Приходь
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Презентація та обговорення книжки Яна Анджея Клочовського «Філософія діалогу» (Київ)

Дата події: 21.10.2013 18:00

Книгарня «Є», видавництво «Дух і Літера» спільно з Інститутом релігійних наук св. Томи Аквінського запрошують на презентацію та обговорення книжки Яна Анджея Клочовського «Філософія діалогу», що відбудеться в понеділок, 21 жовтня.

Початок – о 18:00

Про книжку Яна Анджея Клочовського «Філософія діалогу»:
Можна запитати, чому саме філософія, чому феноменологія зустрічі або діалогу, якщо розмаїті науки передбачають конкретне знання про людину, про її пізнання іншого і прекрасно ним послуговуються.
З одного боку, філософи вказують на потребу синтезу або в глибшому розумінні потребу розкриття підстави, завдяки якій можливе пізнання чи радше пізнавання іншої людини. З іншого боку, детальні науки, навіть наймудріші і найпрекрасніші, як психологія чи соціологія, скоріше уникають аксіологічну проблематику, проблематику цінностей.
Відтак філософія мусить ще раз здійснити фундаментальні, принципові дослідження, вказуючи на пізнавальну цінність міжособової зустрічі, представляючи необхідні умови виникнення такої зустрічі, а також питаючи про цінності, які виявляються в цій зустрічі-діалозі.

Учасники:
Ян Анджей Клочовськи ОР (Jan Andrzej Kloczowski) – домініканський монах, автор багатьох праць з філософії, релігії і теології тощо. В 1990–1998 рр. був ректором Філософсько-теологічної колегії домініканців у Кракові. В 1992–1996 рр. – член редакції польського часопису «Znak», з 1997 р. – редактор «Logos i Ethos». Був членом Комісії філософії й теології Комітету наукових дослідів.Віктор Малахов (доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА, головний науковий співробітник Інституту філософії НАНУ, автор передмови до книги)
Войцех Боновіч (Wojciech Bonowicz) – поет і публіцист з Кракова. Постійний колумніст видання «Tygodnik Powszechny», також співпрацює з місячником «Znak» та радіожурналом «Gadający Pies». Видав п’ять поетичних збірок. Автор біографічних книжок про Юзефа Тішнера, редактор його творів, співорганізатор Тішнерівських днів у Кракові. Лауреат літературної премії Ґдині в категорії поезії (2007), двічі номінований на Премію Ніке.
Віктор Малахов — доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА, головний науковий співробітник Інституту філософії НАНУ, автор передмови до книги Яна Анджея Клочовського «Філософія діалогу».
Войчех Сурувка – директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського.

***

Адреса книгарні «Є»:
м. Київ, вул. Лисенка, 3,
ст. м. «Золоті ворота»

Вхід вільний.

Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень».

 

 

Presentation and discussion of Jan Andrzej Kłoczowski, Filozofia dialogu (“The Philosophy of Dialogue”)

Date: 21 Oct. 2013

YE Bookstore, Dukh i Litera Publishers and the Superior Institute of Religious Sciences of St. Thomas Aquinas are honoured to invite you to the presentation and discussion of Jan Andrzej Kłoczowski’s book Filozofia dialogu (“The Philosophy of Dialogue”) which will take place on Monday, 21 October.

Beginning at 18:00.

One can ask why philosophy, actually? Why the phenomenology of an encounter or dialogue, if a variety of sciences provide (and make a good use of) concrete knowledge of man and of his cognition of the other?
On one hand, philosophers outline the need in the synthesis or, in a more profound sense, the need of revealing the foundation which enables the knowledge (or rather cognition) of another person. On the other, detailed sciences, even the most beautiful and sophisticated, like psychology or sociology, rather avoid the axiological problems, the problems of values.
Thus philosophy must again perform fundamental, principled research emphasising the cognitive value of an interpersonal encounter, presenting the essential conditions for such an encounter to take place, and asking what kind of values become apparent in this encounter/dialogue.

Participants:
Jan Andrzej Kłoczowski, a Dominican and an academic priest in Cracow, as well as a theologian, philosopher, journalist and head of the Philosophy of Religion Department at the Philosophy Faculty of the Papal Theological Academy (1990–1998). In 1992–1996 Dr Kłoczowski was member of the editorial board at the Polish magazine Znak, since 1997 he has been editor at Logos i Ethos. He has also been member of the Commission for Philosophy and Theology at the Committee for Scientific Experiments. Author of numerous works in the fields of philosophy, religion and theology.
Viktor Malakhov is a doctor of philosophy, professor at the department of philosophy and history of religion at the National University Kyiv-Mohyla Academy, senior research fellow at the Institute of Philosophy at the National Academy of Sciences of Ukraine (author of the foreword to the book The Philosophy of Dialogue).
Wojciech Bonowicz is a Krakow-based poet and publicist. He writes a column for the weekly Tygodnik Powszechny and cooperates with the monthly Znak and the radio journal Gadający Pies. Bonowicz has published five poetic collections, authored biographies of Józef Tischner and edited his works, and co-organised Tischner Days in Krakow. He holds the Gdynia Literary Award for poetry (2007) and has been twice nominated for the Nike Literary Award.
Wojciech Surówka is the director of the Superior Institute of Religious Sciences of St. Thomas Aquinas.

***

Address:
YE Bookstore,
3 Lysenko Street, Metro Zoloti Vorota

Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»