Приходь
Календар
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Презентація книжки Євгена Нахліка “Перелицьований світ Івана Котляревського” (Львів)

Дата події: 10.06.2015 18:00

Книгарня “Є” та видавництво “Срібні джерела” запрошують на презентацію книжки Євгена Нахліка “Перелицьований світ Івана Котляревського”, яка відбудеться 10 червня. Початок — о 18.00. Модератор — Віктор Неборак.

У комплексній синтетичній монографії переосмислено, узагальнено й підсумовано основні дотеперішні (двохсотлітні) здобутки й дискусійні питання в освоєнні та дослідженні літературної спадщини Івана Котляревського. Систематизація набутків попередників поєднується із критичним підходом до їхніх спостережень та висновків, принагідними уточненнями та власними новаторськими інтерпретаціями, скрупульозна фактографія – з осмисленням та переосмисленням фактів і явищ, занурення у деталі – з концептуальними узагальненнями. В центрі дослідницької уваги – художній світ Котляревського, перелицьований з інших літературних явищ. Розгляд творчості письменника поставлено в широкий західно-, центрально- і східноєвропейський контекст. Більшу увагу, ніж досі, звернуто на національну проблематику творів, їхнє політично-історичне тло.
Книжка слугуватиме надійним і цікавим путівником по творах І. Котляревського. Призначена для фахових читачів гуманітарного профілю (літераторів і літературознавців, фольклористів, мовознавців, компаративістів, етнологів, істориків, мистецтвознавців, театрознавців, університетських викладачів, студентів, учителів), а також для всіх допитливих, хто хоче більше і глибше пізнати художній світ першого класика нового українського письменства.
Євген Нахлік — український літературознавець, доктор філологічних наук, професора, член-кореспондент НАН України, лауреат кількох літертаурознавчих премій, організатор академічного літературознавства: 1991 року організував відновлення, а фактично створив заново на цілком новій кадровій та матеріально-технічній базі Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, перетворене 2012 року на Інститут Івана Франка НАН України.

Адреса Книгарні «Є»:
просп. Свободи, 7

Presentation of PerelytsyovaniySvitIvanaKotlyarevskoho (The Inside Out World of Ivan Kotlyarevskiy) book by Yevhen Nakhlik (Lviv)

YE Bookstore and Sribni Dzherela Publishing House have the pleasure to invite you to the presentation of PerelytsyovaniySvitIvanaKotlyarevskoho (The Inside Out World of Ivan Kotlyarevskiy) book by Yevhen Nakhlik. The event will take place on June 10.

Viktor Neborak is the moderator of the meeting.

Beginning at 18:00

The complex monograph presents reflection, generalization and summary of key achievements and debating points of 200-year studies of the literary heritage of Ivan Kotlyarevskiy. Systematized achievements of previous researchers are combined with critical analysis of their observations and conclusions, specifications, new interpretations and carefully selected facts, considered and reconsidered. The author focuses on the inside out literary world of Kotlyarevskiy. The creative work of the author is estimated in a broad Western, Central and Eastern European context. Yevhen Nakhlik has paid attention to national aspects of Kotlyarevskiy’s writings and their political and historical background.

The book is a guide on Kotlyarevskiy’s writings. It is intended for humanitarians, including writers and poets, theorists of literature, folklorists, University teachers, students and school teachers, as well as for all curious readers willing to make profound knowledge of the fiction world of one of the fathers of Ukrainian literature.

Yevhen Nakhlik is a Ukrainian theorist of literature, Doctor of Pilology, professor, corresponding member of the National Academy of Sciences of Ukraine, laureate of several literary awards and organizer of academic literary studies. He was practically a founder of the Lviv division of Taras Shevchenko Institute of Literature, based on the new staff and material and technical resources. The Institute was reorganized in 1991 and turned into Ivan Franko Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine in 2012.

***

Address:

YE Bookstore

7, Svobody Avenue

Free admission

Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»