Приходь
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Презентація книги Юрія Шевельова «Нарис сучасної української літературної мови та інші лінгвістичні студії (1947—1953)» (Київ)

Дата події: 05.11.2012 18:00

Видавництво «Темпора» та книгарня «Є» запрошують на презентацію книги Юрія Шевельова «Нарис сучасної української літературної мови та інші лінгвістичні студії (1947—1953)», яка відбудеться 5 листопада.

Початок- о 18:00.

Юрій Шевельов (1908, Харків – 2002, Нью-Йорк) – славіст-мовознавець, історик української літератури, літературний і театральний критик. Професор Гарвардського та Колумбійського університетів. Один із засновників УВАН, двічі (у 1959–1961 та 1981–1986 роках) обирався її президентом. Почесний доктор Альбертського, Люндського, Харківського університетів та Києво-Могилянської академії. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2000). Автор фундаментальних наукових праць: «Передісторія слов’янської мови: історична фонологія загальнослов’янської мови» (1965), «Історична фонологія української мови» (1979), «Нарис сучасної української мови» (1951), статей з морфології, лексикології, лінгвостилістики, антропонімії української мови, питань українського правопису та ін.

Книга містить мовознавчі дослідження західноєвропейського періоду (1947–1953 рр.) визначного українського вченого Юрія Шевельова. Серед них – ґрунтовна праця «Нарис сучасної української літературної мови», яка стала вагомим досягненням у вітчизняній лінгвістиці, статті, що висвітлюють питання історії української мови, та ряд рецензій.

«Книга становить спробу опису сучасної української літературної мови як системи в усьому багатстві її стилістичних варіянтів. З цього погляду вона має бути корисна не тільки мовознавцеві, а кожному, хто стикається з мовою в своїй практиці: учителеві, журналістові, священикові, просто інтелігентній людині».
Юрій Шевельов

«Західноєвропейський період 1947–1953 років став визначальним для Ю. Шевельова-мовознавця: саме в цей час він активно шукає третій шлях у розвитку українського мовознавства та, зрештою, й україністики загалом. Той шлях Ю. Шевельов розумів як самодостатньо український, вільний як від інстинктивної «общеруськості», так і від дитячого українського ультрапатріотизму чи новітніх форм хуторянства».
Любомир Белей, упорядник

У презентації візьмуть участь: Любомир Белей (упорядник), Лариса Масенко та Володимир Панченко.

***

Адреса книгарні «Є»:
вул. Лисенка, 3,
м. «Золоті Ворота»

Вхід вільний.

Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень».

 

YE Bookstore and Tempora Publishers have the honour to invite you to a presentation of Yurii Sheveliov’s book Narys suchasnoyi ukrainskoyi literaturnoyi movy ta inshi lingvistychni studii (1947—1953) (“An Outline of the Modern Ukrainian Literary Language and Other Linguistic Studies (1947-53)”) on 5 November.

Beginning at 18:00.

Yurii Sheveliov (b. 1908 – d. 2002, New York) was a linguist, expert in Slavic languages and the history of Ukrainian literature, and a literary and theatre critic. He was also a professor at Harvard and Columbia universities. One of the founders of the Ukrainian Free Academy of Sciences (UVAN), he was elected its president twice, in 1959-61 and 1981-86. He was professor honoris causa at the Alberta, Lund, Kharkiv universities, and the Kyiv Mohyla Academy.

In 2000, Sheveliov was awarded the Taras Shevchenko National Prize of Ukraine. He authored some fundamental research papers, such as Peredistoriya slovianskoyi movy: istorychna fonolohia zahalnoslovianskoyi movy (“Pre-History of the Slavic Language: Historic Phonology of Common Slavic”), 1965, Istorychna fonolohia ukrainskoyi movy (“Historical Phonology of the Ukrainian Language”), 1979, Narys suchasnoyi ukrainskoyi movy (“An Outline of the Modern Ukrainian Language”), 1951, as well as numerous articles on morphology, lexicology, linguostylistics, Ukrainian anthroponymy, the problems of Ukrainian spelling, etc.
The book contains Sheveliov’s linguistic research pertaining to his Western European period (1947-53), among them his detailed Narys suchasnoyi ukrainskoyi literaturnoyi movy (“An Outline of the Modern Ukrainian Literary Language”), which has become an outstanding achievement of domestic linguistics, as well as articles on the history of Ukrainian, and a number of reviews.

“The book is an attempt at describing the modern Ukrainian literary language as a system with a wealth of stylistic varieties. In this respect, it will be of use not only to the linguist, but to anyone who deals with language in his everyday practice: a teacher, a journalist, a minister, or any intellectual.”
Yurii Sheveliov

“The Western European period of 1947-53 became crucial for Sheveliov the linguist. It was then that he was persistently searching for a 'third way' on the development of Ukrainian linguistics and Ukrainian studies as a whole. Sheveliov perceived that third way as essentially and self-sufficiently Ukrainian, free from both the instinctive ‘common Russian spirit’ and the childish Ukrainian ultra-patriotism or the present-day forms of smug isolation.”
Liubomyr Belei, compiler

Participants: Liubomyr Belei (compiler), Larysa Masenko, and Volodymyr Panchenko.
 ***
 Address:
YE Bookstore,
3 Lysenko Street, Metro Zoloti Vorota
Free admission.
Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»