Приходь
Календар
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Презентація мистецтвознавчих видань П. Мартиновича та С. Таранушенка (Львів)

Дата події: 25.03.2013 18:00

Книгарня «Є» запрошує на презентацію двох мистецтвознавчих видань: збірки праць та художніх робіт видатного українського художника, етнографа і фольклориста Порфирія Мартиновича та збірки наукових праць харківського періоду видатного українського мистецтвознавця Стефана Таранушенка. Захід відбудеться 25 березня.

Початок — о 18.00.

Наукове видання “Українські записи Порфирія Мартиновича, друкована фольклорно-етнографічна спадщина, вибране листування, мартиновичезнавчі студії, вибрана мистецька спадщина, біографічні матеріали” містить друковану фольклорно-етнографічну та епістолярну спадщину П. Д. Мартиновича (1856–1933). До книги також увійшли аналітичні статті провідних фахівців – дослідників життя, етнографічного та мистецького доробку автора. Книгу проілюстровано найвідомішими художніми роботами майстра, доповнено біографічними матеріалами та приурочено 155-річчю від дня народження автора.

Пропонована збірка класика українського мистецтвознавства С. А. Таранушенка (1889–1976 рр.) “Наукова спадщина. Харківський період. Дослідження 1918—1932 рр. : монографічні видання, статті, рецензії, додатки, таранушенкознавчі студії, ілюстрації, довідкові матеріали” містить бібліографічні раритети, що жодного разу не перевидавалися, низку архівних матеріалів, а також праць сучасних дослідників, спеціально написаних для цієї книги. Частина фотоматеріалів друкується вперше, інші ілюстрації у своїй більшості не републікувалися. Видання підготовлено до 35-річчя від дня смерті С. А. Таранушенка.

Під час презентації буде прочитана популярна лекція щодо життєвого та творчого шляху П. Д. Мартиновича, представлено аудиторії репродукції найвідоміших художніх робіт майстра.

***

Адреса книгарні «Є»:
просп. Свободи, 7.
Вхід вільний.

Presentation of publications on art history by Porfyrii Martynovych and Stefan Taranushenko

Date: 25 Mar. 2013

YE Bookstore has the honour to invite you to the presentation of two publications on art history: a collection of works by the prominent Ukrainian artist, ethnographer and folklore student Porfyrii Martynovych and a collection of scholarly papers by the renowned Ukrainian art historian Stefan Taranushenko, written in the so-called “Kharkiv period” of his career. The presentation will take place on 25 March.
Beginning at 18:00.
The academic publication under a somewhat cumbersome title Ukrainski zapysy Porfyriia Martynovycha, drukovana folklorno-etnohrafichna spadshchyna, vybrane lystuvannia, martynovycheznavchi studii, vybrana mystetska spadshchyna, biohrafichni materialy (“Porfyrii Martynovych’s Ukrainian Notes, Printed Folklore and Ethnographic Works, Selected Correspondence, Studies on Martynovych, Selected Artistic Heritage, and Biographical Materials”) comprises the printed folklore, ethnographical, and epistolary heritage of the outstanding Ukrainian artist, ethnographer and folklore student Porfyrii Martynovych 1856—1933). The tome also includes analytical articles by Martynovych’s biographers and researchers into his heritage, biographical addenda, and is illustrated with Martynovych’s best-known paintings. The edition is dedicated to the 155th anniversary of Martynovych’s birth.
The suggested collection of the classic of Ukrainian art history Stefan Taranushchenko (1889—1976) is titled Naukova spadshchyna. Kharkivsky period. Doslidzhennia 1918—1932 rokiv: monohrafichni vydannia, statti, retsenzii, dodatky, taranushenkoznavchi studii, iliustratsii, dovidkovi materialy (“Scholarly Heritage. The Kharkiv Period. Studies of 1918-32: Monographs, Articles, Reviews, Addenda, Studies on Taranushenko, Illustrations, and Reference Materials.” The tome comprises bibliographic rarities which were never reprinted, a number of archive materials, as well as works by contemporary researchers, written specially for this edition. A part of photomaterials has been published for the first time. The majority of other illustrations were only published once. The publication is dedicated to the 35th anniversary of Stefan Taranushenko’s death.
The presentation will also include a talk on Porfyrii Martynovych’s biography and artistic career. The audience will get an opportunity to see reproductions of the painter’s most famous works.
 ***
 Address:
YE Bookstore,
7 Svobody Avenue.
Free admission.
Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»