Приходь
Календар
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Презентація книги Івана Патриляка «Перемога або смерть»: український визвольний рух у 1939–1960-ті роках» (Вінниця)

Дата події: 15.03.2013 18:00

Книгарня «Є», видавництво «Часопис», Центр досліджень визвольного руху та мистецька агенція «Наш формат» запрошують на презентацію книги «Перемога або смерть»: український визвольний рух у 1939–1960-ті роках», яка відбудеться 15 березня.

Початок – о 18:00

Книга відомого київського історика Івана Патриляка «Перемога або смерть»: український визвольний рух 1939–1960-ті роки» є першою в Україні науково-популярною комплексною історією визвольного руху від початку Другої світової війни до 60-х років, коли в лісах лунали останні постріли вояків УПА та підпільників ОУН.
Науково-популярний виклад історії українського визвольного руху від початку Другої світової війни до остаточної ліквідації збройного підпілля органами радянської державної безпеки допоможе читачеві зорієнтуватися в минулому найдовшого в Європі спротиву тоталітаризму.

Про автора
Іван Патриляк – кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор музею історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Навчався на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2001 році захистив кандидатську дисертацію «Діяльність ОУН(б) в 1940–1942 роках (військовий аспект)».
На громадських засадах працює в редакційній колегії наукового журналу «Український визвольний рух» та Центрі досліджень визвольного руху – неурядовій дослідницькій установі, яка вивчає різні аспекти визвольної боротьби українців у ХХ столітті.
Автор книг «Легіони Українських Націоналістів (1941–1942): історія виникнення та діяльності» (1999), «Військова діяльність ОУН(б) в 1940—1942 роках» (2004), «Встань і борись! Слухай і вір!»: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939—1960 рр.)» (2012) «Перемога або смерть: український визвольний рух у 1939—1960 роках» (2012); співавтор монографії «Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія» (2005). Співупорядник збірників документів «Матеріали та документи служби безпеки ОУН(Б) у 1940-х рр.» (2003), «ОУН в 1941 році» (2006), «ОУН в 1942 році» (2006), автор ряду посібників для вищої школи з питань музеєзнавства та співавтор навчального посібника «Україна в роки Другої світової війни» (2009).

***

Адреса книгарні «Є»:
вул. Соборна, 89,

Вхід вільний.

Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень».

 

YE Bookstore, Chasopys Publishers, the Liberation Movement Research Centre and Nash Format Art Agency have the honour to invite you to a presentation of the book Peremoha abo smert: ukrainsky vyzvolny rukh 1939—1960 (“Victory or Death: The Ukrainian Liberation Movement from 1939 to the 1960s”) on 15 March.

Beginning at 18:00.

The book by the renowned Kyiv-based historian Ivan Patryliak Victory or Death: The Ukrainian Liberation Movement from 1939 to the 1960s is the first popular comprehensive history of the liberation movement from the beginning of World War II to the 1960s, when the last UPA and underground OUN units were still fighting in Ukrainian forests.
This popular scientific approach to presenting the history of the Ukrainian liberation movement from its beginnings till the ultimate liquidation of the Ukrainian armed underground by the Soviet secret police will help the reader understand the past of Europe’s longest-lasting resistance to totalitarianism.

About the author:
Ivan Patryliak, Ph.D., historian, associate professor at the Contemporary History Department of the Taras Shevchenko National University in Kyiv, director of the History Museum at the same university.
After graduating from the History School at the Kyiv Shevchenko National University, Patryliak took up a postgraduate course, presenting his doctoral thesis Dialnist OUN(b) v 1940—1942 rokakh (viiskovy aspekt) (“The Activities of the OUN (Banderovite) in 1940-42 (Military Aspect)”) in 2001.
Patryliak now works as a volunteer on the editorial board of the journal Ukrainsky vyzvolny rukh (“The Ukrainian Liberation Movement”) and at the Centre for Liberation Movement Research, a non-governmental research institution.
Dr. Patryliak has authored numerous books dedicated to his field of research: Lehiony Ukrainskykh Natsionalistiv (1941—1942): istoria vynyknennia ta diyalnosti (“The Ukrainian Nationalists Legions (1941-42): The History of Rise and Activities”), 1999; Viiskova diyalnist OUN(b) v 1940—1942 rokakh (“The OUN(b) Military Activities in 1940-42”), 2004; “Vstan i borys! Slukhai i vir”: ukrainske natsionalistychne pidpillia ta povstansky rukh (1939—1960) (“Stand Up and Fight! Listen and Believe: The Ukrainian Nationalist Underground and Guerilla Movement in 1939-60), 2012; Peremoha abo smert: ukrainsky vyzvolny rukh 1939—1960 (“Victory or Death: The Ukrainian Liberation Movement from 1939 to the 1960s”). He has also co-authored the monograph Orhanizatsia ukrainskykh natsionalistiv i Ukrainska povstanska armia (“The Organisation of Ukrainian Nationalists and Ukrainian Insurgent Army”), 2005. Dr. Patryliak has also co-compiled documentary collections Materialy ta dokumenty sluzhby bezpeky OUN(B) u 1940-kh rr. (“The OUN(b) Security Service Materials and Documents in the 1940s”), 2003; OUN v 1941 rotsi (“The OUN in 1941”), 2006; OUN v 1942 rotsi (“The OUN in 1942”), 2006. Besides, he has authored a number of university textbooks on museology, and co-authored a textbook Ukraina v roky Druhoi svitovoi viiny (“Ukraine during the Second World War”), 2009.
 ***
 Address:
YE Bookstore,
89 Soborna Street.

Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»