Приходь
Календар
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Заходи в Книгарні «Є» в рамках 19. Форуму видавців у Львові (Львів)

Дата події: 15.09.2012 13:00

Книгарня “Є”, літературна аґенція “Піраміда” та 19. Форум видавців у Львові запрошують на розмову про Нью-Йоркську групу за участі Марії Ревакович та Василя Ґабора, яка відбудеться 15 вересня.

Час проведення — 13.00-13.45.

У рамках розмови відбудеться презентація книжок “Нью-Йоркська група: Антологія поезії, прози та есеїстики” (упорядники — Марія Ревакович, Василь Ґабор) та Богдана Рубчака “Міти метаморфоз, або Пошуки доброго світу”.

***

Книгарня “Є”, видавництво “Спадщина-Інтеграл” та 19. форум видавців у Львові запрошують на презентацію книжки В. Домонтовича “Самотній мандрівник простує по самотній дорозі” та видавничих проектів “Спадщини-Інтегралу”. Захід відбудеться 15 вересня.

Час проведення — 14.00-14.45.

Учасники презентації:
Віра Агеєва, проф. НаУКМА, упорядниця книжки;
Оксана Щур, головний редактор видавництва “Спадщина-Інтеграл”.

“Самотній мандрівник простує по самотній дорозі” В. Домонтовича — збірка романізованих біографій. Один із найяскравіших українських модерних прозаїків звертається до маловідомих фактів з життя Франціска Ассізького й Вацлава Ржевуського, Вінсента ван Гога й Пантелеймона Куліша, пропонує надзвичайно цікаве перепрочитання їхніх життєписів і творчості.

***

Книгарня “Є”, мистецька аґенція “Наш формат” та 19. Форум видавців у Львові запрошують на презентацію книжки Антона Мухарського “Доба. Сповідь молодого бандерівця”, яка відбудеться 15 вересня.

Час проведеня — 16.00-16.45.

Антін Мухарський, відомий під сценічним ім'ям Орест Лютий, — український актор, телеведучий, шоумен, музикант, письменник.
У 2009 ініціював мистецько-культурологічний проект «Жлоб. Жлобство. Жлобізм». В серпні 2012 як лідер гурту «Сталін & Гітлер капут» презентував свій «стьобовий» проект «Лагідна українізація», який виконує українізовані пісні радянських часів.
Одразу три друкарні відмовилися друкувати книгу. «Неполіткоректний роман у чотирьох частинах про визвольні змагання 1989—1993 років», – так характеризує свій новий твір письменник. Ілюстрував книжку відомий та непересічний художник Андрій Єрмоленко.

***

Книгарня “Є”, видавництво “Урбіно” та 7. Львівський міжнародний літературний фестиваль запрошують на читання-тандем Зиґмунта Мілошевського (Польща) й Андрія Кокотюхи (Україна), який відбудеться 15 вересня.

Час проведеня — 17.00-17.45.

Зиґмунт Мілошевський (нар. 1976 р.) – польський письменник, журналіст. Автор трилера «Домофон» (2005), повісті-казки для дітей «Зміїні гори» (2006, укр. Видання 2010) та двох детективних романів про Теодора Шацького: «Терапія злочину» (2007) та «Зерно правди» (2011).
Андрій Кокотюха — український письменник, журналіст, кіносценарист. Автор низки книжок в жанрах кримінальні драми, бойовики, детективи («Темна вода», «Легенда про Безголового», «Живий звук»,«Язиката Хвеська”, «Чужі скелети», «Червоний» та ін.)

Модератор — Божена Антоняк.

***

Книгарня “Є”, видавництво “Смолоскип” та 19. Форум видавців у Львові запрошують на презентацію відеоантології “Римовані міста”, яка відбудеться 15 вересня.

Час проведення — 18.00-18.45.

Відеоантологія «Римовані міста» – динамічна збірка відеокліпів, у яких власні вірші читають сучасні українські поети з різних регіонів країни. Проект, організований МБФ “Смолоскип” і благодійним фондом Ріната Ахметова “Розвиток України”, створює унікальний відеоархів української поезії останніх 20 років.
Відеонтологію презентуватимуть її учасники, поети: Юлія Мусаковська, Дмитро Лазуткін, Олег Коцарев, Ніна Кур'ята, Вано Крюгер. Модератор — Ростислав Семків.

***

Книгарня “Є” та 7. Львівський міжнародний літературний фестиваль запрошують на авторську зустріч із Дзвінкою Матіяш, яка відбудеться 15 вересня.

Час проведення — 19.00-20.00.

Дзвінка Матіяш — українська письменниця, перекладачка. Відома як авторка двох романів «Реквієм для листопаду» (2005), «Роман про батьківщину» (2006), дитячої книжки “Казки П'ятинки” (2010) і нещодавно виданої книги прози “Історії про троянди, дощ і сіль” (2012), перекладачка.
Письмо Дзвінки Матіяш продовжує монологічну традицію наративу, що тягнеться в українській літературі від Юрка Іздрика і Тараса Прохаська. Її письму притаманний католицький містицизм, аскетична чутливість, а її внутрішні монологи раз по раз набувають рис молитовної піднесеності.

Модератор — Христина Назаркевич.

***

Адреса книгарні «Є»:
просп. Свободи, 7.

Вхід вільний.

Медіапартнер — тижневик “Український тиждень”

 

YE Bookstore, the Literary Agency Piramida, and the 19th Publishers’ Forum in Lviv
have the honour to invite you to the discussion about the New York Group of poets,
with the participation of Maria Rewakowicz and Vasyl Gabor, on 15 September.

