Приходь
Календар
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Заходи в Книгарні «Є» в рамках 19. Форуму видавців у Львові 12-15 вересня (Львів)

Дата події: 12.09.2012 17:00

Дата події: 12.09.2012.

Зустріч “Перехрестя буденності” — поетичні читання за участі Альбіни Позднякової, Катерини Оніщук і Катерини Калитко.
Час проведеня — 17.00-18.45.

***

Дата подій: 13.09.2012.

Лекція перекладача та перекладознавця Радослава Новаковського (Польща) “Гіпертексти, гіперпереклади” (спільно з Генеральним Консульство Польщі у Львові).
Час проведеня — 14.30-15.45.

Читання-тандем Остапа Сливинського (Україна) та Гюнстейна Бакке (Норвегія).
Час проведеня — 16.00-16.45.

Майстер-клас “Магія українців” за книгою Лілії Мусіхіної «Магія українців вустами очевидця» (видавництво “Зелений пес”).
Час проведеня — 17.00-17.45.

Поетичні читання за участі Василя Карп'юка, Мирослава Лаюка та Світлани Лісовської. Захід відбудеться в рамках спільного проекту Книгарні “Є” та видавництва “Смолоскип” “Заки зірка зійде”.
Час проведеня — 18.00-18.45.

***

Дата подій: 14.09.2012.

Презентація книжки Марії Ревакович “Persona non grata. Нариси про Нью-Йоркську групу, модернізм та ідентичність” (видавництво “Критика”).
Час проведеня — 13.00-13.45.

Презентація фотоальбому “Сльоза і камінь: Проходи старими цвинтарями Галичини”, підготовленого Андрієм Кісем і виданого в серії “Приватна колекція” (літературна аґенція “Піраміда”).
Час проведеня — 14.00-14.45.

Авторська зустріч з Володимиром Лисом та Ярославом Ярішем (спільно з видавництвом “Клуб Сімейного Дозвілля”).
Час проведеня — 15.00-16.00.

Авторська зустріч із сербським письменником Михайлом Пантичем (спільно з видавництвом “Темпора”)
Час проведеня — 16.00-17.00.

Презентація українського перекладу книжки Зиґмунта Мілошевського “Терапія злочину” (видавництво “Урбіно”).
Час проведеня — 18.00-18.45.

Читання-тандем Галини Вдовиченко і Лариси Денисенко (спільно з видавництвом “Клуб Сімейного Дозвілля”).
Час проведеня — 19.00-19.55.

Читання-тандем Тані Малярчук (України) і Нади Гашич (Хорватія).
Час проведеня — 20.00-20.45.

***

Дата подій: 15.09.2012.

Розмова про Нью-Йоркську групу за участі Марії Ревакович та Василя Ґабора (спільно з літературною агенцією “Піраміда”).
Час проведеня — 13.00-13.45.

Презентація книжки В. Домонтовича “Самотній мандрівник простує по самотній дорозі” та видавничих проектів “Спадщини-Інтегралу”.
Час проведеня — 14.00-14.45.

Презентація книжки Антона Мухарського “Доба. Сповідь молодого бандерівця” (спільно з мистецькою аґенцією “Наш формат”).
Час проведеня — 16.00-16.45.

Читання-тандем Зиґмунта Мілошевського (Польща) та Андрія Кокотюхи (Україна) (спільно з видавництвом “Урбіно”).
Час проведеня — 17.00-17.45.

Презентація відеоантології “Римовані міста” (спільно з видавництвом “Смолоскип”).
Час проведеня — 18.00-18.45.

Авторська зустріч із Дзвінкою Матіяш.
Час проведеня — 19.00-20.00.

***

Адреса книгарні «Є»:
просп. Свободи, 7.

Вхід вільний.

Медіапартнер — тижневик “Український тиждень”

 

Welcome to YE Bookstore, Lviv. Schedule of events for the 19th Publishers Forum in
Lviv, 12-15 September:

Date: 12 Sept. 2012

Poetic readings “Crossroads of Routine” with Albina Pozdniakova, Kateryna
Onishchuk, and Kateryna Kalytko.

17:00 – 18:45

***

Date: 13 Sept. 2012

Public presentation by the translation expert Radoslaw Nowakowski (Poland)
“Hypertexts and hypertranslations” (jointly with the Consulate General of Poland in
 Lviv).

14:30 – 15:45

Tandem readings by Ostap Slyvynsky (Ukraine) and Gunstein Bakke (Norway).

16:00 – 16:45

Master class “Ukrainian magic,” based on Lilia Musikhina’s book Mahia ukraintsiv
vustamy ochevydtsia (“Ukrainian Magic According to an Eyewitness”), Zeleny Pes
 Publishers.

17:00 – 17:45

Poetic readings with Vasyl Karpiuk, Myroslav Laiuk, and Svitlana Lisovska, as part of
YE Bookstore and Smoloskyp Publishers’ joint project “Till the Star Rises.”

18:00 – 18:45

***

Date: 14 Sept. 2012

Presentation of Maria Rewakowicz’s book Persona non grata. Narysy pro Niu-Yorksku
hrupu, modernizm ta identychnist (“Persona non grata. Essays on the New York Group,
Modernism, and Identity”), Krytyka Publishers.

13:00 – 13.45

Presentation of the photo album Slioza i kamin: Prokhody starymy tsvyntariamy
Halychyny (“Tears and Stone: Walking Old Galician Cemeteries”), compiled by Andrii
Kis and printed by the Literary Agency Piramida in its Private Collection series.

14:00 – 14:45

Meeting with authors Volodymyr Lys and Yaroslav Yarish (jointly with KSD
 Publishers).

15:00 – 16:00

Meeting with the Serbian writer Mihajlo Pantić (jointly with Tempora Publishers).

16:00 – 17:00

Presentation of the Ukrainian translation of Zygmunt Miłoszewski’s book Terapia
zlochynu (“Therapy of the Crime”; the original Polish title Uwikłanie “Entanglement”),
Urbino Publishers.

18:00 – 18:45

Tandem readings by Halyna Vdovychenko and Larysa Denysenko (jointly with KSD
 Publishers).

19:00 – 19.55

Tandem readings by Tania Maliarchuk (Ukraine) and Nada Gašić (Croatia).

20:00 – 20:45

***

Date: 15 Sept. 2012

Discussion about the New York Group of poets, with the participation of Maria
Rewakowicz and Vasyl Gabor (jointly with the Literary Agency Piramida).

13:00 – 13:45

Presentations of V.Domontovych’s book Samotnii mandrivnyk prostuie po samotnii
dorozi (“A Lonesome Traveller on a Lonesome Road”) and Spadshchyna-Integral’s
publishing projects.

14:00 – 14:45

Presentation of Antin Mukharsky’s book Doba. Spovid molodoho banderivtsia (“The
Age. Confession of a Young Banderovite”) (jointly with Nash Format Art Agency).

16:00 – 16:45

Tandem readings by Zygmunt Miłoszewski (Poland) and Andrii Kokotiukha (Ukraine)
(jointly with Urbino Publishers)/

17:00 – 17:45

Presentation of a video anthology Rymovani Mista (“Rhymed Cities”) (jointly with
Smoloskyp Publishers).

18:00 – 18:45

Meeting with author Dzvinka Matiyash.

19:00 – 20:00

***

Address:

YE Bookstore,

7 Svobody Avenue.

Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»