Приходь
Календар
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Розмова на тему “Забуті імена. Родина Заклинських” (Львів)

Дата події: 20.05.2014 18:00

Книгарня “Є” та видавництво «Богуславкнига» запрошують на розмову “Забуті імена. Родина Заклинських” про непересічну галицьку родину Захід відбудеться 20 травня.

Початок — о 18.00.

Все почалося з ідеї перевидання випадково знайденої старовинної кухарської книги з відсутніми сторінками (це була книга Осипи Заклинської «Нова кухня вітамінова», 1928р. видання). Не знаючи ні назви книги, ні її автора, ми розпочали пошуки і були вражені, коли дізналися трохи більше про автора цієї книги – Осипу Заклинську та про її родину. Родину, яка так багато зробила для України і українців і про яку стільки років замовчувалося... Ми зрозуміли, що не можна залишити знайдену інформацію, що є культурним спадком нашої батьківщини, далі вкриватися пилом ув архівах (державних та приватних). Вона повинна бути донесена до широкого загалу української спільноти.

Під час зустрічі відбудеться обговорення та презентація книг:

— «Нова кухня вітамінова» Осипа Заклинська (репринтне відтворення 1928р.)

Це не просто книжка старих рецептів та слушних порад і коментарів. Її унікальність і неповторність у мові, якою вона написана (старовживані слова, давнішні галицькі вирази), завдяки чому книга сповнена особливого шарму та магнетизму. Читаючи її, ви ніби переноситесь у Галичину початку XX ст., відчуваєте неповторну атмосферу старого і справжнього Львова. Крім цікавих рецептів страв, яких у книзі понад тисячу, Осипа Заклинська надає і дуже слушні поради по веденню домашнього господарства. Не дивлячись на такий поважний вік першого видання книги, ці поради не втратили своєї актуальності і сьогодні.

— “Як добути красу та задержати молодість та здоровля» Осипа Заклинська (відтворення видання 1929 року)

Книга, що стала другою в серії “Книга зі старого креденсу”, перенесе вас у 20-ті роки, але водночас і наповнить новими емоціями, знаннями та враженнями. Це не просто косметичний порадник, а своєрідна школа вишуканості, гарного смаку, філософія краси та елєґантності.
«Краса без принади, без чару — є мертва.
І найкращажінка без принади, без душі лишиться студеною
і не запалить почування в серцюмущини.
Принада — се нашедуховежиття, наша духова культура, наші думки й почування…», — так вважала Осипа Заклинська.

— «Оленка Ґердан – Заклинська. Життя і творчість: біографічний нарис» Роман Яців

Книга «Оленка Ґердан – Заклинська. Життя і творчість: біографічний нарис», привідкриває завісу часу, забуття і знайомить читача з визначною українською танцівницею, однією з найбільш яскравих мистецьких індивідуальностей в історії світової хореографічної культури – Оленкою Заклинською (донькою Осипи та Богдана Заклинських).

Учасники розмови:
Романенко Володимир – видавець, меценат;
Антонова Оксана – упорядник книг «Нова кухня вітамінова» та «Як добути красу і задержати молодість та здоровля”;
Роман Яців – автор книги «Оленка Оленка Ґердан – Заклинська», мистецтвознавець, проректор Львівської академії мистецтв;
Домбровська Єлизавета Миколаївна (науковий співробітник відділу рукописів Львівської національної бібліотеки ім. В. Стефаника).

***

Адреса книгарні “Є”:
просп. Свободи, 7.
Вхід вільний.

Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень»

 

 

Discussion of Forgotten Names: the Zaklynski Family

Date: May 20, 6 p.m.

YE Bookstore jointly with the BohuslavKnyha Publishing House have the pleasure to invite you to the discussion of Forgotten Names: the Zaklynski Family about outstanding Ukrainian Galician family. The meeting will take place on May 20.

Beginning at 18:00.

The story originates from the reprinting of the old cook book with missing pages, having been found by accident (it was the book by Osypa Zaklynska entitled Nova Kukhnya Vitaminova (New Vitamin Kitchen) of 1928 edition). We knew neither the title of the book, nor the author, but having started a research we had been startled, as we had learned a little bit about the author of the book named Osypa Zaklynska and about her family. This family contributed a lot to the development of Ukraine and Ukrainians, but for many years it had been a forbidden topic… We have understood that we cannot forget the information we had found, as it is the cultural heritage of our motherland. Such a material cannot be left in state and private archives under a thick layer of dust. We have to get Ukrainian community acquainted with this wonderful family.

The event will include discussion and presentation of the following books:

Nova Kukhnya Vitaminova by Osypa Zaklynska (reprint of 1928 edition).

This is not just a book of old recipes, useful advice and comments. It is written in unique language, full of archaisms and ancient Galician phrases. This language provides the book with special charm and magnetism. The reader seems to travel to early 20th century Galicia, feeling unique atmosphere of old and true Lviv. Together with over a thousand interesting recipes, Zaklynska’s book contains quite useful recommendations on housekeeping. In spite of the old age of the first edition, these recommendations are still essential.

Yak Dobuty Krasu ta Zaderzhaty Molodist ta Zdorovlya by Osypa Zaklynska (How to Get Beauty and Keep Youth and Health) (reprint of 1929 edition).
The second book of Knyha zi Staroho Kredensu (A book from the Old Cupboard) series takes the reader back to 1920-s, filling with new emotions, knowledge and impressions. It is not only a guide on cosmetics, but also a special school of refinement and good taste, and a philosophy of beauty and elegancy.
“Beauty lacking attraction and charm is dead. The best woman without attraction and soul will remain cold and will not inflict any feelings in the heart of man. Attraction is our spiritual life, our inner culture, our thoughts and feelings….,” writes Osypa Zaklynska.

Olenka Gerdan-Zaklynska. Zhyttya i Tvorchist: Biohrafichny Narys (Olenka Gerdan-Zaklynska. Life and Creative Work. Biographical Essay) by Roman Yatsiv

— Olenka Gerdan-Zaklynska. Zhyttya i Tvorchist: Biohrafichnyi Narys book makes us travel through time and forgetfulness and acquaints with the prominent Ukrainian dancer, one of the greatest performing artists of world choreographic culture, namely Olenka Zaklynska (daughter of Osypa and Bogdan Zaklynski).

Discussion participants:
Romanenko Volodymyr – publisher, philanthropist;
Antonova Oksana – editor of Nova Kukhnya Vitaminova and Yak Dobuty Krasu ta Zaderzhaty Molodist ta Zdorovlya books;
Roman Yatsiv – author of Olenka Gerdan-Zaklynska. Zhyttya i Tvorchist: Biohrafichnyi Narys book, art historian, prorector of Lviv Academy of Arts;
Dombrovska Yelyzaveta Mykolayivna (research worker of manuscripts department of V.Stefanyk Lviv National Library).

***

Address:
YE Bookstore,
7 Svobody Avenue
Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»