Приходь
Календар
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Презентація книжки Юлії Мусаковської “Полювання на тишу” (Львів)

Дата події: 23.05.2014 18:30

Книгарня “Є” та видавництво “Крок” запрошують на презентацію поетичної книжки Юлії Мусаковської «Полювання на тишу», яка відбудеться 23 травня.

Початок — о 18.30

Учасники презентації:
Юлія Мусаковська — авторка,
Юрій Матевощук — видавництво «Крок»,
Ілля Стронґовський — дизайнер,
Модератор: Галина Крук.

Юлія Мусаковська – поетка, перекладачка шведської літератури. Авторка збірок поезії «Полювання на тишу» (Тернопіль, «КРОК», 2014), «Маски» (Київ, «Смолоскип», лауреатська серія, 2011); «На видих і на вдих» (Київ, «Факт», 2010). Лауреатка І премії Dictum від видавництва «Крок». Лауреатка ІІ премії конкурсу видавництва «Смолоскип» (2010), ІІ премії всеукраїнського конкурсу «Коронація слова» (2011) в номінації «Пісенна лірика» та багатьох інших конкурсів. Авторка публікацій у часописах «Кур’єр Кривбасу», «Київська Русь», «Четвер», «Березіль» та ін., в різноманітних альманахах і антологіях.
До нової поетичної книжки Юлії Мусаковської увійшли вірші, написані протягом останніх чотирьох років. Книжка була видана за результатами поетичного конкурсу DICTUM, вперше проведеного видавництвом «Крок» 2013 року. Авторка розкаже про подвійну концепцію книжки, основні тематичні лінії та свої взаємини з тишею, читатиме вірші та відповість на питання слухачів. Редактор видавництва «Крок» Юрій Матевощук поділиться враженнями від конкурсу DICTUM та очікуваннями щодо його майбутнього. Ілля Стронґовський розкаже про концепцію дизайну книжки та всієї серії сучасної української поезії, до якої вона увійшла.

«У «Полюванні на тишу» Юлія Мусаковська ловить свого читача на голос, який виловлює із усього цього довколишнього галасу і веде за собою, підбираючи слова, як хлібні крихти, щоби знайти дорогу до себе. Ловіть її на слові, доки воно підійшло так близько, доки воно довірилося вам, доки тиша не вполювала його…», — каже про збірку Галина Крук, яка модеруватиме презентацію.
Василь Махно про вірші збірки сказав «…у своїй серцевині вони — метафізичні, а їхня конкретика і реальність розмиті до тої міри, на яку може собі дозволити сучасний поет, зберігаючи свій голос і мовчання в амфорах силаботоніки».

***

Адреса книгарні “Є”:
просп. Свободи, 7.
Вхід вільний.

Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень»

 

 

Presentation of the book : Poluvannya na Tyshu (Hunting the Silence) by Yulia Musakovska (Lviv)

Date: May 23, 6.30 p.m.

YE Bookstore and Krok Publishing House have the pleasure to invite you to the presentation of poetic book Poluvannya na Tyshu (Hunting the Silence) by Yulia Musakovska. The event will take place on May 23.

Beginning at 18:00.

Participants of the presentation:
Yulia Musakovska — author,
Yuriy Matevoshchuk — Krok Publishing House,
Illya Strongowski — designer,
Moderator: Halyna Kruk.
Yulia Musakovska is a poet and translator of Sweden literature. She is the author of the following poetry books: Poluvannya na Tyshu (Hunting the Silence) (Ternopil, Krok Publishing House, 2014), Masky (Masks) (Kyiv, Smoloskyp Publishing House, laureate series, 2011); Na Vydykh i na Vdykh (Inhale and Exhale) (Kyiv, Fact Publishing House, 2010). Laureate of the first prize of Dictum competition of Krok Publishing House. Laureate of the second prize of the competition of Smoloskyp Publishing House (2010), of the second prize of Koronatsiya Slova-2011 (Words Crowning-2011) All-Ukrainian competition in Pisenna Liryka (Song lyrics) nomination, as well as many other competitions. Yulia Musakovska published her works in the following magazines: Kuryer Kryvbassu (Kryvbass Courier), Kyivska Rus (Kyivan Rus), Chetver (Thursday), Berezil, and others, as well as in different almanacs and anthologies.
Musakovska’s new book of poetry includes verses, written in the course of the last four years. The book was published, based on the results of DICTUM poetry competition, initiated by Krok Publishing House in 2013. At the presentation, the author is to talk of the double conception of her book, main theme lines and of her own relations with silence. She will read verses and answer questions of visitors. Yuriy Matevoshuk, editor of Krok Publishing House, will share his impressions of DICTUM competition and discuss his future expectations. Illya Strongowski will talk of the conception of the design of this book in particular and of modern Ukrainian poetry series, in the frames of which Musakovska’s book had been published.
“In her Poluvannya na Tyshu book Yulia Musakovska captures the attention of the reader by her voice, contrasting with surrounding noise and leading the reader. The author gathers words like breadcrumbs to find one’s way to oneself. Try to catch her word, while it is so close to you, so trustful and so fragile to silence, hunting for it…,” says presentation moderator Halyna Kruk about the book.
Vasyl Makhno described the verses of the book as “metaphysical in essence, while their specifics and reality are as vague as modern poet can permit them to be to keep poetical voice and silence in the amphoras of accentual-syllabic.”

***

Address:
YE Bookstore,
7 Svobody Avenue
Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»