Приходь
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Публічна подіумна дискусія на тему “Проблематика переселенців в Україні: громадянське суспільство як посередник для подолання конфліктів та порозуміння” (Львів)

Дата події: 28.09.2015 18:00

Книгарня “Є”, Інститут міжнародних відносин у сфері культури (Institut für Auslandsbeziehungen; Німеччина) та українсько-німецький проект “Київський діалог” запрошують на пубоічну подіумну дискусію на тему “Проблематика переселенців в Україні: громадянське суспільство як посередник для подолання конфліктів та порозуміння”, яка відбудеться 28 вересня. Початок — о 18.00. 

Конфлікт, який розгорівся на сході Українита майже безперервні бойові дії впливають не тільки на громадян, які все ще мешкають у зоні АТО, але й на все українське суспільство. Вимушений переїзд майже 2 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із Донбасу та Криму спричинив напруженість та непорозуміння між місцевими жителями й переселенцями. ВПО часто сприймають як конкурентів на ринку праці чи на ринку нерухомості, на них часто транслюють стереотипи й упередження. Їх якнайшвидша інтеграція в суспільство та вирішення конфліктів між ними й рештою населення грають ключову роль щодо майбутнього України.

Інститут міжнародних відносин у сфері культури (ifa)у співпраці із Берлінською громадською організацією «CRISP», Міжнародною мережею журналістів та медіаініціатив з ЄС та Східної Європи n ost та українськими громадськими організаціями стартували відповідні проекти в Україні. Започатковані проекти мають на меті сприяти суспільному діалогу та примиренню, вирішенню конфліктів та подоланню численних упереджень, стереотипів щодо ВПО.

Саме тому 2вересня 2015 року у Львові відбудеться подіумна дискусія, присвячена вищезгаданим темам і проектам. Основна увага приділятиметься передумовам та можливостям успішної політики щодо переселенців як в Україні, так і за кордоном (наприклад, у Німеччині).

Програма:

18.00 Реєстрація учасників

18.30 Вітальне слово від Мирослави Дякович, Почесного консула Федеративної Республіки Німеччина у Львові

18.40. Подіумна дискусія. Учасники:

Урбан Бекман, Інститут міжнародних відносин у сфері культури (ifa), керівник відділу «Діалоги», м. Штутгарт;

Юрій Підлісний, заступник голови Львівської обласної держадміністрації з гуманітарних питань;

Саломе Аст, Міжнародна мережа журналістів та медіаініціатив з ЄС та Східної Європи n ost, м.  Берлін;

Алім Алієв, журналіст, аналітик, громадський діяч та менеджер освітньо-культурних проектів, співзасновник громадської ініціативи "Крим SOS", м. Львів;

Флоріан Дункель, громадська організація «CRISP», м.  Берлін.

Модератор — Вікторія Бриндза, старший аналітик аналітичного відділу консалтингової компанії Pro.mova, соціологигня, учасниця Унівської та Несторівської груп, м. Львів.

Робочі мови дискусії — українська та німецька із синхронним перекладом. Прохання зареєструватися до 25 вересня 2015 р. за адресою: if-assistant@kiev-dialogue.org.

Адреса Книгарні «Є»:
просп. Свободи, 7
вхід вільний

Public podium discussion entitled Problems of Displaced People in Ukraine. Civil Society as a Mediator in Overcoming Conflicts and Provision of Mutual Understanding (Lviv)

YE Bookstore, Institute for Foreign Cultural Relations (Institut für Auslandsbeziehungen Germany) and Kyiv Dialogues Ukrainian-German project have the pleasure to invite you to the public podium discussion entitled Problems of Displaced People in Ukraine. Civil Society as a Mediator in Overcoming Conflicts and Provision of Mutual Understanding. The event will take place on September 28.

Beginning at 18:00

The conflict in the Eastern Ukraine and practically incessant fighting impact not only those still living in ATO area, but also all the Ukrainian society. Forced migration of almost 2 million internally displaced persons (IDP) from Donbass and Crimea has led to tensions and misunderstandings between locals and migrants. IDP are treated as rivals on job or real-estate markets, and they usually fall victims of stereotypes and prejudices. Their urgent social integration and solutions to conflicts between them and the rest of the population are crucial for the future of Ukraine.

Institute for Foreign Cultural Relations (IFA),in cooperation with CRISP Berlin NGO, Network for Reporting on Eastern Europe n-ost and Ukrainian NGOs, have initiatied relevant projects in Ukraine. The initiated projects are to enhance social dialogue and reconciliation, find solutions to conflicts and overcome numerous prejudices and stereotypes in regard to IDP.

Podium discussion to be held on September 28 in Lviv is dedicated to the aforementioned issues and projects. The discussion will be focused on the preconditions and possibilities for the introduction of successful policy as to the IDPs both in Ukraine and abroad, in particular in Germany

Program

18.00 Registrationofparticipants

18.30 WelcomespeechbyMyroslavaDyakovych, HonoraryConsuloftheFederalRepublic of Germany in Lviv

18.40. Podium discussionParticipants

UrbanBekman, Institute for Foreign Cultural Relations (IFA), head of the Dialogues departmentStuttgart;

YuriyPidlisniydeputyheadoftheLvivOblastStateAdministrationforhumanitarianissues;

Salome Ast, representative of Network for Reporting on Eastern Europe n-ost, Berlin;

AlimAliyev, journalist, analyst, publicactivistandmanagerforeducationalandculturalprojects, co-founder of Krym SOS public initiativeLviv;

Florian Dunkel, CRISP NGOBerlin.

Viktoriya Bryndza, senior analyst of the analytics department of Pro.mova Consulting Company, sociologist, participant of Univska and Nestorivska Groups (Lviv), is the moderator of the meeting.

Ukrainian and German, with simultaneous interpreting, are the working languages of the discussion. Please, registrate on if-assistant@kiev-dialogue.org before 25 September 2015.

***

Address:

YE Bookstore

7, Svobody Street

Free admission

Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»