Приходь
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Відкрита лекція Тамари Гундорової: «Від Чорнобиля до постмодерну і навпаки: долання травми» (Київ)

Дата події: 25.04.2014 18:00

Книгарня «Є» запрошує на відкриту лекцію Тамари Гундорової: «Від Чорнобиля до постмодерну і навпаки: долання травми» та презентацію другого розширеного видання «Післячорнобильської Бібліотеки. Український літературний постмодернізм» (Критика, 2013). Зустріч відбудеться у п’ятницю, 25 квітня.

Початок – о 18:00

Монографія «Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм» вийшла у світ другим виданням, істотно переглянутим і збільшеним майже вдвічі порівняно з виданням 2005 року – одним із найуспішніших інтелектуальних бестселерів на вітчизняному книжковому ринку. У дослідженні, жанр якого сама авторка визначає як розвідку з коментарем із «кінця постмодерну», осмислюється література українського постмодернізму як простір мовних, тілесних, психологічних і геокультурних трансформацій, здійснюваних в ігровий спосіб. Метафорою українського постмодернізму служить «післячорнобильська бібліотека» — як набір текстів, топосів, топограм, цитат, дискурсів, імен, канонів, розгорнених на переломі ХХІ століття. Післячорнобильський текст українського постмодернізму витлумачується при цьому як карнавалізований і пост-апокаліптичний текст, а «Чорнобиль» виступає при цьому словом-символом, що позначає ситуацію присутності після травми

Запитання до дискусії:
— чому Постмодерн і Чорнобиль перетнулися;
— що приніс Постмодерн в Україні і чому ми його не полюбили;
— що таке література травми;
— що таке чорнобильський катастрофізм і чому життя після катастрофи можливе;
— чому Майдан’04 був постмодерний, а Євромайдан’14 вже після-постмодерний.

Тамара Гундорова — літературознавець, культуролог, член -кореспондент НАН України, автор «Франко і/не Каменяр», «Література і Кітч», «Транзитна культура».

***

Адреса книгарні «Є»:

вул. Лисенка, 3,
ст. м. «Золоті ворота»
Вхід вільний.

Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень»

 

 

Public presentation by Tamara Hundorova “From Chornobyl to postmodern and vice versa: overcoming the trauma”

Date: 25 Apr. 2014

YE Bookstore has the honour to invite you Tamara Hundorova’s public presentation “From Chornobyl to postmodern and vice versa: overcoming the trauma” and the presentation of the second expanded edition of Pisliachornobylska Biblioteka. Ukrainsky literaturny modernizm (“Post-Chornobyl Library. Ukrainian Literary Postmodernism,” Krytyka, 2013). The event will take place on Friday, 25 April.

Beginning at 18:00.

This has been the second edition of the monograph Post-Chornobyl Library. Ukrainian Literary Postmodernism, thoroughly revised and expanded almost twice, compared with the 2005 edition, which was one of the most successful intellectual best-sellers on the domestic book market. The research, whose genre is defined by the author as a study with a commentary from “the end of postmodernism,” offers an interpretation of Ukrainian postmodernist literature as a space of linguistic, physical, psychological, and geo-cultural transformations, carried out in the form of entertainment. “Post-Chornobyl library” serves as a metaphor for Ukrainian postmodernism and is actually a collection of texts, topoi, topograms, quotes, discourses, names, and canons unfolding at the break of the 21st century. The post-Chornobyl text of Ukrainian postmodernism is then interpreted as a carnival-like post-Apocalyptical text, where “Chornobyl” is a synonym of the post-traumatic situation.

Questions to be discussed:
• Why did Postmodernism and Chornobyl overlapp;
• What has Postmodernism brought to Ukraine, and why did we fail to like it;
• What is the literature of trauma;
• What is Chornobyl catastrophism and why is life after a catastrophe possible;
• Why was Maidan’04 a postmodern phenomenon and what makes Euromaidan’14 a post-postmodern one.

Tamara Hundorova is a historian of literature, student of culture, corresponding member of the National Academy of Sciences of Ukraine, author of Franko i/ne Kameniar (“Franko and/no Rock-Breaker”), Literatura i Kitsch (“Literature and Kitsch”), Tranzytna kultura (“A Transit Culture”).

***

Address:
YE Bookstore,
3 Lysenko Street, Metro Zoloti Vorota
Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»