Приходь
Календар
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Презентація нового числа часопису “Україна модерна” (Львів)

Дата події: 15.03.2013 18:00

Книгарня “Є” запрошує на презентацію нового числа часопису “Україна модерна” під назвою “Як (не) писати підручники з історії?”, яка відбудеться 15 березня.

Початок — о 18.00.

Учасники презентації: Ярослав Грицак (Львів), Петро Кендзьор (Львів), Станіслав Кульчицький (Київ), Франк Сисин (Едмонтон-Торонто), Федір Турченко (Запоріжжя).

Загальновідомо, що друк підручників у сучасній Україні є величезним бізнесом із ґарантованим державним фінансуванням і відповідними «відкатами». Це, своєю чергою, дуже прив’язує авторів до державного замовлення і, відповідно, зміни політичної кон’юнктури – залежно від того, яка лінія, національно-демократична чи постімперська/совєтська, бере верх в українській політиці. Це не значить, що у написанні українських підручників та рефлексіях над їх станом не відбулося жодних змін на краще. Навпаки: треба віддати належне українським історикам – і вчителям, і науковцям – за їхні постійні старання покращити стан у цій царині. Тут є дві важливі тенденції: першою є спроба інтеґрувати писання історичних підручників у ширший европейський контекст; другою – критичний аналіз різноманітних етнічних стереотипів, що, на жаль, іще досі побутують на сторінках шкільних посібників.

Черговий том «України модерної» має намір зробити свій внесок у дискусію, змінивши її характер і змістивши її акценти. Суперечки здебільшого ведуться в контексті політичних відносин, з одного боку, між теперішньою Україною та Росією, а з другого – між партією влади та опозицією. Природно, що ці суперечки піднімають і без того високий градус політичної лихоманки в Україні. Автори часопису мають намір нормалізувати такі дискусії і перевести їх у спокійніше русло. Головною проблемою в цьому контексті є те, чи і наскільки ці підручники сприяють залагодженню суспільних конфліктів, чи, навпаки, розпалюють їх? А у зв’язку з цим: чи існує якась формула чи формули «доброго підручника», яку можна було би, з відповідними змінами, «імпортувати» у світ посткомуністичної Східної Европи?

***

Адреса книгарні «Є»:
просп. Свободи, 7.

Вхід вільний.

Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень».

 

YE Bookstore is pleased to invite you to the presentation of the new issue of the magazine Ukraina moderna “The right/ wrong way to write history textbooks” on 15 March.

Beginning at 18:00.

Participants: Yaroslav Hrytsak (Lviv), Petro Kendzior (Lviv), Stanislav Kulchytsky (Kyiv), Frank Sysyn (Edmonton – Toronto), Fedir Turchenko (Zaporizhia).

It is a common knowledge that in today’s Ukraine textbook publishing is a huge business, with guaranteed public financing and kickbacks. In its turn, this makes authors absolutely dependent from government orders and, consequently, from the change of political conjuncture, depending on which line (national-democratic or post-imperial Soviet) dominates the Ukrainian policy. This does not in the least mean that in the area textbook writing there has been no progress. On the contrary, we must hand it to Ukrainian historians, both teachers and scholars, who have been making incessant efforts to improve the situation. Here, two crucial tendencies can be observed. The first is an attempt to integrate the writing of history textbooks into a broader European context. The second – a critical analysis of the various ethnic stereotypes which, sadly, can still be found on the pages of school textbooks.

The next issue of Ukraina moderna is set to contribute to this debate by changing its character and shifting accents. The discussion has been mostly led in the context of political relations, on the one hand, between the contemporary Ukraine and Russia, and on the other, between the party in power and the opposition. It is only natural that these arguments should only aggravate the feverish political atmosphere in Ukraine. The magazine’s authors aspire to normalise such debates and channel them into a smoother bed. The key problem in this context is the question if, and to what extent, these textbooks help settle social conflicts – or do they just the opposite? And a related issue: is there a formula (or formulae) of a “good textbook,” which could be adapted and “imported” into the post-communist East European world?
 ***
 Address:
YE Bookstore,
7 Svobody Avenue.

Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»