Приходь
Календар
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Презентація книжки Наталії Старченко «Честь, кров і риторика» (Львів)

Дата події: 13.06.2014 18:00

Книгарня «Є» та видавництво «Лаурус» запрошують на презентацію книжки Наталії Старченко «Честь, кров і риторика. Конфлікт у шляхетському середовищі Волині (друга половина ХVI — ХVІIстоліття)», яка відбудеться 13 червня.

Початок – о 18.00.

Наталія Старченко — викладач кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (сектор соціальної історії Інституту історії України НАН України). Тематика наукових досліджень: шляхетські органи самоврядування в Україні XVI ст.

Наталя Старченко аналізує культуру ворожості волинської шляхти, ритуали і сценарії конфлікту, норми і відступи від них (оголошення про помсту, виклики на поєдинок, акти символічного насильства, типові шляхетські переступи). Всупереч поширеному твердженню про шляхетську сваволю, авторка по новому підходить до проблеми і віднаходить за рядками «кримінальних» джерел ті закони співжиття, які вводили агресію у певні рамки, робили анархію «впорядкованою». Конфліктні сторони повсякдення використано для ширшого аналізу системи цінностей, у згоді / незгоді з якою ранньомодерна людина вибудовувала свій власний світ, взаємини в родині і поза нею. У фокусі дослідження — як масові уявлення і практики, так і окремі історії ворожості й замирення. Книжку написано на переважно архівних, не введених у науковий обіг судових матеріалах Волинського воєводства. Вона стане в нагоді не лише науковцям-гуманітаріям, а й широкому колу читачів, залюблених у власну історію.

***

Адреса книгарні “Є”:
просп. Свободи, 7.
Вхід вільний.

Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень»

 

 

Presentation of the book Chest, Krov i Rytoryka (Honor, Blood and Rhetoric) by Natalia Starchenko (Lviv)

Date: June 13, 6 p.m.

YE Bookstore jointly with the Laurus Knyha Publishing House have the pleasure to invite you to the presentation of the book Chest, Krov i Rytoryka. Konflikt u Shlyakhetskomu Seredovyshchi Volyni (Honor, Blood and Rhetoric. Conflict in Noble Circles of Volyn) (second half of the 17th – 18th centuries) by Natalia Starchenko. The presentation will take place on June 13.

Beginning at 18.00.

Natalia Starchenko is a professor of the History Department of the National University of Kyiv-Mohyla Academy, History Associate Degree. She is also a senior research fellow (sector of social history of the Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine). Her research work focus is noble regulatory bodies of Ukraine of the 16th century.

Natalia Starchenko analyzes hostile culture of Volyn nobles, conflict rituals and scenarios, norms and deviations (declaration of vengeance, challenges to battles, acts of symbolic violence, typical noble crimes). In spite of common perception of noble lawlessness, the author sees the problem differently and reading between the lines of “criminal” sources finds laws of common life which had put aggression in certain frames and had arranged anarchy. Everyday conflict sides were used to widen the analysis of the value system in agreement/disagreement with which early modern person built its own world, family and other relations. The research is focused on popular notions and practices, as well as particular episodes of hostility and reconciliation. The book is mainly based on the 17th century archive court materials of Volyn (province of Ukraine), not having been used by historians before. The book is designed not only for scholars in the area of humanities, but also for the wide range of readers interested in the history of Ukraine.

***

Address:
YE Bookstore,
7 Svobody Avenue

Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»