Приходь
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Дискусія на тему «Донбас: світські та релігійні цінності як чинник мобілізації мас» (Київ)

Дата події: 15.06.2016 18:30

Книгарня «Є» та Український інститут стратегій глобального розвитку і адаптації запрошують на дискусію «Донбас: світські та релігійні цінності як чинник мобілізації мас», яка відбудеться 15 червня. Початок – о 18.30.

Станом на 2016 рік західноєвропейська цивілізація перестала бути ключовим орієнтиром і експортером як технологій, так і цінностей. У світі стрімко набирають сили альтернативні проекти, що будують власну ідентичність на протистоянні Заходу, проголошуючи натомість ціннісні моделі, які вони вважають традиційними та духовними. Проте ці моделі сутнісно відрізняються від класичної релігійності, а в деяких випадках лише використовують релігійну символіку для ефективної мобілізації прихильників. До певної міри, говорити про протистояння двох таких моделей – світської західної та релігійно мотивованої анти західної – можна також у випадку конфлікту на Донбасі.

Протягом заходу намагатимемося визначити конфліктогенний і мобілізаційний потенціал релігійних цінностей та використання релігійної риторики під час конфлікту на Сході України.

Учасники розмови:
Олександр Білокобильський – доктор філософських наук, професор, фахівець із модерної раціональності;
Володимир Гуржи – магістр релігієзнавства, спеціалізується на вивченні соціально-релігійних трансформацій в Україні;
Ксенія Гуржи – магістр релігієзнавства, займається дослідженням міста, міфотворчості, регіонального міфу, масової культури.
Модератор – Руслан Халіков, кандидат філософських наук, президент Молодіжної асоціації релігієзнавців.

Учасники дискусії представляють Український інститут стратегій глобального розвитку і адаптації та авторський колектив книги «Вододіли секуляризації». Конфлікт цінностей та ідеологій на Донбасі є одним з головних предметів їхніх досліджень, які ведуться протягом останніх років.

Ключові питання:

  • Роль релігійної риторики в мобілізації під час конфлікту на Донбасі.
  • Мобілізаційний потенціал релігійних цінностей в глобальній конкуренції.
  • Протистояння сучасної контрсекулярної та традиційної релігійності.
  • Світська релігійність як частина ідентичності населення Донбасу.

Адреса книгарні «Є»:
вул. Лисенка, 3,
метро «Золоті ворота».
Тел. (044) 235 88 54

Вхід вільний.
Медіапартнер заходу — тижневик «Український тиждень».

Discussion entitled Donbass: Conflict of Secular and Religious Values (Kyiv)

YE Bookstore and the Ukrainian Institute of Strategies of Global Development and Adaptation have the pleasure to invite you to the discussion entitled Donbass: Conflict of Secular and Religious Values. The event will take place on June 15.

Beginning at 6:30 p.m.

Modern conflict of two models, secular Western and religious anti-Western ones, can also be applied to the war in Donbass.

Participants of the event will try to determine conflict generative and mobilization potential of religious values and use of religious rhetoric in the frames of the conflict in Eastern Ukraine.

Participants
Oleksandr Bilokobylsky, Doctor of Philosophy, professor, expert in modern rationalism;
Volodymyr Hurzhy, Master of Religious Studies, majoring in the studies of social and religious transformations in Ukraine;
Kseniya Hurzhy, Master of Religious Studies, expert in urban studies, mythmaking, regional myth and mass culture;
Ruslan Khalikov, Candidate of Philosophy, president of the Youth Association for the Study of Religions, as the moderator.

Participants of the discussion will present the Ukrainian Institute of Strategies of Global Development and Adaptation and the writing staff of Vododily Sekulyaryzatsiyi (Watershed Divides of Secularization) book.

Issues to be discussed

• the role of religious rhetoric in mobilization at the time of the conflict in Donbass;
• mobilization potential of religious values in global competition;
• confrontation of modern counter-secular and traditional religiosity;
• secular religiosity as part of the identity of Donbass population.

***

Address:
YE Bookstore
3, Lysenka Street
Zoloti Vorota Metro Station
Tel. (044) 235 88 54

Free admission
Media partner: The Ukrainian Week

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»