Приходь
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Презентація книжки Кшиштофа Чижевського «Лінія повернення. Про практику прикордоння у діалозі з Чеславом Мілошем» (Київ)

Дата події: 10.09.2013 18:00

Книгарня «Є», видавництво «Кальварія» та Польський Інститут у Києві запрошують на презентацію книжки Кшиштофа Чижевського «Лінія повернення. Про практику прикордоння у діалозі з Чеславом Мілошем» та зустріч з автором, яка відбудеться 10 вересня.

Початок – о 18:00.

Збірка есе «Лінія повернення» має підзаголовок «Про практику прикордоння у діалозі з Чеславом Мілошем». Прикордоння не географічне, а мультикультурне, на якому живуть об’єднані містом люди з різним менталітетом. «Розповідь про діалог культур» – так описана книга в анотації.

Людина прикордоння – це толерантна особа, часто з заплутаною сімейною історією. Вона критично ставиться до будь-яких проявів радикального націоналізму, має імунітет до національних фобій і щиро прив’язана до своєї малої батьківщини. Абстрактний на початку книги образ згодом втілюється у конкретних персонажах, серед яких Чеслав Мілош, Томас Венцлова, Пауль Целан, Єжи Фіцовський та інші.

«Кшиштоф Чижевський сам є людиною пограниччя, причому цей його статус – наслідок не так долі чи збігу обставин, як свідомого вибору, а відтак і інтенсивної інтелектуальної рефлексії», – пише у передмові до «Лінії повернення» Микола Рябчук.

Сам Чижевський іноді називає себе «аніматором культури», тобто тим, хто вдихає життя у мистецтво. Поет, есеїст, редактор, він є одним з ініціаторів міжнародного товариства European Network of Literary Centers HALMA. Також, є засновником і директором Центру «Прикордоння мистецтв, культур, народів» (Крансогруда/Сейни).

Викладав у Варшавському, Вільнюському, Бостонському університетах, у New School University (Нью-Йорк), Transregional Center for Democratic Studies (Краків), мав гостьові лекції у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Є лауреатом багатьох міжнародних відзнак і нагород, зокрема, це відзнака паризького часопису «Kultura» (1996), медаль «За розвиток толеранції» від Екуменічної фундації «Tolerancja» (2003), нагорода «Нова культура нової Європи» (2007) та інші. У 2008 році став Послом Європейського року міжкультурного діалогу.

***

Адреса книгарні «Є»:
вул. Лисенка, 3,
м. «Золоті ворота»

Вхід вільний.

Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень».

 

 

Presentation of Krzysztof Czyżewski’s book Linia powrotu. O praktykowaniu pogranicza w dialogu z Czesławem Miłoszem (“Line of Return: Practicing ‘the Borderland’ in Dialogue with Czesław Miłosz”)

Date: 10 Sep. 2013

YE Bookstore, Kalvaria Publishers, and the Polish Institute in Kyiv have the honour of inviting you to the presentation of Krzysztof Czyżewski’s book Linia powrotu. O praktykowaniu pogranicza w dialogu z Czesławem Miłoszem (“Line of Return: Practicing ‘the Borderland’ in Dialogue with Czesław Miłosz”), with the participation of the author, on 10 September.

Beginning at 18:00.

The collection of essays Line of Return has a subtitle Practicing ‘the Borderland’ in Dialogue with Czesław Miłosz. The ‘Borderland’ is a multicultural rather than geographical concept. It is inhabited by people with different mentalities, united by urban life. “A story about a dialog of cultures,” says the annotation to the book.
A borderlander is a tolerant person, often with a complicated family history. He is critical of any manifestations of radical nationalism, is immune to national phobias, and is closely tied to his “little fatherland.” This image, abstract at the beginning, is later embodied in concrete characters including Czesław Miłosz, Tomas Venclova, Paul Celan, Jerzy Ficowski and others.
“Krzysztof Czyżewski’s is himself a borderlander, this status being not so much the result of fate or coincidence as his conscious choice and intensive intellectual reflections,” writes Mykola Riabchuk in the foreword to Line of Return.
Czyżewski sometimes calls himself “animator of culture,” that is someone who breathes new life into art. A poet, essayist, and editor, he is one of the initiators of the European Network of Literary Centres HALMA. Czyżewski is also founder and director of the Centre “Borderland of Arts, Cultures, and Nations” in Krasnogruda/Sejny (Poland).
He has taught at the universities of Warsaw, Vilnius, Boston, New School University (New York), Transregional Centre for Democratic Studies (Cracow, Poland), and delivered presentations at the Ivan Franko University (Lviv). He holds numerous international awards and prizes, including an award from the magazine Kultura paryska (1996), a medal for promoting tolerance from the Ecumenical Foundation Tolerancja (2003), an award “New Culture of New Europe” (2007), etc. In 2008 he became Ambassador of the European Year of Cross-Cultural Dialogue.

***

Address:
YE Bookstore,
3 Lysenko Street, Metro Zoloti Vorota
Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»