Приходь
Календар
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Презентація книги Василя Махна «Я хочу бути джазом і рок-н-ролом. Вибрані вірші про Тернопіль і Нью Йорк» (Тернопіль)

Дата події: 20.05.2013 18:00

Книгарня «Є» та видавництво «Крок» запрошують Вас на презентацію книги Василя Махна «Я хочу бути джазом і рок-н-ролом. Вибрані вірші про Тернопіль і Нью Йорк» 2013 року, яка відбудеться 20 травня.

Початок — о 18:00.

Перша книжка серії української поезії видавництва «Крок» представляє вибрані вірші про Тернопіль і Нью-Йорк відомого українського поета Василя Махна. Книжка складається з двох частин: «Джаз» і «Рок-н-рол». Вірші в різний спосіб пов’язані з географічними пунктами, котрі відіграла в поетовій долі важливу роль. Цей том, як і всі наступні книжки серії, містить коротке інтерв’ю з поетом, зумисне спроектоване для цього видання.

поезія — мабуть перейде в слова і зникне в провінції
від постійного пошуку сенсу життя і провізії
де все сходить з рук
бліді поетески помалу спиваються
співають пісень — акушерством займаються
і блядством — як вислід душевних мук
Василь Махно

Юрій Завадський: “Найголовніше: сьогодні стиль Вашого поетичного письма впізнається відразу; чи можете розповісти про власне бачення поетики та принципів побудови свого поетичного тексту?”
Василь Махно: “Я прихильник деталей, я урбаніст, мої поетичні деталі виринають з пам’яті місця, а самі ці місця розпорошені у багатьох сферах від Тернополя і Нью-Йорка до метафізики. На сьогодні я вже бачу свої пагорби та долини, якими мені довелося перейти, щоби пружність поетики та форми не переставали взаємодіяти поміж собою, якимось чином впливаючи на естетику та емоцію вірша. Мої принципи доволі стихійні, якщо говорити про побудову вірша, вони не однозначні й не визначені раз і назавжди. Формально моя внутрішня боротьба поміж верлібром та римованим віршем так і не вирішена; тематично — Нью-Йорк як текст мною до кінця не дописаний, ніяких принципів написання вірша я не маю, бо схильний мислити, що цей словесний вибух твориться з конкретики та метафізики, а тому якомусь аналізові важко піддається”...

***

Адреса книгарні «Є»:
м. Тернопіль, вул. Валова, 7-9

Вхід вільний.

Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень».

 

 

Presentation of Vasyl Makhno’s book Ya khochu buty dzhazom i rok-n-rolom. Vybrani virshi pro Ternopil i New York (“I Want to Be Jazz and Rock-n-Roll. Selected Poems about Ternopil and New York”)

Date: 20 May 2013

YE Bookstore and Krok Publishers are honoured to invite you to the presentation of Vasyl Makhno’s book Ya khochu buty dzhazom i rok-n-rolom. Vybrani virshi pro Ternopil i New York (“I Want to Be Jazz and Rock-n-Roll. Selected Poems about Ternopil and New York”) on 20 May.
Beginning at 18:00.
The first book in Krok’s poetic series present selected poems about Ternopil and New York by the renowned Ukrainian author Vasyl Makhno. The book consists of two parts, Jazz and Rock-n-Roll. The poems refer in many ways to places which played a role in the poet’s life. This tome includes a brief interview with the poet, taken specially for this publication.
Poetry, it will probably transform into words and vanish in the province
From the constant quest for the sense of life and provision
Where you get away with anything
Little pale lady poets slowly drink themselves to death
They sing and take up obstetrics
And prostitution, as the result of their emotional pain
Vasyl Makhno
Yurii Zavadsky: “Most importantly, today the style of your writing is instantly recognisable. Could you share your own vision of poetics and the principles of construction your poetic text?”
Vasyl Makhno: “I pay a lot of attention to details. I am an urbanist, my poetic details pop up from memories of places, which are scattered from Ternopil to New York City to metaphysics. Today I can see the hills and dales I had to cross to keep the resilience of poetics and the form interacting, affecting somehow the poem’s aesthetic and emotional side. Speaking of verse structure, my principles are rather elemental, they are not clearly defined, not set once and for all. Formally my inner struggle between vers libre and rhymed verse was never settled; thematically, I have not yet finished writing New York City as text. I have no principles of verse composition. I rather think that this verbal explosion is created by the concrete and the metaphysical, therefore it is hardly subject to any analysis.”

 ***

 Address:
YE Bookstore,
7-9 Valova Street.
Free admission.
Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»