Приходь
Календар
Спілкуйся
Опитування

Мій улюблений формат заходів у Книгарнях "Є"

Дивитися результати

Завантаження ... Завантаження ...

Читання Маріанни Кіяновської та Богдани Матіяш (Київ)

Дата події: 18.09.2012 18:00

Книгарня Є запрошує на спільні читання Маріанни Кіяновської (Львів) та Богдани Матіяш (Київ), які відбудуться 18 вересня.

Початок о 18:00.

Під час зустрічі з львівською та київською письменницями – яка не є ні презентацією нових книжок, ні спробою дискусії про літературу, а тільки спільними читаннями, в яких добре просто бути уважними одні до одних і ділитися тим, що пишеш і про що думаєш – слухачі матимуть змогу почути нові вірші й прозу авторок, поговорити про дуже різні візії того, з чого починається література, побути при двох таких різних поетичних мовах, спільним для яких є хіба що те, що при них може бути добре й затишно.
Тепло запрошуємо!
Маріанна Кіяновська – поетка, есеїст, перекладачка, літературний критик та літературознавець. Директор незалежної літературної премії «Великий Їжак». Авторка поетичних збірок: «Інкарнація» (1997), «Вінки сонетів» (1999), «Міфотворення» (2000), «Кохання і війна» (у співавторстві з Мар'яною Савкою)(2002) , «Книга Адама» (2004), «Звичайна мова» (2005), «Дещо щоденне» (2008); та книжки прози «Стежка вздовж ріки» (2008).
Богдана Матіяш – поетка, редакторка, перекладачка.
Авторка поетичних збірок: «Непроявлені знімки» (2005), «розмови з Богом» (2007), «Твої улюблені пси та інші звірі» (2011).

***

Адреса книгарні «Є»:
вул. Лисенка, 3,
м. «Золоті Ворота»

Вхід вільний.

Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень»

YE Bookstore is happy to invite you to the joint readings by Marianna Kiyanovska (Lviv) and Bohdana Matiyash (Kyiv) on 18 September.

Beginning at 18:00.

At the meeting with the two lady writers – which is neither a new publications presentation nor an attempt to discuss literature, but only a joint readings project, where you can just listen to the others and share your own thoughts and work – the listeners will have an opportunity to hear these authors’ new poets and prose, discuss some very different ideas about the basics of literature, and experience two very distinct and individual poetic languages, which have certainly one thing in common: they inspire a feeling of ease and warmth.

Everyone is welcome!

Marianna Kiyanovska is a poet, essayist, translator, literary critic, and director of the independent literary award Velyky Yizhak (“Big Hedgehog”). She has authored several poetic collections: Inkarnatsia (“Incarnation”), 1997, Vinky sonetiv (“The Rings of Sonnets”), 1999, Mifotvorennia (“Myth Creation”), 2000, Kokhannia i viina (“Love and War”) (jointly with Mariana Savka), 2002, Knyha Adama (“The Book of Adam”), 2004, Zvychaina mova (“Usual Language”), 2005, Deshcho shchodenne (“Some Daily Routine”), 2008; and a prose book Stezhka vzdovzh riky (“A Footpath along the River”), 2008.

Bohdana Matiyash is a poet, editor, and translator.

She has authored poetry collections Neproyavleni znimky (“Undeveloped Photos”), 2005, Rozmovy z Bohom (“Conversations with God”), 2007, Tvoii uliubleni psy ta inshi zviri (“Your Favourite Dogs and Other Animals”), 2011.

***

Address: 

YE Bookstore,

3 Lysenko Street, Metro Zoloti Vorota

Free admission.

Media partner: The Ukrainian Week

 

Додати відгук

Spam protection by WP Captcha-Free

Читай
Книгарня рекомендує
ТОП
Розгорнути
Мережа книгарень «Є»