Приходь
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Лекція Дмитра Білого "Виклик для України. Чи стане Донбас ферментом для формування незалежної Української держави? " (Львів)

Дата події: 03.11.2015 18:00

Книгарня “Є” запрошує на лекцію історика Дмитра Білого (Донецьк) на тему «Виклик для України. Чи стане Донбас ферментом для формування незалежної Української держави?»
Дата події: 03.11.2015 (вівторок), о 18.00. 

Дмитро Білий — письменник, історик (доктор історичних наук), дослідник Кубані. Член Донецького відділення Наукового товариства ім. Т. Шевченка.
Автор науково-популярної розвідки «Малиновий Клин» (1994), романів «Басаврюк XX» (2002), «Заложна душа» (2002), «Чорне крило» (2004), «Козацький Оберіг» (2005), «Шлях Срібного Яструба» (2007). Автор понад 60 наукових праць з історії України та Кубані. З червня 2014 року мешкає у Львові. У своїй лекції 3 листопада торкнеться, зокрема, таких питань:

 • «Порубіжжя на цвинтарі» – територія Донбасу як сакральний простір мертвих. Від жертовних комплексів Мегалітичної культури та скифсько-сарматських курганів до козацької Савур-Могили.
 • Політекономія Джона Юза, або Початок індустріальної революції в донецьких степах
 • Махно, отамани, австрійські інженери з маузерами та Донецька-Криворізька республіка, якої ніколи не було. Боротьба за Донбас в 1917—1921 роках, в якій ніхто не переміг. Включно з самим Донбасом.
 • «Підземний Сибір і теплий ГУЛАГ» (1921—1952). Чи існувала «УПА – Донбас»?
 • «Від зміни до зміни». Інший ритм життя й особливий часопростір. Або чому у нас так і не виникла українська «Солідарність» для робітників?
 • «Почуйте Донбас», або Розплата за уроки, на які ніхто не ходив.

***

Адреса книгарні “Є”:

просп. Свободи, 7.

Вхід вільний.

Lecture of historian Dmytro Biliy (Donetsk) entitled The Challenge for Ukraine. Will Donbass Become a Catalyst for the Development of Independent Ukrainian State? (Lviv)

YE Bookstore has the pleasure to invite you to the lecture of historian Dmytro Biliy (Donetsk) entitled The Challenge for Ukraine. Will Donbass Become a Catalyst for the Development of Independent Ukrainian State? The event will take place on Tuesday, November 3.

Beginning at 18:00

Dmytro Biliy is a writer, historian (PhD in History), researcher of Kuban, member of the Donetsk Department of Taras Shevchenko Research Society. He is the author of the following novels: Malynoviy Klyn popular science study, Basavryuk XX (2002), Zalozhna Dusha (Hostage Soul; 2002), Chorne Krylo (Black Wing; 2004), Kozatskiy Oberih (Cossack Talisman; 2005), Shlyakh Sribnoho Yastruba (The Road of the Silver Hawk; 2007). He is also the author of 60 research papers on the history of Ukraine and Kuban. He has been living in Lviv since June 2014. Guests of his November 3 lecture will hear about the following issues:

 • The Borderland in the Cemetery, Donbass territory as a sacral space of the dead. From the victim complex to megalithic culture and Scythian and Sarmatian mounds to the Cossack Savur-Mohyla.
 • Political economics of John Hughes, or the Beginning of the Industrial Revolution in Donetsk steppe
 • Nestor Makhno, atamans, Austrian engineers with Mausers and Donetsk-Kryvyi Rih Republic that has never existed. Fight for Donbass in 1917—1921 nobody, including Donbass, had won.
 • Underground Siberia and warm GULAG (1921—1952). Has UPA-Donbass ever existed?
 • From Change to Change. Different pace of life and special time space. Why had Ukrainian Solidarity never been established?
 • Listen to Donbass, or the Backlash for lessons no one had attended.

***

Address:

YE Bookstore

7, Svobody Street

Free admission

Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»