахарями та очевидцями магічних дій.

***

Книгарня “Є”, видавництво “Смолоскип” та 7. Львівський міжнародний літературний фестиваль запрошують на поетичні читання за участі Василя Карп'юка, Мирослава Лаюка та Світлани Лісовської. Захід відбудеться в рамках спільного проекту Книгарні “Є” та видавництва “Смолоскип” “Заки зірка зійде” 13 вересня.

Час проведення — 18.00-18.45.

Книгарня “Є” та видавництво «Смолоскип» започаткували проект читань молодих авторів «Заки зірка зійде», маючи на меті популяризацію нових цікавих імен у літературі. В рамках проекту цього разу читатимуть Василь Карп’юк, Мирослав Лаюк та Світлана Лісовська – найцікавіші поетичні відкриття останнього часу.
Василь Карп’юк – автор збірки вибраних творів «Мотлох», поетичної книги «BRUSTURY» та низки публікацій у періодиці. Лауреат премій ім. Олеся Гончара, видавництв «Гранослов» та «Смолоскип», конкурсу читаної поезії «Молоде вино» та ін.
Мирослав Лаюк – студент Києво-Могилянської академії, лауреат першої премії видавництва «Смолоскип», українсько-німецької премії імені Олеся Гончара, гран-прі «Молодої Республіки Поетів».
Світлана Лісовська — володарка Другої премії видавництва «Смолоскип» за збірку поезій «Поруч з морем о сьомій».
Окрім віршів, Ви почуєте гру на дримбі, сопілці та інших автентичних інструмента.

***

Адреса книгарні «Є»:
просп. Свободи, 7.

Вхід вільний.

Медіапартнер — тижневик “Український тиждень”

 
The Consulate General of Poland in Lviv, YE Bookstore and the 2nd International
translation festival TRANSLIT have the pleasure to invite you to a public presentation
by the translation expert Radoslaw Nowakowski (Poland) “Hypertexts and
hypertranslations” on 13 September.

14:30 – 15:45

Although mostly associated with computer age, hypertext, as spatial organization of text,
has existed since the dawn of civilisation. Hypertext is nothing other than text above text (or
elsewhere: below, before, behind, etc.). In a sense, translation is also an instance of hypertext,
being parallel to the original text and bound to it by continual references.

The Polish translator will illustrate the problems of creating and translating hypertextual
prose with examples from the Polish translation of the American author Michael Joyce’s
work “afternoon. a story,” written in 1987 and translated into Polish by Nowakowski
jointly with Mariusz Pisarski. Another example is provided by an open hypertext project
LIBERLANDIA, implemented in three languages several years ago in the Internet.

***

YE Bookstore and the 7th International Literary Festival in Lviv have the pleasure of
inviting you to the tandem readings by Ostap Slyvynsky (Ukraine) and Gunstein Bakke
(Norway) on 13 September.

16:00 – 16:45

Ostap Slyvynsky is a Ukrainian poet, translator, literary critic and, since 2009, editor of
the literary magazine Radar (Ukraine – Poland – Germany ). He has published collections
Zhertvoprynoshennia velykoi ryby (“The Sacrifice of Big Fish”), 1998, Poludneva Linia
(“Midday Line”), 2004, Miach u pitmi (“A Ball in the Dark”), 2008, and Adam, 2012. His
poems have been translated into several languages including Polish, German, Bulgarian, and
Belarusian. He has initiated and participated in synthetic art-projects Povilne dzerkalo (“A
Slow Mirror”) and chotyry storony svitla (“the four sides of light”).

Gunstein Bakke is a Norwegian poet, prose writer, and translator. He has authored a poetic
collection Murskueteknikkane (“Teichoscopic Techniques”), 2012, the novels Maud og Aud:
ein roman om trafikk (“Maud and Aud: a Novel about Traffic”), 2011, Den indre olding (“An
Old Man Within”), 2005, and Kontoret (“The Office”), 2000, as well as a tome of short prose
with photographs Bok av tre (“The Book of Trees”), 2012. Bakke is currently living part-time
in Oslo and part-time on the Swedish island of Gotland.

Moderated by Levko Hrytsiuk.

***

YE Bookstore, Zeleny Pes Publishers and the 19th Publishers’ Forum in Lviv have the
pleasure to invite you to a master class “Ukrainian magic,” based on Lilia Musikhina’s
book Mahia ukraintsiv vustamy ochevydtsia (“Ukrainian Magic According to an
Eyewitness”) on 13 September.

17:00 – 17:45

Lilia Musikhina has been studying traditional magic practices for more than seven years,
and has multiple times witnessed traditional magic rituals.

Ukrainian Magic According to an Eyewitness is a book on traditional magic in the past
and today, at the beginning of the 21st century. The book is based on the author’s personal

experience and meetings with warlocks, witches, healers, and experiencers of magic rites.

***

YE Bookstore, Smoloskyp Publishers, and the 7th International Literary Festival in Lviv
are honoured to invite you to poetic readings with Vasyl Karpiuk, Myroslav Laiuk, and
Svitlana Lisovska, as part of YE Bookstore and Smoloskyp Publishers’ joint project
“Till the Star Rises,” on 13 September.

18:00 – 18:45

YE Bookstore and Smoloskyp Publishers have launched a young authors readings
project “Till the Star Rises,” with a view to propagating new, interesting names. This
time the readings will feature Vasyl Karpiuk, Myroslav Laiuk, and Svitlana Lisovska, the
most interesting recent poetic “discoveries.”

Vasyl Karpiuk has authored a collection of selected works Motlokh (“Garbage”), a book
of poetry Brustury, and a number of articles in periodicals. He has won a number of
literary prizes, in particular, the Ukraine–Germany Oles Honchar Award and Hranoslov
and Smoloskyp publishing houses’ awards. He is also a laureate of the Poetry Recitation
Contest “Molode Vyno” (“Young Wine”).

Myroslav Laiuk is currently doing his studies at the Kyiv Mohyla Academy. He has
been awarded the first prize of Smoloskyp Publishers, the Ukraine – Germany Oles
Honchar Prize, the Grand Prix of The Young Republic of Poets.

Svitlana Lisovska was awarded Smoloskyp Publishers’ Second Prize for her
collection of poetry Poruch z morem o siomii (“By the Sea, at Seven”).

Besides poetry, you will hear jaw harp, reed pipe, and other authentic instruments.

***

Address:

YE Bookstore,

7 Svobody Avenue.

Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»