Приходь
Календар
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Заходи в Книгарні «Є» в рамках 19. Форуму видавців у Львові (Львів)

Дата події: 14.09.2012 13:00

Книгарня “Є”, видавництво “Критика” та 19. Форум видавців у Львові запрошують на презентацію книжки Марії Ревакович “Persona non grata. Нариси про Нью-Йоркську групу, модернізм та ідентичність”, яка відбудеться 14 вересня.

Час проведення — 13.00-13.45.

Учасники презентації:
Марія Ревакович, літературознавиця, авторка книжки;
Тамара Гундорова, літературознавиця, культурологиня;
Олена Галета, літературознавиця ЛНУ;
Андрій Мокроусов, відповідальний редактор видавництва «Критика» (модератор).

Обговорення, за аналогією до самої презентованої книжки, складатиметься з двох частин. У першій ви дізнаєтесь про унікальну Нью–Йоркську літературну групу, її учасників та особливості поетики. У другій запрошені гості запропонують ширше поглянути на окремі явища української літератури –– від модернізму до постмодернізму, зокрема на гендерні аспекти, літературні канони, ідентичності тощо.

***

Книгарня “Є”, літературна аґенція “Піраміда”та 19. Форум видавців у Львові запрошують на презентацію фотоальбому “Сльоза і камінь: Проходи старими цвинтарями Галичини”, підготовленого Андрієм Кісем і виданого в серії “Приватна колекція”. Захід відбудеться 14 вересня.

Час проведення — 14.00-14.45.

Фотоальбом Андрія Кіся «Сльоза і камінь» – це вражаюча мандрівка старими, забутими, поруйнованими цвинтарями галицьких сіл і містечок. Окремі цвинтарі, як-от у Старому Місті на Тернопільщині чи Демні на Львівщині, – цільні ансамблі, музеї просто неба, такі собі «сади нетанучих скульптур».

***

Книгарня “Є”, видавництво “Клуб сімейного дозвілля” та 7. Львівський міжнародний літературний фестиваль запрошують на авторську зустріч з Володимиром Лисом та Ярославом Ярішем, яка відбудеться 14 вересня.

Час проведеня — 15.00-16.00.

Володимир Лис — український прозаїк, драматург, журналіст. Серед найбільш відомих романів — “Айстри на зрубі” (1991), “Романа” (2001), “І прибуде суддя” (2004), “Острів Сильвестра” (2009) , “Століття Якова” (2010), “Графиня” (2010), “Іван та Чорна Пантера” (2012).
Ярослав Яріш — співавтор історично-фантастичного роману “Із сьомого дна” (спільно з Ярославою Бакалець) (2010). Цей роман — переможець конкурсу “Коронація слова” в номінації “Романи” 2010 року. У видавництві “Клуб сімейного дозвілля” побачив світ новий роман письменника — “Кровна мста”.

***

Книгарня “Є”, видавництво “Темпора” та 7. Львівський міжнародний літературний фестиваль запрошують на авторську зустріч із сербським письменником Михайлом Пантичем, яка відбудеться 14 вересня.

Час проведення — 16.00-17.00.

Михайло Пантич — відомий сербський прозаїк, літературний критик, редактор видавництв і часописів. На літературній сцені з'явився на початку 80-х. Автор більш ніж 30 книжок есеїв, літературно-критичних статей, семи збірок оповідань. Книжка “Якщо це любов” відзначена премією ім. Іво Андрича (2004) і стала бестселером. Оповідання та есеї Михайла Пантича перекладені більш ніж двадцятьма мовами.

Модератор — Алла Татаренко.

***

Книгарня “Є”, видавництво “Урбіно” та 19. Форум видавців у Львові запрошують на презентацію українського перекладу книжки Зиґмунта Мілошевського “Терапія злочину”, яка відбудеться 14 вересня.

Час проведення — 18.00-18.45.

Учасники:
автор Зиґмунт Мілошевський,
перекладачка роману Божена Антоняк,
художник Ярослав Філевич,
директор видавництва «Урбіно» Анатолій Івченко.

