Приходь
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Презентація монографії Тетяни Космеди «Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу» (Львів)

Дата події: 06.11.2012 18:00

Книгарня «Є» та видавництво «Коло» запрошує на презентацію монографії Тетяни Космеди «Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу» , яка відбудеться 6 листопада.

Початок — о 18.00.

Діалог між Ego й Alter Ego Тараса Шевченка відбувається не лише в його щоденнику, де він увиразнюється, своєрідно вербалізується, але й у його свідомості як внутрішнє мовлення, що характерне для кожної людини.
Т. Космеда

Творчість поета виразно автобіографічна. Це твердження стає незаперечним, якщо під поняттям «автобіографічність» розуміти не тільки безпосереднє віддзеркалення у творі власного життя, а й вираження закодованого в підтексті духовного «Я» Т. Шевченко прагнув глибше збагнути себе, оскільки через самопізнання він ішов до художнього пізнання інших людей і людини взагалі. Образ автора присутній у багатьох власних творах, зокрема й малярських.
Н. Момот

Тетяна Космеда — доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри україністики в Познанському університеті ім. Адама Міцкевича, професор кафедри мовної та міжкультурної комунікації факультету іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного універсиетту ім. Івана Франка. Автор понад 350 праць з прагмалінгвістики, лінгвоаксіології, лінгвокоцептології, комунікативної лінгвістики.

***

Адреса книгарні «Є»:
просп. Свободи, 7.

Вхід вільний.

Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень».

 

YE Bookstore and Kolo Publishers have the honour to invite you to a presentation of Tetiana Kosmeda’s monograph Ego i alter ego Tarasa Shevchenka v komunikatyvnomu prostori shchodennykovoho dyskursu (“Taras Shevchenko’s Ego and Alter Ego in the Communicative Space of Diary Discourse”) on 6 November.

Beginning at 18:00.

“The dialogue between Taras Shevchenko’s Ego and Alter Ego is not exclusively confined to his diary, where it acquires expressiveness and clarity and is verbalised in a peculiar way. It also takes place in the poet’s mind as inner speech, typical for any human being.”
Tetiana Kosmeda

“The poet’s work is obviously autobiographical. This statement becomes irrefutable if we interpret ‘autobiographical’ not only as directly reflecting the author’s own life in his work, but also the manifestation of his spiritual Ego, encoded in the subtext. Shevchenko sought to know himself better, as it was through self-knowledge that he could better understand others, and man in general, as an artist. The author’s image is present in many of his works, including his paintings and drawings.”
N. Momot

Tetiana Kosmeda holds a doctoral degree in philology. She is the chair of Ukrainian Studies at the Adam Mickiewicz University in Poznań and professor at the department of linguistic and cross-cultural communication, the Ivan Franko State Pedagogical University (Drohobych, Ukraine). She has authored more than 350 articles on linguistic pragmatics, linguistic axiology, linguistic conceptology, and communicative linguistics.
 ***
 Address:
YE Bookstore,
7 Svobody Avenue.

Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»