Приходь
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Презентація книжки «Євромайдан. Хроніка в новелах» (Тернопіль)

Дата події: 07.10.2014 18:00

Книгарня «Є», літературна агенція «DISCURSUS» та журнал «Країна» запрошують на презентацію книжки «Євромайдан. Хроніка в новелах», що відбудеться 7 жовтня.

Початок – о 18:00

До книжки ввійшли кращі тексти, надіслані на конкурс «Новела по-українськи» від журналу «Країна». Згустки відчуттів, емоцій і сюжетів, які ми ще так добре пам’ятаємо і які варто ніколи не забувати.

Автори: Оксана Юрченко, Марія Титаренко, Роман Повзик, Мирослава Терещенко, Оксана Брошнівська, Тетяна Череп-Пероганич, Анна Трохименко, Валія Киян, Алла Танасюк, Юрій Сухарський, Михайло Ломоносов, Григорій Чуб, Олеся Малюванчук, Олексій Чупа, Євген Манженко, Марина Єщенко, Владислав Івченко, Сергій Чирков, Сергій Колінько, Клементій Ковальскі, Наталія Осипчук, Василь Мелешин, Віталія Гук, Оксана Брошнівська, Олександра Бичковська, Юлія Хотинська, Олександр Подвишенний, Володимир Галишин, Любов Сердунич, Альона Вишницька, Анжела Богаченко.

Книжка «Євромайдан. Хроніка в новелах» завершує серію видань, до якої увійшли «Євромайдан. Хроніка відчуттів» та «Євромайдан. Лірична хроніка».

Презентації книжки «Євромайдан. Хроніка в новелах» також відбудуться у Києві, Рівному, Полтаві.

У тернопільській презентації візьмуть участь автори: Любов Сердунич, Анжела Богаченко.

***

Адреса книгані «Є»:
м. Тернопіль,
вул.Валова, 7-9.

Вхід – вільний.

Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень»

Presentation of YevroMaidan. Khronika v Novelakh (Euromaidan. The Chronicle in Short Stories) book (Ternopil)

YE Bookstore, Discursus Literary Agency and Krayina Magazine have the pleasure to invite you to the presentation of YevroMaidan. Khronika v Novelakh (Euromaidan. The Chronicle in Short Stories) book. The meeting will take place on October 7.

Beginning at 18:00

The book consists of the best texts, sent for Novella Po-Ukrayinsky (Ukrainian Short Story) competition of Krayina magazine. The book offers a mix of feelings, emotions and stories we still remember so well. They should never be forgotten.

Authors: Oksana Yurchenko, Mariya Tytarenko, Roman Povzyk, Myroslava Tereshchenko, Oksana Broshnivska, Tetyana Cherep-Perohanych, Anna Trokhymenko, Valya Kyian, Alla Tanasyuk, Yuriy Sukharsky, Mykhaylo Lomonosov, Hryhoriy Chub, Olesya Malyuvanchuk, Oleksiy Chupa, Yevhen Manzhenko, Maryna Yeshchenko, Vladyslav Ivchenko, Serhiy Chyrkov, Serhiy Kolinko, Klementiy Kovalski, Natalya Osypchuk, Vasyl Meleshyn, Vitaliy Huk, Oksana Broshnivska, Oleksandra Bychkovska, Yuliya Khotynska, Oleksandr Podvyshenny, Volodymyr Halyshyn, Lyubov Serdunych, Alyona Vyshnytska, Anzhela Bohachenko.

YevroMaidan. Khronika v Novelakh (Euromaidan. The Chronicle in Short Stories) collection of stories is the last one of the series of books, also including YevroMaidan. Khronika Vidchuttiv (Euromaidan. The Chronicle of Feelings) and YevroMaidan. Lirychna Khronika (Euromaidan. The Lyrical Chronicle).

Presentation of YevroMaidan… (Euromaidan…) book will also be held in Kyiv, Rivne and Poltava.

Participants of Ternopil presentation: Lyubov Serdunych, Anzhela Bohachenko.

***
 Address:
YE Bookstore
7-9, Valova Street.
Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week.

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»