Приходь
Календар
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Розмова «Роль ідейно-патріотичних видань у формуванні світогляду дитини, майбутнього народу” (Львів)

Дата події: 19.03.2014 18:00

Книгарня «Є» запрошує на розмову на тему “Роль ідейно-патріотичних видань у формуванні світогляду дитини, майбутнього народу”, яка відбудеться 19 березня.

Початок — о 18.00.

Після подій листопада 2013 — березня 2014 ми мали спокусу подумати, що зміни і майбутнє творяться тільки на Майданах і в короткий строк.
Але людські звички, любов громадянина до власної держави, до своїх ближніх, готовність відстоювати свою гідність, творити майбутнє своє і держави формуються в майбутнього дорослого значно довше — у родині, в школі, в церкві, під впливом однолітків і наставників, розмов, які ведуть навколо, дат, які відзначають, книжок, які читають.
19 березня у книгарні “Є” йтиме розмова про один із чинників формування світогляду дитини — ідейно-патріотичних видань, зокрема журналу “Світ дитини”.

Учасники розмови:
Роксоляна Лемик — член редакційної колегії журналу Світ дитини;
Оксана Думанська — письменниця, член редакційної колегії журналу Світ дитини;
Христина Лукащук — письменниця, ілюстраторка.
Наталя Ророха — дитячий психолог.

«Світ дитини» – ілюстрований місячник для дітей (до 1925 року – двотижневик, примірники виходили кожного 1-го та 15-го числа місяця).
Друкувався у Львові в 1919—1939 роках (у 1923—1925 роках як додаток до журналу «Молода Україна»). Наклад – 4-5 тис. примірників. Видавець і редактор – Таранько Михайло Миколайович. Перший номер журналу вийшов 1 жовтня 1919 року.
«Світ дитини» гуртував навколо себе найкращих педагогів, дитячих письменників, ілюстраторів Західної України. У видавництві «Світ дитини» спершу неперіодично, а з 1934 року – щомісячними книжечками виходила «Дитяча бібліотека» українських авторів і перекладів світової дитячої класики (на 1939 рік – близько 230 книжок).

***

Адреса книгарні «Є»:
просп. Свободи, 7.
Вхід вільний.

Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиджень»

 

 

Conversation “The role of ideological and patriotic periodicals in the shaping of children’s outlook and of the nation’s future”

Date: 19 Mar. 2014

YE Bookstore invites you to take part in the conversation “The role of ideological and patriotic periodical in the shaping of children’s outlook and of the nation’s future” on 19 March.

Beginning at 18:00.

After the events unfolding in the time span from November 2013 till March 2014, we were tempted to think that changes and the future are only created on Maidans, in a dramatic and quick string of developments.
However, our habits, the love for our country, for friends and family, the readiness to stand up and fight for our dignity, to shape our own future and that of our country take much longer to form. Future adults begin to shape them early in life: in the family circle, at school, in church, under the influence of peers and teachers, everyday conversations, the holidays they celebrate, and the books they read.
The conversation on 19 March will focus on one of the factors, crucial for shaping the child’s outlook: the role of ideological and patriotic periodicals, in particular, the magazine Svit dytyny (“Child’s World”).

Participants:
Roksoliana Lemyk, editorial board member, Svit dytyny;
Oksana Dumanska, writer, editorial board member, Svit dytyny;
Khrystyna Lukashchuk, writer, illustrator;
Natalia Rorokha, child psychologist.
Svit dytyny is an illustrated children’s monthly (before 1925 biweekly, published on the 1st and 15th of the month).
It was printed in Lviv in 1919-39 (in 1923-25 as a supplement to the magazine Moloda Ukraina, “Young Ukraine”), with the circulation of four to five thousand copies. Publisher and editor: Mykhailo Taranko. The first issue was printed on 1 October 1919.
Svit dytyny gathered the best West Ukrainian educators, children’s writers and illustrators. The publisher printed (randomly at first, and on monthly basis after 1934) The Children’s Library of Ukrainian authors and Ukrainian translations of the children’s world classics (by 1939 some 230 books had been published).

***

Address:
YE Bookstore,
7 Svobody Avenue.
Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»