Приходь
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Презентація книжки Даріуша Вояковського «Ментальні кордони в Європі без кордонів» (Київ)

Дата події: 13.11.2012 18:00

Книгарня «Є» та видавництво «Ніка-Центр» запрошують на презентацію книжки Даріуша Вояковського «Ментальні кордони в Європі без кордонів», яка відбудеться 13 листопада.

Початок о 18:00.

В книжці «Ментальні кордони в Європі без кордонів» автор розвиває і поглиблює сучасні підходи до осмислення вузлових аспектів загального дискурсу європейської ідентичності у контексті геополітичних змін і трансформаційних зрушень останніх двох десятиліть, порушує питання про наявність і співвідношення меж між кордонами територіальними і границями свідомісними, даючи відповідь на користь збереження територіальних кордонів національних держав і відповідних ментальних вимірів, незважаючи на посилення тенденцій до глобалізації та космополітизації у сучасній Європі. При цьому вихідним пунктом для польського науковця є соціологічно-антропологічний підхід – спроба поглянути на глобальні, континентальні та локальні зміни з перспективи суспільних груп і мікроструктур у кордонах європейських держав і насамперед Польщі й інших країн Центрально-Східної Європи. Загалом формування «Європи без кордонів», на думку Даріуша Вояковського, хоча й значною мірою змінило сприйняття кордонів, та вони продовжують відігравати не лише роль чинників, які окреслюють межі державних утворень, але й визначають ментальні, ідентичнісні розмежування національного характеру в умовах поліетнічного європейського середовища. Монографія є одним із варіантів відповіді на питання про суть і характер змін, які відбуваються в Європі і з європейцями на ґрунті конструювання нових вимірів ідентичності у світлі сучасних трансформаційних, інтеграційних і глобалізаційних процесів. Для соціологів, істориків, політологів, філософів, європеїстів, міжнародників, а також усіх, хто цікавиться проблемами теорії та практики європейської інтеграції.

Даріуш Вояковський – доктор соціологічних наук, автор монографій «Поляки і українці. Справа про плюралізм й ідентичність на прикордонні», «Своє і чуже в Польщі, що змінюється». Працює з проблематикою польсько-українських відносин, соціології прикордоння, сучасного поняття локальності та європеїзації.

За участю автора.

***

Адреса книгарні «Є»:
вул. Лисенка, 3,
м. «Золоті Ворота»

Вхід вільний.

Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень».

 

YE Bookstore and Nika Centre Publishers have the honour to invite you to the presentation of Dariusz Wojakowski’s book Mentalni kordony v Yevropi bez kordoniv (“Mental Borders in a Europe without Borders”) on 13 November.

Beginning at 18:00.

In his book Mental Borders in a Europe without Borders, the author discusses modern approaches in interpreting key aspects of general European identity in the context of the geopolitical change and transformation shifts of the last two decades and raises the question of the existence and correlation of boundaries between territorial and mental borders. The answer to this question favours the preservation of nation-state borders and the corresponding mental dimensions, despite the growing tendency towards globalisation and cosmopolitism in present-day Europe. The scholar proceeds from a sociological and anthropological approach, i.e., an attempt to see global, continental, and local change from the perspective of social groups and micro-structures within the boundaries of European states, first of all Poland and other East-Central European countries. Overall, the formation of a “Europe without borders,” despite having transformed the perception of borders, still continues to play a role in defining the boundaries of states and in the mental, identity-shaping delimitation of national character, under the conditions of polyethnic European environment.
Wojakowski’s monograph offers an answer to the question of the essence and character of changes, which Europe and Europeans are undergoing on the grounds of constructing new identity dimensions from the perspective of today’s transformational, integration, and globalization processes. The book is meant for sociologists, historians, political scientists, European advocates, international commentators as well as anyone who is interested in the theory and practice of European integration.
Dariusz Wojakowski, doctor of sociology, author of monographs Polacy i Ukraińcy. Rzecz o pluralizmie i tożsamości na pograniczu (“Poles and Ukrainians: the Case of Pluralism and Identity across the Border”) and Swojskość i obcość w zmieniającej się Polsce (“The Own and the Strange in the Changing Poland”), works on the problems of Polish-Ukrainian relations, cross-border sociology, and the contemporary notion of localness and Europeanisation.
With the author’s participation.
 ***
 Address:
YE Bookstore,
3 Lysenko Street, Metro Zoloti Vorota

Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week

Один відгук

  1. Антон Пасісниченко

    Дуже шкода, що зустріч відбудеться тільки у Києві. Впевнений, що у Харківській книгарні Є збереться не меньше слухачів для обговорення цієї надцікавої теми. Принаймні я буду першим :)

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»