13:00 – 13:45

The discussion includes the presentation of the book Niu-Yorkska hrupa: Antolohia
poesii, prozy ta eseiistyky (“The New York Group. An Anthology of Poetry,
Prose, and Essayism”), compiled by Maria Rewakowicz and Vasyl Gabor, and
Bohdan Rubchak’s book Mity metamorfoz, abo Poshuky dobroho svitu (“Myths of
Metamorphoses, or Quest for a Good World”).

***

YE Bookstore, Spadshchyna-Integral Publishers, and the 19th Publishers’ Forum
in Lviv have the pleasure of inviting you to the presentations of V.Domontovych’s
book Samotnii mandrivnyk prostuie po samotnii dorozi (“A Lonesome Traveller on a
Lonesome Road”) and Spadshchyna-Integral’s publishing projects on 15 September.

14:00 – 14:45

Participants:

Vira Aheieva, professor, National University Kyiv-Mohyla Academy, compiler;

Oksana Shchur, editor-in-chief, Spadshchyna-Integral Publishers.

V.Domontovych’s Lonesome Traveller is a collection of belletrized biographies. The
author, one of the most outstanding contemporary Ukrainian prose writers, turns
to obscure facts from the lives of Francis of Assisi, Wacław Rzewuski, Vincent van
Gogh, and Panteleimon Kulish, and offers a fascinating reinterpretation of their
biographies and heritage.

***

YE Bookstore, Nash Format Art Agency, and the 19th Publishers’ Forum in Lviv
are honoured to invite you to the presentation of Antin Mukharsky’s book Doba.
Spovid molodoho banderivtsia (“The Age. Confession of a Young Banderovite”) on 15
 September.

16:00 – 16:45

Antin Mukharsky, also known by his stage name Orest Liuty, is a Ukrainian actor,
TV host, showman, musician, and writer.

In 2009, Mukharsky launched an artistic and culurological project “Zhlob. Zhlobstvo.
Zhlobism”, which can be loosely translated as “Snob. Snobbishness. Snobbism.”
In August 2012, as the frontman of Stalin & Hitler Kaput, he presented his jeering
project “Gentle Ukrainization,” in which Soviet-time songs were performed in
 Ukrainian.

Three publishers simultaneously turned his book down. “A politically incorrect novel
in four parts about the national liberation movements of 1989-93” is how the author
defines his new work. The book is illustrated by a renowned artist Andrii Yermolenko.

***

YE Bookstore, Urbino Publishers, and the 7th International Literary Festival in Lviv
have the pleasure of inviting you to tandem readings by Zygmunt Miłoszewski (Poland)
and Andrii Kokotiukha (Ukraine) on 15 September.

17:00 – 17:45

Zygmunt Miłoszewski (b. 1976) is a Polish writer and journalist, author of the thriller
Domofon (“The Intercom”), 2005, a fantasy for younger readers Góry Żmijowe (“The
Adder Mountains”), 2006 (Ukrainian edition 2010), and two detective stories about
Teodor Szacki: Uwikłanie (“Entanglement”), 2007, and Ziarno Prawdy (“A Grain of
Truth”), 2011.

Andrii Kokotiukha is a Ukrainian writer, journalist, and screenwriter, who has
authored a series of books in such genres as criminal drama, action, and detective:
Temna voda (“Dark Water”), Lehenda pro bezholovoho (“The Legend of the Headless
Man”), Zhyvy zvuk (“Live Sound”), Yazykata Khveska (“The Blabbermouth”), Chuzhi
skelety (“Other People’s Skeletons”), Chervony (“The Red”), et al.

Moderated by Bozhena Antoniak.

***

YE Bookstore, Smoloskyp Publishers, and the 19th Publishers’ Forum in Lviv are happy
to invite you to the presentation of a video anthology Rymovani Mista (“Rhymed Cities”)
on 15 September.

18:00 – 18:45

The video anthology Rymovani Mista (“Rhymed Cities”) is a dynamic collection
of video clips, where contemporary Ukrainian poets from various regions of
Ukraine read their own poetry. The project, initiated by the International Charitable
Foundation “Smoloskyp” and Rinat Akhmetov’s Foundation for Development of
Ukraine, offers a unique video archive of Ukrainian poetry of the last two decades.

The video anthology will be presented by its participants, the poets Yulia
Musakovska, Dmytro Lazutkin, Oleh Kotsarev, Nina Kuriata, and Vano Kriuger.

Moderated by Rostyslav Semkiv.

***

YE Bookstore and the 7th International Literary Festival in Lviv is happy to invite you
to the meeting with author Dzvinka Matiyash on 15 September.

19:00 – 20:00

Dzvinka Matiyash is a Ukrainian writer and translator, known for her two novels
Rekviem dlia lystopadu (“Requiem for November”), 2005, and Roman pro batkivshchynu
(“A Novel about Fatherland”), 2006, a children’s book Kazky Piatynky (“Piatynka’s
Fairy-Tales”), 2010, and the recently published prose book Istorii pro troiandy, doshch
i sil (“Stories of Roses, Rain, and Salt”), 2012.

Matiash continues the tradition of narrative monologue, started in Ukrainian literature
by Yurko Izdryk and Taras Prokhasko. Her style of writing is marked with Catholic
mysticism and ascetic sensuality, while her inner monologues frequently resemble
the exaltation of a prayer.

Moderated by Khrystyna Nazarkevych.

***

Address:

YE Bookstore,

7 Svobody Avenue.

Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»