Приходь
Календар
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Обговорення польського числа «Критики» (Київ)

Дата події: 16.12.2013 18:00

Польський Інститут у Києві, часопис «Критика» спільно з мережею книгарень «Є» запрошують на обговорення польського числа «Критики» № 187-188, що відбудеться 16 грудня.

Початок — о 18:00.

Спеціальний гість - Едвін Бендик.

В обговорені також візьмуть участь:
Ярослав Годун – директор Польського Інституту у Києві.
Оксана Форостина – відповідальна редакторка «Критики».

Польське число «Критики» це добірка есе про сучасну польську культуру. Література, театр, кіно, історія, нові громадянські рухи, становище інтелігенції, філософія – що культура може полякам сказати про них сьогоднішніх, що відійшло в минуле, а чого ми ще не знаємо? Авторські тексти написані спеціально для „Критики”. Серед авторів: Едвін Бендик, Ганна Ґоск, Йоанна Деркачев, Єжи Єдліцький, Івона Куж, Ізабела Ковальчик, Анджей Менцвель, Тарас Прохасько, Микола Рябчук, Александер Смоляр, Єжи Чаплінський, Олена Шеремет.
«Світ епігонських інституцій нового часу захищає status quo, боїться нової суб'єктивності і нових культурних практик, нових форм участі та нових способів легітимізації ієрархій та авторитетів, що виникають з неї. Нових способів, однак, ми не знаємо, хоча не бракує революціонерів, які проголошують утопічні візії, згідно з якими прийшов новий прекрасний світ культури без посередників, відкритої і вповні демократичної, де всі є творцями і всі мають право необмеженим чином користуватися культурними ресурсами. Суперечка в культурі і про культуру стосується не тільки риторики та менш або більш утопічних візій світу. Вона є симптомом глибших напружень, за якими криються могутні економічні і політичні інтереси.» Едвін Бендик Мапа — це не територія. Культура не репрезентованих світів, «Критика» № 187-188.
Едвін Бендик – журналіст, колумніст польського тижневика «Polityka» та популярний блоґер. Сфера зацікавлень – цивілізаційний розвиток, цифрова революція та вплив технологій на суспільство, екологія. Викладає у Колеґіюмі «Civitas» (Варшава) та у Центрі суспільних наук Польської Академії Наук. Книжку Бендика «Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności» було номінована на найпрестижнішу польську літературну нагороду Nike. Лауреат кількох нагород у галузі інформаційних технології і сучасних комунікацій. Остання книжка – «Bunt sieci» (Варшава, 2012).

Зустріч відбуватиметься польською мовою з перекладом на українську.

***

Адреса книгарні «Є»:
м. Київ, вул. Лисенка, 3,
ст. м. «Золоті ворота»

Вхід вільний.

Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень».

 

 

Discussing the Polish issue of the magazine Krytyka

Date: 16 Dec. 2013

YE Bookstore, the Polish Institute in Kyiv and the magazine Krytyka are honoured to invite you to discuss the Polish issue of Krytyka, No.187 – 188 on 16 December.

Beginning at 18:00.

Participants of the discussion:
Jarosław Godun, director, Polish Institute in Kyiv;
Oksana Forostyna, executive editor, Krytyka.

Special guest: Edwin Bendyk.

The Polish issue of Krytyka is a collection of essays on contemporary Polish culture. Literature, theatre, film, history, new civil movements, the position of intellectuals, philosophy… what can culture tell Poles about their present identity, about their past, and about the unknown? The authorial texts are written specially for Krytyka. The author list includes Edwin Bendyk, Hanna Gosk, Joanna Derkaczew, Jerzy Jedlicki, Iwona Korz, Izabela Kowalczyk, Andrzej Mencwel, Taras Prokhasko, Mykola Riabchuk, Aleksander Smoliar, Jerzy Czaplinski, Olena Sheremet.

“The world of imitative institutions of the new time protects the status quo, fears new subjectivity and new cultural practices, new forms of involvement and new ways of legitimisation of hierarchies and authorities which it brings forth. However, we do not know the new ways, although there is no lack of revolutionaries who proclaim utopian visions, according to which the brave new world of culture without intermediaries is come: culture which is open and quite democratic, where everyone is a creator and has a right to unrestricted use of cultural resources. The argument within culture and about culture concerns not only the rhetoric and more or less utopian visions of the world. It is a symptom of deeper tensions, concealing powerful economic and political interests.” Edwin Bendyk, The Map Is Not the Territory. The Culture of Non-Represented Worlds, Krytyka No. 187-188.

Edwin Bendyk is a journalist and columnist at the Polish weekly Polityka and a popular blogger. His range of interests includes civilization development, digital revolution, ecology and the effect of technology on the society. He teaches at the Civitas Collegium (Warsaw) and at the Centre of Social Studies at the Polish Academy of Sciences. His book Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności (“The Poisoned Well. On Power and Freedom”) was nominated for the most prestigious Polish literary award Nike. Bendyk holds several awards in the sphere of information technology and modern communications. His last book Bunt sieci (“The Revolt of the Net”) was published in Warsaw in 2012.

Working language: Polish, with translation into Ukrainian.

***

Address:
YE Bookstore,
3 Lysenko Street, Metro Zoloti Vorota
Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»