Приходь
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

КОЛО КНИЖКИ: зустріч для підлітків, обговорення біографії й творів Івана Багряного (Львів)

Дата події: 04.11.2015 18:00

Книгарня “Є”, Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва й організація “Пласт” запрошують підлітків на чергове КОЛО КНИЖКИ. Цього разу будемо обговорювати біографію і творчість Івана Багряного з акцентом на його повісті “Огненне коло”.  Дата події: 04.11.2015 (середа), о 18.00. 

Іван Багряний (справжнє ім'я — Лозов'яга Іван Павлович; 1906—1963) — український поет, прозаїк, публіцист, політичний діяч. Входив до різних літературних угруповань, дружив із українськими митцями Валер'яном Підмогильним, Євгеном Плужником, Борисом Антоненком-Давидовичем, Григорієм Косинкою, Тодосем Осмачкою.

1932 року був ув'язнений за «проведення контрреволюційної агітації» через літературні твори. Пройшов в'язницю, спецпоселення Далекого Сходу, втечу в Україну, арешт у дорозі й новий термін ув'язнення.  Автобіографічні подробиці про ці п'ять років життя — арешт, тортури, втечу із заслання й повернення на батьківщину — письменник використав у романах “Тигролови” (1946) і  “Сад Гетсиманський” (1950).

1945 року Багряний емігрував до Німеччини. 1946 р. написав брошуру-памфлет “Чому я не хочу вертатись до СРСР?”, де виклав політичну декларацію національної гідності й прав людини, яка пережила примусову репатріацію, насильство, тортури. Логічно обґрунтував закономірність еміграції з Радянського Союзу — батьківщини-мачухи, котра пішла на геноцид.

Письменник був головою Виконавчого органу Української Національної Ради та заступником президента УНР в екзилі.

Західні дослідники творчості Івана Багряного відзначали унікальну здатність письменника до „кошмарного гротеску“, неабиякого гумору серед відчаю, оптимізму — серед трагедії у глухій війні, що проводиться на величезних просторах євразійської імперії.

“Огненне коло. Повість про трагедію під Бродами” видана у Німеччині 1953 р. В основу твору покладена неоднозначна історія української дивізії СС «Галичина».

***

Адреса книгарні “Є”:

просп. Свободи, 7.

Вхід вільний.

BOOK CIRCLE for teenagers: discussion on the biography and creative work of Ivan Bahryaniy (Lviv)

YE Bookstore, Children’s and Youth Literature Research Center and Plast Scout Organization have the pleasure to invite teenagers to the regular Book Circle meeting. The meeting will be dedicated to the biography and creative work of Ivan Bahryaniy and particularly his novel entitled Ohnenne Kolo (Fiery Circle). The event will take place on Wednesday, November 4.

Beginning at 18:00

Ivan Bahryaniy (real name Lozovyaha Ivan Pavlovych; 1906—1963) was a Ukrainian poet, prose writer, publicist and political figure. He was a member of various literary unions and friends with Ukrainian men of letters, including Valeryan Pidmohylniy, Yevhen Pluzhnyk, Borys Antonenko-Davydovych, Hryhoriy Kosynka, Todos Osmachka.

In 1932, he was imprisoned for “the organization of counterrevolutionary campaign” by means of literary writings. He had lived through prison, special settlement in the Far East, escape to Ukraine, arrest on his way there and another term of imprisonment.

The writer described these five years of his life, including arrest, tortures, escape and return to his native land, in Tyhrolovy (Tiger Catchers; 1946) and Sad Hetsymanskiy (the Garden of Gethsemane 1950) novels.

In 1945, Bahryaniy immigrated to Germany. In 1946, he wrote a brochure pamphlet entitled Why I Do Not Want to Come Back to the USSR?, in which he made a political declaration of national dignity and rights of the man having survived forced repatriation, violence and tortures. He explained reasons for emigration from the Soviet Union, this stepmother land having brought itself to genocide.

The writer had been head of the Executive Body of the Ukrainian National Council and Vice-President of the Ukrainian People’s Republic in exile.

Western researchers of the creative work by Ivan Bahryaniy have noted his unique talent for “horror grotesque,” humor amongst despair, optimism amongst tragedy of pointless war having been conducted in the territory of the Eurasian Empire.

Ohnenne Kolo (Fiery Circle.The Story of the Tragedy near Brody) was published in 1953. The novel is based on the controversial history of the SS Galizien Ukrainian division.

***

Address:

YE Bookstore

7, Svobody Street

Free admission

Media partner: The Ukrainian Week

 

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»