***

Книгарня “Є” та 7. Львівський міжнародний літературний фестиваль запрошують на читання-тандем Галини Вдовиченко і Лариси Денисенко,
який відбудеться 14 вересня.

Час проведеня — 19.00-19.55.

Письмениці презентуватимуть свої нові романи, а точніше, говоритимуь про те, як теперішнє може впливати не тільки на майбутнє, а й на минуле.
Цьогоріч у видавництві “Клуб сімейного дозвілля” опубліковано новий роман Галини Вдовиченко “Купальниця (Сестра Роберта Кері)”, а в Лариси Денисенко — “Відлуння: від загиблого діда до померлого”.

***

Книгарня “Є” та 7. Львівський міжнародний літературний фестиваль запрошують на читання-тандем Тані Малярчук (України) і Нади Гашич (Хорватія), який відбудеться 14 вересня.

Час проведення — 20.00-20.45.

Таня Малярчук — українська письменниця. Друкувалася в часописах «Березіль», «Четвер», “Критика”, «ШО». Оповідання й есе перекладені польською, румунською, німецькою, англійською, російською та білоруською мовами. Авторка книжок: “Ендшпіль Адольфо, або троянда для Лізи (2004), “Згори вниз. Книга страхів (2007), “Як я стала святою” (2006), “Говорити” (2007), “Звірослов” (2009), “Божественна комедія (2009), “Біографія випадкового чуда” (2012).
Нада Гашич (нар. 1950 р.) — хорватська письменниця. Займалася редакторською та перекладацькою діяльністю. Свій перший роман «Мирна вулиця, алея» опублікувала у п’ятдесят сім років, а за свій другий роман «Вода, павутиння» у 2010 році була відзначена престижною премією міста Загреба і найвизначнішою в галузі культури державною премією імені Володимира Назора. Свій третій роман «Чотири полум’я, лід» планує видати у 2013 році.

Модератор — Алла Татаренко.

***

Адреса книгарні «Є»:
просп. Свободи, 7.

Вхід вільний.

Медіапартнер — тижневик “Український тиждень”

 

YE Bookstore, Krytyka Publishers, and the 19th Publishers’ Forum in Lviv have the
honour to invite you to the presentation of Maria Rewakowicz’s book Persona non
grata. Narysy pro Niu-Yorksku hrupu, modernizm ta identychnist (“Persona non grata.
Essays on the New York Group, Modernism, and Identity”) on 14 September.

13:00 – 13.45

Participants:

Maria Rewakowicz, literary critic, author;

Tamara Hundorova, literary critic, culturologist;

Olena Haleta, literary critic, Lviv National University;

Andrii Mokrousov, executive editor, Krytyka Publishers (moderator).

On analogy to the presented book, the discussion will also consist of two parts. First you will
learn about the unique New York literary group, its members, and the features of their poetry.
In the second part, the guests of the presentation will offer you a broader perspective on
certain phenomena of Ukrainian literature from modernism to postmodernism – in particular,
gender aspects, literary canons, identities, etc.

***

YE Bookstore, the Literary Agency Piramida, and the 19th Publishers’ Forum in Lviv
have the pleasure to invite you to the presentation of the photo album Slioza i kamin:
Prokhody starymy tsvyntariamy Halychyny (“Tears and Stone: Walking Old Galician
Cemeteries”), compiled by Andrii Kis and printed by the Literary Agency Piramida in
its Private Collection series, on 14 September.

14:00 – 14:45

Andrii Kis’ photo album Tears and Stone is a fantastic trip around the ancient, forgotten,
ruined cemeteries of Galician villages and towns. Some churchyards, like those in
Stare Misto near Ternopil or Demno near Lviv are virtually whole ensembles, open-air
museums, “gardens of unmelting sculptures.”

***

YE Bookstore, KSD Publishers, and the 7th International Literary Festival in Lviv
have the pleasure to invite you to a meeting with authors Volodymyr Lys and Yaroslav
Yarish on 14 September.

