Приходь
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Презентація книги Маріуша Машкевича “Східна польська політика у ХХ – на початку ХХІ ст.: концепції та інтерпретації” (Харків)

Дата події: 24.03.2016 18:00

Книгарня “Є”, Польський Інститут у Києві та видавництво “Ніка-Центр” запрошують на презентацію книги Маріуша Машкевича “Східна польська політика у ХХ – на початку ХХІ ст.: концепції та інтерпретації”, яка відбудеться у четвер, 24 березня. Початок – о 18.00. 

Учасники розмови відштовхуватимуться від головних тез книжки, зосереджуючи при цьому основну увагу на історичному протиріччі між двома базовими категоріями польської східної політики ХХ-ХХІ ст. – безпекою й ідентичністю. Учасники спробують відповісти на такі питання: яким чином ці два імперативи польської східної політики впливали на її порядок денний за часів Другої Речі Посполитої, ПНР і в посткомуністичну добу? Наскільки полякам вдалося вийти із зачарованого кола несумісності інтересів безпеки й ідентичності? Чи лишається актуальним цей антагонізм у наш час? Що нині більше впливає на розвиток польсько-українських відносин — потреби національної ідентичності чи проблеми глобальної і регіональної безпеки? Яким чином болючі сторінки спільної історії України і Польщі ХХ ст. заважають їм будувати спільний простір безпеки? Чи порушила Революція гідності баланс інтересів безпеки й ідентичності у зовнішній політиці України? Яких саме змін у польській східній політиці слід очікувати в майбутньому, з огляду на результати президентських виборів 2015 р.?

Учасники:
Маріуш Машкевич – польський дипломат, соціолог та громадський діяч.
Микола Дорошко – дослідник історії України 20-30-х років ХХ ст., історії української дипломатії, професор кафедри країнознавства Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
Володимир Маслійчук – кандидат історичних наук, доцент Східноукраїнської філії Міжнародного Соломонового університету (м. Харків).
Сергій Страшнюк – директор Центру болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доцент, кандидат історичних наук.

Модератор:
Сергій Сєряков – кандидат історичних наук, доцент кафедри історичних дисциплін Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди.

Адреса книгарні «Є»:
вул. Сумська, 3,
метро «Історичний музей».
Тел.: (057) 731-59-49

Вхід вільний.
Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень».

Presentation of Polska Skhidna Polityka (Polish Eastern Politics in the 20th and Early 21st Centuries: Concepts and Interpretations) book by Mariusz Maszkiewicz (Kharkiv)

YE Bookstore, Polish Institute in Kyiv and Nika-Tsentr Publishing House have the pleasure to invite you to the Presentation of Polska Skhidna Polityka (Polish Eastern Politics in the 20th and Early 21st Centuries: Concepts and Interpretations) book by Mariusz Maszkiewicz. The event will take place on Thursday, March 24.

Beginning at 6 p.m. 

Based on the key arguments of the book, participants of the discussion will talk about historical contradiction between security and identity, basic categories of the Polish Eastern politics of the 20th and early 21st centuries.

Issues to be considered

— impact of security and identity imperatives of Polish Eastern politics on political agenda at the time of the Second Polish Republic, the Polish People’s Republic and post-communist age;
— antagonism between security and identity nowadays;
— national identity and issues of global and regional security and their impact on Polish-Ukrainian relations;
— painful chapters of the shared 20th century history of Ukraine and Poland preventing the two nations from creating common area of security;
— Ukrainian Revolution and its impact on the balance of security and identity interests in foreign policy of Ukraine;
— Changes in Polish Eastern politics to be expected in future in connection with 2015 presidential elections.

Participants

Mariusz Maszkiewicz, Polish diplomat, sociologist and public activist;
Mykola Doroshko, historian specializing in the history of Ukraine of 1920—1930s, history of diplomacy and Ukrainian diplomacy, professor of the Institute of Foreign Affairs of Taras Shevchenko Kyiv National University;
Volodymyr Masliychuk, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the East Ukrainian Affiliate of the International Solomon University (Kharkiv);
Serhiy Strashnyuk, director of Maryn Drynov Center for Bulgarian and Balkan Studies of Vasyl Karazin Kharkiv National University, Associate Professor, Candidate of Historical Sciences.

Serhiy Seryakov is the moderator of the meeting.

***

Address:
YE Bookstore
3, Sumska Street
Istorychny Muzey Metro Station
Tel.: (057) 731-59-49

Free admission
Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»