Приходь
Календар
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Презентація книжки «Сергій Параджанов і Україна. Збірник статей» (Київ)

Дата події: 30.05.2014 18:00

Книгарня «Є», журнал «Кіно-Театр» та Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» запрошують на презентацію книжки «Сергій Параджанов і Україна. Збірник статей». Упорядник і редактор Лариса. Брюховецька. Зустріч відбудеться у п’ятницю, 30 травня.

Початок – о 18:00

Журнал «Кіно-Театр» започатковує нову книжкову серію «Кінематографічні студії». Перша збірка цієї серії «Сергій Параджанов і Україна», видана до 90-річного ювілею славетного режисера, який тривалий час працював в Україні. До збірки увійшли матеріали однойменної конференції, що відбулася 14 листопада 2013 року в Центрі кінематографічних студій Національного університету «Києво-Могилянська Академія». Серед них – документи з розсекречених архівів КДБ, підготовані дослідницею українського дисидентського руху 60-х Мартою Дзюбою, які проливають світло на передісторію ув’язнення Сергія Параджанова. Також до видання увійшли інтерв’ю з режисером, що друкувалися в журналі «Кіно-Театр» в 90-ті.

Вихід в світ збірки «Сергій Параджанов і Україна» збігся з 19-м днем народження «Кіно-Театру», який журнал відсвяткував 12 травня. За ці роки кілька разів оновлювався склад редакції, підросло нове покоління критиків, які друкуються тут разом із шанованими кіно- й театрознавцями. Розросталася й географія: крім українських фестивалів, з якими «Кіно-Театр» співпрацює постійно, з’явилися огляди міжнародних – «Берлінале», МКФ у Вальядоліді, Малазі, Сан-Себастьяні, Коттбусі. Але головний приціл «Кіно-Театру» залишається незмінним – це сучасні українські кіно й театр, на які часом і нині бракує тверезого аналітичного погляду.

Анотація збірки
Сергій Параджанов залишив яскравий слід у світовому кіно. З 1952 по 1973 рік він з невеликими перервами жив в Україні та працював на Київській кіностудії ім. О. Довженка, де був лідером незалежного мистецького середовища, що сформувалося в часи «відлиги». У збірнику «Сергій Параджанов і Україна» розглянуто широкий комплекс питань, як творчого, так і соціально-політичного характеру. В наукових дослідженнях автори розглядають своєрідність творчого стилю постановника «Тіней забутих предків», «Саят-Нови» та нездійсненого фільму «Київські фрески», роль образотворчого мистецтва в його режисурі, тогочасний мистецький контекст. Ті, кого цікавить доля Параджанова та причини його арешту, зможуть познайомитись із розсекреченими архівами КДБ, а також сторінками «Щоденника» Святослава Іванова, Голови тогочасного Держкіно України. Цінними є спогади Марти Дзюби, Івана Дзюби, композитора Мирослава Скорика та інших людей, які спілкувалися з режисером. Завершують книгу думки Параджанова, висловлені в Києві після прем´єри в Києві фільму «Ашик-Керіб».

Учасники:
Мирослав Скорик, Марта Дзюба, Вадим Скуратівський, Роман Балаян, Лариса Брюховецька, Марія Миколайчук, Сергій Марченко, Юрій Гармаш, Богдан Вержбицький, Олександр Губарєв

***

Адреса книгарні «Є»:
вул. Лисенка, 3
ст. м. «Золоті Ворота»
Вхід вільний.

Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень».

 

 

Presentation of the book Serhiy Paradzhanov i Ukraina. Zbirnyk Statey (Serhiy Paradzhanov and Ukraine. Collection of Articles) (Kyiv)

Date: May 30, 6 p.m.

YE Bookstore, Kino-Teatr (Movie-Theatre) magazine and Kyiv Mohyla Academy publishing house have the pleasure to invite you to the presentation of the book Serhiy Paradzhanov i Ukraina. Zbirnyk Statey (Serhiy Paradzhanov and Ukraine. Collection of Articles). Larysa Briukhovetska is the compiler and editor of the book. The meeting will take place on Friday, May 30.

Beginning at 18:00

Kino-Teatr magazine initiates a new book series titled Kinematohrafichni Studiyi (Cinematographic Studies). The first book of the series Serhiy Paradzhanov and Ukraine was dedicated to the 90-th anniversary of the famous director, who had worked in Ukraine for quite a while. This collection of articles includes materials of the eponymous conference, held on November 14, 2013 in Cinematographic Studies Center of National University Kyiv Mohyla Academy. Among others the book presents documents of declassified KGB archives prepared by Martha Dzyuba, researcher of 1960-s Ukrainian dissident movement. These documents shed light on the circumstances preceding the imprisonment of Serhiy Paradzhanov. The book also includes interviews with the director, published in Kino-Teatr magazine in 1990-s.

The publishing of the collection of articles Serhiy Paradzhanov and Ukraine coincided with the 19th anniversary of Kino-Teatr magazine, celebrated on May 12. During these years the editorial staff has changed several times, meanwhile a new generation of critics has grown, and now they publish their works along with reputable cinema and theater experts. Kino-Teatr has also expanded its geography, regularly cooperating not only with Ukrainian festivals, but also with international ones, namely Berlinale, Valladolid and San Sebastian International Film Festivals, Malaga Spanish Film Festival and Cottbus Film Festival. Although, the main focus of Kino-Teatr magazine, namely modern Ukrainian cinema and theatre, remains the same; and this area requires abstinent analysis even nowadays.

Book note

Serhiy Paradzhanov made a considerable contribution to world cinema. Within the period of 1952—1973 he had lived in Ukraine at intervals and worked at Kyiv Oleksandr Dovzhenko motion picture studio. At this studio, he was the leader of independent art circle, having been formed in Thaw period. The collection of articles Serhiy Paradzhanov and Ukraine presents a wide range of creative and sociopolitical issues. In their researches, the authors depict peculiar creative style of the director of such films as Tini Zabutykh Predkiv (Shadows of Forgotten Ancestors), Sayat-Nova and unfinished film entitled Kyivski Fresky (Kyiv Frescoes). They also analyze the role of visual art in his directing, as well as art context of that period. Those interested in Paradzhanov’s fate and the reasons of his imprisonment will be able to look through declassified KGB archives, as well as extracts from Shchodennyk (Diary) by Svyatoslav Ivanov, head of the Soviet State Cinema of Ukraine. Memoirs of Martha Dziuba, Ivan Dziuba, composer Myroslav Skoryk and other people, having been in touch with the director, are also valuable. At the end of the book one can find Paradzhanov’s observations voiced after Kyiv premier of his film Ashik Kerib.

***

Address:
YE Bookstore,
3 Lysenko Street, Metro Zoloti Vorota
Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»