15:00 – 16:00

Volodymyr Lys is a Ukrainian prose writer, dramatist, and journalist. His best-known
novels are Aistry na zrubi (“Asters on the Frame”), 1991, Romana, 2001, I prybude
suddia (“And the Judge Will Arrive”), 2004, Ostriv Sylvestra (“Sylvester’s Island”),
2009, Stolittia Yakova (“Yakiv’s Century”), 2010, Hrafynia (“The Countess”), 2010, and
Ivan ta Chorna Pantera (“Ivan and the Black Panther”), 2012.

Yaroslav Yarish has co-authored (jointly with Yaroslava Bakalets) a historical fantasy
novel Iz siomoho dna (“From the Seventh Bottom”), 2010. This novel won the “Best
Novel” nomination in the contest Coronation of the Word in 2010. KSD Publishers
also printed Yarish’s new novel, Krovna msta (“Blood Feud”).

***

YE Bookstore, Tempora Publishers, and the 7th International Literary Festival in Lviv
have the honour to invite you to a meeting with the Serbian writer Mihajlo Pantić on 14
 September.

16:00 – 17:00

Mihajlo Pantić is a renowned Serbian prose writer, literary critic, and editor. His
literary career began in the early 1980s. Pantić has authored more than 30 books
of essays and literary critical articles, as well as seven short story collections. His
book Ako je to ljubav (“If This Is Love”) won the Ivo Andrić Prize in 2004, becoming
a bestseller. Pantić’s short stories and essays have been translated into more than
twenty languages.

Moderated by Alla Tatarenko.

***

YE Bookstore, Urbino Publishers, and the 19th Publishers’ Forum in Lviv have the
pleasure to invite you to the presentation of the Ukrainian translation of Zygmunt
Miłoszewski’s book Terapia zlochynu (“Therapy of the Crime”) on 14 September.

18:00 – 18:45

Participants:

Zygmunt Miłoszewski, author;

Bozhena Antoniak, translator;

Yaroslav Filevych, artist;

Anatolii Ivchenko, CEO, Urbino Publishers.

***

YE Bookstore and the 7th International Literary Festival in Lviv have the honour to
invite you to the tandem readings by Halyna Vdovychenko and Larysa Denysenko on
14 September.

19:00 – 19.55

The two lady writers will present their new novels. Moreover, they will explain how
the present can influence not only the future, but also the past.

This year KSD Publishers has printed Halyna Vdovychenko’s new novel Kupalnytsia
(Sestra Roberta Keri) (“Bather (Robert Carrie’s Sister”)) and Larysa Denysenko’s
Vidlunnia: vid zahybloho dida do pomerloho (“Echo: My Late Grandfather Who Was
Never Killed in the War”).

YE Bookstore and the 7th International Literary Festival in Lviv are happy to invite you
to the tandem readings by Tania Maliarchuk (Ukraine) and Nada Gašić (Croatia) on 14
 September.

20:00 – 20:45

Tania Maliarchuk is a Ukrainian writer. Her works have been printed in magazines
Berezil, Chetver, Krytyka, and SHO. Her short stories and essays have been translated
into Polish, Romanian, German, English, Russian, and Belarusian. Maliarchuk
has authored several books: Endshpil Adolfo, abo troianda dlia Lizy (“Adolfo’s End
Game, or A Rose for Liza”), 2004, Zhory vnyz. Knyha strakhiv (“From Top to Bottom.
The Book of Fears”), 2007, Yak ya stala sviatoiu (“How I Became a Saint”), 2006,
Hovoryty (“Speaking”), 2007, Zviroslov (“A Bestiary”), 2009, Bozhestvenna komedia
(“Divine Comedy”), 2009, and Biohrafia vypadkovoho chuda (“A Fortuitous Miracle’s
Biography”), 2012.

Nada Gašić (b. 1950) is a Croatian writer, editor, and translator. Her first novel Mirna
ulica, drvored (“A Peaceful Street, an Alley”) was published when the author was 57.
In 2010 her second novel Voda, paucina (“Water, Spiderwebs”) won a prestigious
prize of Zagreb and the Vladimir Nazor Prize, the major government award in the
sphere of culture. The writer is planning to publish her third novel Ĉetiri plamena, led
(“Four Flames, Ice”) in 2013.

Moderated by Alla Tatarenko.

Address:

YE Bookstore,

7 Svobody Avenue.

Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»